Hjælp til en statistik opgave

Lukket Opslået 7 år siden Betalt ved levering
Lukket Betalt ved levering

Har brug for hjælp til en statistikopgave inden for de her emner:

Beskrivende statistik

* Udvælgelse af stikprøver - simpel tilfældig

* Central tendens, variation, skævhed og ekstremer

Diskrete og kontinuerte fordelinger

* Herunder Binomial-, Poisson- og Normalfordelingen

* Varians og kovarians af et sæt stokastiske variable herunder linearkombinationer vhj. af matrixalgebra.

Konfidensintervaller og hypotesetest vedrørerende

* Middelværdi og varians

Analyse af krydstabeller og goodness-of-fit tests

Ensidig variansanalyse

Simple og multiple metoder i regression

Anvendelse af statistisk programmel til analyse af et datamateriale

Statistisk analyse

Projekt ID: #10297416

Om projektet

2 bud Remote projekt Aktiv 7 år siden

2 freelancere byder i gennemsnit $235 timen for dette job

agm74

A proposal has not yet been provided

$222 USD in 3 dage
(0 bedømmelser)
0.0