Freelancer gebyrer og provisioner

For Arbejdsgivere

Projekter

Freelancer er gratis at tilmelde sig, slå et projekt op på, modtage bud fra freelancere, gennemse freelancerens portfolio og diskutere projektets krav. Hvis du vælger at tildele projektet, opkræver vi et lille projektgebyr afhængigt af værdien af det valgte bud som et introduktionsgebyr.

Størrelsen på dette gebyr og hvordan det opkræves afhænger af projekttypen.

For projekter med fast pris, bliver et gebyr på 3% eller €2.00 EUR (hvad end, der er højst) pålagt, når projektet er tildelt af dig. Hvis du efterfølgende betaler freelanceren mere end det oprindeligt budte beløb, vil vi også opkræve projektgebyret på alle yderligere betalinger.

For timebaserede projekter opkræver vi et gebyr på 3% på hver udbetaling du laver til freelanceren.

Du kan annullere projektet fra dit instrumentbræt til enhver tid op til syv (7) dage efter, projektet er blevet accepteret og få hele gebyret refunderet.

Valgfri projektopgraderinger kan købes.

Konkurrencer

Ved oprettelsen af en konkurrence skal arbejdsgiverne still midler til rådighed, der svarer til den samlede konkurrencepræmie. Vi har tilbagebetalingsgaranti for denne præmiesum.

Tilbagebetalingsgarantien giver dig ret til at få dine penge tilbage i op til 30 dag efter konkurrencens afslutning, hvis du ikke er tilfreds med de indsendte indlæg. Du kan få pengene refunderet ved blot at kontakte support.

Bemærk, at refundering af dine penge ikke er mulig for 'Garanterede konkurrencer', og refunderingen omfatter ikke eventuelle opgraderinger, du måtte have valgt til konkurrencen. Hvis du allerede har valgt et indlæg som vinder og har fuldført konkurrenceoverdragelsen, hvilket har medført frigivelse af præmiesummen til vinderen, kan du ikke få pengene refunderet.

Der er ingen konkurrence gebyr for at oprette og tildele konkurrencen for arbejdsgivere.

Hvert ekstra udvalgt indlæg vil også medføre betaling af præmie for det indlæg.

Valgfrie konkurrence opgraderinger kan tilkøbes.

Servicer

Ved bestilling af en service, skal arbejdsgivere stille midler til rådighed, der svarer til den samlede servicepris. Betalingen er beskyttet af Freelancers milestensbetalingssystem. Frigiv først betalingen når du er 100% tilfreds med det arbejde, der er blevet leveret.

For Freelancere

Freelancer er gratis at tilmelde, oprette en profil, vælge dine færdigheder og projekter du er interesseret i, uploade din portefølje, modtage projekt notifikationer, diskutere projektdetaljer med arbejdsgiveren, byde på projekter (gratis medlemskaber får 6 bud per måned) og deltage i konkurrencer.

Valgfri bud opgraderinger kan købes for at promovere et bud.

Projekter

For fastprisprojekter, hvis du bliver tildelt et projekt og du accepterer, opkræver vi et lille projektgebyr fra dig, der står i forhold til værdien af det valgte bud, som et introduktionsgebyr. Hvis du efterfølgende bliver betalt mere end det originale budbeløb, vil vi også opkræve projektgebyret på de ekstra betalinger.

For timebaserede projekter opkræves gebyret for hver betaling, efterhånden som pengene overføres fra arbejdsgiveren til dig.

Gebyret for projekter med fast pris er 10% eller €4.00 EUR, afhængig af hvilken der er størst, og 10% for projekter på timebasis

Konkurrencer

Det, at indsende indlæg til en konkurrence, er gratis. Konkurrencegebyret pålægges, når du bliver tildelt en konkurrencepræmie. Dette gebyr bliver opkrævet, når præmien er frigivet, hvilket sker efter, en konkurrence er blevet tildelt til dig og overdragelsen af indlægsmaterialer er blevet fuldført til konkurrenceafholderens tilfredsstillelse.

