Freelancer Adfærdskodeks

Freelancer er forpligtiget til at drive dets virksomhed i overensstemmelse med alle gældende regler, bestemmelser og love. Vi bestræber os på at hjælpe alle brugere med at opføre sig på en måde der opretholder tillid og respekt. Dette kodeks er ment som en vejledning i at benytte vores side ordentligt og skal altid følges. Overtrædelse af dette kodeks håndteres i overensstemmelse med vores Overtrædelsespolitik, og vil resultere i at der træffes disciplinære foranstaltninger, op til, og inklusiv, ophævelse af kontoen. Spørgsmål angående dette kodeks skal rettes mod Freelancer vores support-team hvor vi kan give dig yderligere information angående hvilke fremgangsmåder du skal følge, og tage os af bekymringer du eventuelt har.

Personlig Opførsel

 • Jeg vil handle etisk og med integritet.
 • Jeg vil overholde alle Freelancer's politikker.
 • Jeg vil respektere alle brugeres rettigheder.
 • Jeg vil ikke misbruge fortrolig information eller deltage i andre ulovlige aktiviteter.
 • Jeg vil tage hensyn til brugeres bedste interesse, rettigheder og sikkerhed.
 • Jeg vil ikke chikanere, tyrannisere eller diskriminere.
 • Jeg vil ikke forfalske min egen eller andens identitet, og jeg vil give rigtige og korrekte oplysninger.
 • Jeg vil ikke søge at kommunikere eller modtage/indlede betaling off-site.
 • Jeg vil ikke indvilge i at udføre arbejde jeg ikke er i stand til at udføre.
 • Jeg vil ikke bede om på forskud at få frigivet milestensbetalinger, før jeg har leveret arbejde.
 • Jeg vil ikke misbruge services tilbudt af min ansatte freelancer.

Bruger Indhold

Jeg er ansvarlig for det indhold, jeg opretter på Freelancer og:
 • Jeg vil ikke poste indhold der krænker noget copyright eller anden intellektuel ejendomsret.
 • Jeg vil ikke oprette indhold, der overtræder nogen lov eller bestemmelse.
 • Jeg vil ikke oprette indhold, der er ærekrænkende.
 • Jeg vil ikke oprette indhold, der er sjofelt eller indeholder børnepornografi.
 • Jeg vil ikke lægge indhold op, som inkludere ufuldstændig, falsk eller unøjagtig information om nogen personer, produkter eller noget service.
 • Jeg vil ikke oprette indhold, der indeholder virusser eller programrutiner, der har til formål at skade et system.
 • Jeg vil ikke poste indhold der belaster Freelancer eller skader dets virksomhedsdrift eller omdømme.

Fortrolighed

 • Jeg vil respektere fortrolighed og privatliv.
 • Jeg vil ikke offentliggøre information eller dokumenter jeg har fået, medmindre det er krævet ved lov eller hvor autorisation er blevet givet af Freelancer.

Kontakt

 • Jeg vil ikke bede andre Freelancer-brugere om deres private kontaktinformationer, og jeg vil udelukkende kommunikere med dem via officielle webside-features.

Bedrageri

 • Jeg vil ikke deltage i svindel.
 • Jeg vil ikke oprette flere konti.
 • Jeg vil ikke bruge webstedet til ulovligt at overføre midler.
 • Jeg vil ikke Bruge hjemmesiden til at genere falskt feedback om nogen person, produkt eller noget service.

Kommunikation

 • Jeg vil undgå overdrivelse, nedsættende bemærkninger og upassende referencer.
 • Jeg vil ikke tage del i personlige angreb, negativ eller anden urimelig kritik, eller uprofessionel opførsel.

Bud

 • Jeg vil ikke underyde for at undgå gebyrer.
 • Jeg vil ikke deltage i projekter der involverer ulovlig adfærd.
 • Jeg vil kun byde på projekter som jeg har tænkt mig at færdiggøre.

Spam eller Reklame

 • Jeg vil ikke spamme eller reklamere for min webside eller tjeneste, medmindre der er givet tilladelse til det.

Partnere

 • Jeg vil ikke henvise mig selv til partnerskabsprogrammet.
 • Jeg vil ikke indsamle navne fra mail-lister, gruppe-mails osv., for at sende uopfordrede e-mails ("spam").

Betalinger

 • Jeg vil ikke benytte Freelancer til at formidle omvekslinger inklusiv, men ikke begrænset til, cryptocurrency (fx. bitcoin, ethereum, osv.)
 • Jeg vil overholde mine forpligtigelser efter at arbejdet er indsendt af freelanceren.