Freelancer-konkurrencegebyret er 10% eller €4.00 EUR, det største af de to.

Servicer

Hvis du efterfølgende ansættes til at udføre denne tjeneste, vil der blive opkrævet et gebyr på 20% af den samlede tjenestepris. Dette opkræves når tjenesten er bestilt via et fradrag i den betaling, du modtager.

Foretrukken Freelancer-program

Hvis du er i Foretrukken Freelancer-programmet, vil du blive opkrævet 15% i projektgebyr når du er blevet tildelt og har accepteret et rekruttørprojekt. Dette vil ikke blive opkrævet på forhånd, som ved normale projekter, men derimod når du modtager betalingen.

Refunderede beløb som bonuskredit

I nogle tilfælde kan man få refunderet gebyrer som bonuskredit. Denne bonus kan kun blive brugt på dette site og kan ikke blive hævet eller overført. Bonussen udløber 90 dage fra receptdatoen.

Provition med 0% gebyr

Freelancer projektgebyr der opkræves for freelancere som henviser nye arbejdsgivere der ikke har en aktiv konto på Freelancer.com, og som tilmelder en ny konto, vil blive reduceret fra 10% til 0%, for alle fremtidige projekter udført af den henvisende freelancer for den henviste arbejdsgiver.

Dette er underlagt følgende betingelser:

 • Nye arbejdsgivere skal henvises gennem det specifikke promoveringslink på https://www.freelancer.com/no-commission.
 • For at undgå tvivl, gælder den reducerede projektprovision på 0% udelukkende for nyt arbejde udført af den freelancer, der har ansøgt om dette tilbud for den specifikke arbejdsgiver, som ansøgningen vedrører. De nye projekter skal påbegyndes efter at arbejdsgiveren opretter en ny konto på Freelancer.com, og de skal påbegyndes ved brug af denne nye konto.
 • Kun freelancerens gebyrer for projektprovision sænkes fra 10% til 0% med dette tilbud. Alle andre gebyrer og opkrævninger forbliver upåvirkede, inklusiv, men ikke begrænset til, arbejdsgiverens gebyrer for provisioner og overførsler.
 • Denne kampagne gælder ikke for konkurrencer.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at gennemse klassifikationer af arbejdsgivere som nye arbejdsgivere, med henblik på dette tilbud, for at sikre rimelig brug af dette tilbud. Arbejdsgivere skal have arbejdet med, og betalt freelanceren, der søger om brug af dette tilbud, før begyndelsen af dette tilbud, eksempelvis gennem en anden platform. Freelancere kan blive påkrævet at fremlægge bevis for dette tidligere arbejde, samt betaling, før de bliver berettigede reduceret provision. For at være berettiget til dette tilbud, må arbejdsgivere ikke ikke have haft en aktiv konto på Freelancer.com, hvorfra en betaling er blevet foretaget indenfor de seneste 6 måneder umiddelbart før oprettelse af den nye konto.
 • Alle andre elementer af Brugeraftalen er fortsat gældende - se https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Alle andre elementer af afsnittet Gebyrer og provisioner under Yderligere vilkår er fortsat gældende - se https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer kan kræve at begge parter udfylder og færdiggører deres profiler og/eller bliver godkendt i identitetstjeks, før betalinger bliver frigivet.
 • Freelancer kan kræve, at oplysninger om alle projekter, hvor den nedsatte provision gælder, bliver behørigt udfyldt.
 • Dette avancement kan trækkes tilbage fra en bestemt bruger, hvis der observeres betydelige tilbageførsler eller svindleri, hvis Freelancer mener, at der er risiko for at midler bliver tilbageførte, i tilfælde af stridigheder mellem arbejdsgiver og freelancer, eller for enhver anden grund.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at afvise brug af dette avancement efter egen skønsmæssig vurdering, med hensyn til rimelig anvendelse af dette avancement, og for at forhindre enhver mistanke om svindleri.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at kræve fremvisning af yderligere informationer fra enhver part, der søger om brug af dette avancement, for at undersøge svindleri, og for risikostyring samt andre relaterede formål.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at annullere eller ændre dette avancement til enhver tid.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at annullere dette avancement i en region, hvis det bliver anset for at være eller bliver ulovligt at tilbyde tilbyde dette avancement til personer med bopæl i denne region.

3% tilbudsgebyr

 1. Med "ny klient" menes der klienter, der ikke har oprettet en konto på Freelancer.com før.
 2. Denne fordel er ikke gældende, hvis klienten har flere konti på Freelancer.com.

Dette er underlagt følgende betingelser:

 • Nye arbejdsgivere skal henvises ved at acceptere et tilbud og registrere sig i løbet af processen omkring denne accept.
 • For at undgå tvivl, vil det reducerede projektgebyr på 3% kun være gældende i relation til nyt arbejde udført af freelanceren, som med succes har ansøgt om denne fordel for den specifikke arbejdsgiver, som ansøgningen relaterer sig til. Det nye projekt skal starte, efter arbejdsgiveren opretter en ny konto på Freelancer.com og skal påbegyndes ved brug af denne nye konto.
 • Projektgebyrerne bliver for freelanceren nedsat fra 10% til 3% eller mindst $3,00 USD, og for klienterne nedsættes projektgebyrerne fra 3% til 0% ved brug af denne fordel. Alle andre gebyrer og takster forbliver uændrede, inklusive blandt andet transaktionsgebyrer.
 • Denne kampagne gælder ikke for konkurrencer.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at gennemgå klassificeringen af arbejdsgivere som nye arbejdsgivere med det formål at sikre retfærdig brug af denne fordel. For at være kvalificeret til denne fordel, må arbejdsgivere ikke have haft en aktiv konto på Freelancer.com, hvorfra betaling har fundet sted indenfor 6 måneder før oprettelsen af den nye konto.
 • Alle andre elementer af brugeraftalen vil fortsat være gældende - se https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Alle andre elementer af komponenten 'Gebyrer og takster' under 'Yderligere betingelser' vil fortsat være gældende - se https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer kan kræve, at begge parter udfylder og færdiggør deres profiler og/eller gennemgår identitetsgodkendelser før betalinger frigives.
 • Freelancer kan kræve, at oplysningerne for det projekt, det reducerede projektgebyr gælder for, er passende udfyldt.
 • Denne fordel kan blive tilbagetrukket for en specifik bruger, hvis signifikante ændringer, svindel eller tilbagebetalinger observeres, hvis Freelancer tror, at der er risiko for tilbagebetalinger af penge, hvis der opstår konflikter mellem arbejdsgiveren og freelanceren eller af enhver anden grund.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at aflyse brugen af denne fordel fuldstændigt efter behag med henblik på retfærdig brug af denne fordel og forebyggelse ved mistanke om svindel.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at kræve indsendelse af yderligere oplysninger af alle ansøgere, der vil gøre brug af denne fordel. Dette kan ske for at efterforske eventuel svindel, risikostyring og relaterede formål.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at annullere eller ændre dette avancement til enhver tid.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at lukke ned for muligheden for denne fordel i en region, hvis det vurderes at være ulovligt at tilbyde denne fordel til beboere i denne region.

Medlemskabsplaner

Vælg fra en række af medlemskab planer for at afgøre gebyrerne, du skal betale for vores service. Du kan både arbejde på siden som arbejdsgiver eller som freelancer som gratis medlem, eller få yderligere fordele som betalt medlem ved at opgradere til en betalt plan.

Medlemskaber vil faktureres på enten en månedlig eller årlig basis på datoen for indgåelse af dit abonnement, medmindre det opsiges. Hvis der ikke er nok penge på balancen vil vi forsøge at forny dit medlemskab i op til 30 dag, indtil der er midler til rådighed.

Du kan opsige dit medlemskab når som helst fra dit kontrolpanel, hvilket vil stoppe opkrævningen fra slutningen af din abonnementsperiode uden yderligere omkostninger.

Se vores medlemskabsplaner

Andre Gebyrer

Projekter

De følgende gebyrer er valgfrit opkrævet for tillægsydelser. Medmindre andet er specificeret ifølge fordelene ved et betalt medlemskabsplan:

Oprette et Projekt GRATIS
Fremhævet €11.25 EUR
Haster €11.25 EUR
Privat €23.75 EUR
Fuld Tid €226.25 EUR
Rekruttør €11.88 EUR
Fortrolighedsaftale (NDA) €23.75 EUR
IP-aftale €23.75 EUR
Forseglet €11.25 EUR
Prioritets €5.00 EUR
Forlæng €11.25 EUR

Konkurrencer

De følgende gebyrer kan eventuelt pålægges ved yderligere services. Medmindre andet specificeres i henhold til fordelene ved et betalt medlemskabs abonnement:

At oprette en Konkurrence GRATIS
At tildele en konkurrence GRATIS
At tildele til yderligere freelancere GRATIS
Garanteret GRATIS
Fremhævet €30.00 EUR
Topkonkurrence €30.00 EUR
Haster €35.00 EUR
Fremhæv €15.00 EUR
Forseglet €30.00 EUR
Privat €20.00 EUR
Fortrolighedsaftale (NDA) €20.00 EUR
Forlæng Omkostninger:
3 dage = 15% af konkurrence præmien
5 dage = 20% af konkurrence præmien
7 dage = 30% af konkurrence præmien
14 dage = 40% af konkurrence præmien
21 dage = 50% af konkurrence præmien
Halvdelen af omkostningerne vil gå til at forøge konkurrencens præmie (afrundet til det nærmeste heltal).

Bud Gebyrer

At byde på projekter GRATIS
Sponsoreret bud 0.75% af budbeløbet (minimum $5.00 USD, maksimum $20.00 USD)
Fremhæv Bud €1.00 EUR
Forseglet Forslag €0.10 EUR

Konkurrenceindlæg Gebyrer

Indsend et Indlæg GRATIS
Forseglet Indlæg €0.50 EUR
Fremhæv Indlæg €0.50 EUR

Vejviser Gebyrer

Vejviser sponsorat Som valgt på tidspunktet for sponsorering (minimum €35.00 EUR)

Eksamener

At tage en eksamen Afhængig af eksamen. Som angivet forud for køb. Typisk enten gratis, €5.00 EUR, €10.00 EUR, eller €15.00 EUR.

Transaktions Gebyrer

Transaktionsgebyrer påløbet for anvendelse af kreditkort, PayPal eller Skrill.* €0.35 EUR + 2.3%
Lokal Bank Indsætning GRATIS
International Bankoverførsel €15.00 EUR
*Australske brugere pådrager sig $0.30AUD + 0.99% for kredit-/debitkorttransaktioner

Voldgift Gebyrer

Voldgiftsgebyret for en milestensstrid er €5.00 EUR eller 5%, det største af de to.

Vores konfliktløsningssystem er designet til at tillade begge parter at løse milestensbetalinger mellem dem selv, uden voldgift.

4 dage efter at en konflikt bliver indgivet (eller 7 dage hvis konflikten er indgivet af freelanceren) kan parterne vælge at flytte konflikten til betalt voldgift. Den anden part vil derefter have yderligere 4 dage til at acceptere at betale dette gebyr og for begge parter til at fremsætte eventuelle endelige beviser. Hvis anden part ikke betaler inden for tidsrammen, taber de konflikten.

Voldgift gebyret vil derefter bliver refunderet til vinderen af konflikten.

Udbetalingsgebyrer

Gebyrer kan blive pålagt afhængigt af udbetalingsmetoden. Yderligere gebyrer kan blive pålagt af den tredjepart, der udbyder udbetalingsmetoden.

Ekspresudbetaling GRATIS
PayPal GRATIS
Skrill (Moneybookers) GRATIS
Payoneer Debit Kort GRATIS
International Bankoverførsel €25.00 EUR

Vi kræver en minimumsudbetaling på $30 USD efter gebyrer.

Vedligeholdelsesgebyr

Brugerkonti der ikke er blevet logget ind på i seks måneder vil blive pålagt et vedligeholdelsesgebyr på op til $10,00 USD pr. måned, indtil kontoen enten er opsagt eller genaktiveret, for opbevaring, båndbredde, support og administrationsomkostninger for hosting af brugerens profil, portfolioopbevaring, notering i mapper, levering af tjenesten HireMe, filopbevaring og meddelelseslagring. Disse gebyrer tilbagebetales ved en efterfølgende anmodning fra brugere om genaktivering.

Skatter

Skatter er baseret på de lokale takster og regler nedlagt af brugerens bopælsland.

Australia - Goods and Service Tax (GST) 10%
Chile - Value Added Tax (VAT) 19%
European Union - Value Added Tax (VAT) VAT rates
India - Tax Collected at Source (TCS) 1%
India - Tax Deducted at Source (TDS) 1% / 5%
Mexico - Tilbageholdelse af Indkomstskat 1% / 20%
Mexico - Value Added Tax (VAT) 16%
Russia - Value Added Tax (VAT) 20%
Switzerland - Value Added Tax (VAT) 7.7%

Refusion for udligningsafgift i Indien

Traktaten fritager freelancere for tilbageholdelsesforpligtelser for at undgå tvivl udligningsafgiften. Du bliver ikke opkrævet eller betaler for denne afgift, det er en refusion.

Klient Freelancer Hvem Betaler Afgifter Information om afgift
Indbygger i Indien Indbygger i Indien Freelancer 2% opkrævet til Freelancer af brutto indtægter
Indbygger i Indien Andet Klient 2% opkrævet til Klienten af brutto milestensbetalinger
Andet Indbygger i Indien Freelancer 2% opkrævet til Freelancer af brutto indtægter
Andet Andet Ikke anvendelig Ikke anvendelig

Client

Indbygger i Indien

Freelancer

Indbygger i Indien

Who Pays Levy

Freelancer

Information om afgift

2% opkrævet til Freelancer af brutto indtægter

Client

Indbygger i Indien

Freelancer

Andet

Who Pays Levy

Klient

Information om afgift

2% opkrævet til Klienten af brutto milestensbetalinger

Client

Andet

Freelancer

Indbygger i Indien

Who Pays Levy

Freelancer

Information om afgift

2% opkrævet til Freelancer af brutto indtægter

Client

Andet

Freelancer

Andet

Who Pays Levy

Ikke anvendelig

Levy Details

Ikke anvendelig

* Freelancer og dets tilknyttede selskaber yder ikke skatteteknisk, juridisk eller regnskabsmæssig hjælp. Dette materiale er udelukkende til for information, og man bør ikke læne sig op af dette i forhold til skatteteknisk, juridisk eller regnskabsmæssige spørgsmål. Du bør konsultere dine egne rådgivere i forhold til dette.

Brugeraftaler

De gebyrer og omkostninger der opsummeres på denne side, er styret af vilkårerne på Freelancer User Agreement og relaterede politikker og bestemmelser på siden. Brugeraftalen inkluderer andre vigtige vilkår og bør læses til fulde. Især sektion 23 af Brugeraftalen specificerer konsekvenserne ved spærring og ophævelse i forbindelse med brud på Brugeraftalen. Disse konsekvenser kan inkludere bøder for skader som Freelancer kan pådrages som resultat af handlinger der bryder Brugeraftalen.