Freelancer Gebyrer og afgifter

Til arbejdsgivere

Projekter

Freelancer er gratis at tilmelde sig, slå et projekt op på, modtage bud fra freelancere, gennemse freelancerens portfolio og diskutere projektets krav. Hvis du vælger at tildele projektet, opkræver vi et lille projektgebyr afhængigt af værdien af det valgte bud som et introduktionsgebyr.

Størrelsen på dette gebyr og hvordan det opkræves afhænger af projekttypen.

For projekter med fast pris, bliver et gebyr på 3% eller €2.00 EUR (hvad end, der er højst) pålagt, når projektet er tildelt af dig. Hvis du efterfølgende betaler freelanceren mere end det oprindeligt budte beløb, vil vi også opkræve projektgebyret på alle yderligere betalinger.

For timebaserede projekter opkræver vi et gebyr på 3% på hver udbetaling du laver til freelanceren.

Du kan annullere projektet fra dit instrumentbræt til enhver tid op til syv (7) dage efter, projektet er blevet accepteret og få hele gebyret refunderet.

Valgfri opgraderinger til projekter kan købes.

Konkurrencer

Når en konkurrence bliver slået op, skal arbejdsgiverne stille midler til rådighed, der svarer til den samlede konkurrencepræmie. Vi har tilbagebetalingsgaranti for denne præmiesum.

Tilbagebetalingsgarantien giver dig ret til at få dine penge tilbage i op til 30 dage efter konkurrencens afslutning, hvis du ikke er tilfreds med de indsendte indlæg. Du kan få pengene refunderet ved blot at kontakte kundeservice.

Bemærk, at refundering af dine penge ikke er mulig for 'Garanterede konkurrencer', og refunderingen omfatter ikke eventuelle opgraderinger, du måtte have valgt til konkurrencen. Hvis du allerede har valgt et indlæg som vinder og har fuldført konkurrenceoverdragelsen, hvilket har medført frigivelse af præmiesummen til vinderen, kan du ikke få pengene refunderet.

Der er intet konkurrencegebyr for at oprette og tildele konkurrencen for arbejdsgivere.

Hvert ekstra udvalgt indlæg vil også medføre betaling af præmie for det indlæg.

Valgfrie opgraderinger til konkurrencer kan tilkøbes.

Servicer

Ved bestilling af en service, skal arbejdsgivere stille midler til rådighed, der svarer til den samlede pris for den givne service. Betalingen er beskyttet af Freelancers system til Milepælsbetalinger. Frigiv først betalingen, når du er 100% tilfreds med det arbejde, der er blevet leveret.

Til freelancere

På Freelancer er det gratis at tilmelde dig, oprette en profil, vælge dine færdigheder i projekter du er interesseret i, uploade din portfolio-mappe, modtage notifikationer om projekter, diskutere projektdetaljer med arbejdsgiveren, byde på projekter (gratis medlemmer får som udgangspunkt 6 bud pr. måned) og deltage i konkurrencer.

Valgfri opgraderinger til bud kan købes for at promovere et bud.

Projekter

For projekter til faste priser, opkræver vi et lille projektgebyr, der svarer til værdien af det valgte bud som et introduktionsgebyr, hvis du bliver tildelt et projekt og accepterer det. Hvis du efterfølgende bliver betalt mere end det originale budbeløb, vil vi også opkræve projektgebyret på yderligere betalinger.

For timebaserede projekter opkræves gebyret for hver betaling, efterhånden som pengene overføres fra arbejdsgiveren til dig.

Gebyret for projekter med fast pris er 10% eller €4.00 EUR, hvad end der er højst, og 10% for timebaserede projekter.

Konkurrencer

Indsendelse af indlæg til en konkurrence er gratis. Konkurrencegebyret pålægges, når du bliver tildelt en konkurrencepræmie. Dette gebyr bliver opkrævet, når præmien bliver frigivet, hvilket sker når en konkurrence er blevet tildelt til dig og overdragelsen af indlægsmaterialer er blevet fuldført til konkurrenceafholderens tilfredsstillelse.

Konkurrencegebyret for freelancere er 10% eller €4.00 EUR, hvad end der er højst.

Foretrukken Freelancer-program

Hvis du er med i Foretrukken Freelancer-programmet, vil du blive opkrævet 15% i projektgebyr, når du er blevet tildelt og har accepteret et projekt via en rekrutteringskonsulent. Dette vil ikke blive opkrævet på forhånd som ved normale projekter, men derimod når du modtager betalingen.

Verificeret af Freelancer

Ansøg om et 'Verificeret af Freelancer'-mærke for €90.00 EUR* og bliv en pålidelig freelancer. Ansøgningen kræver, at du gennemfører en streng verificeringsproces med vores team af kontroleksperter.

*Gebyret for at ansøge om et 'Verificeret af Freelancer'-mærke kan variere. Se tabellen med gebyrer nedenfor.

Almindeligt gebyr for alle freelancere €90.00 EUR
Gebyr for 'Foretrukne Freelancere' €75.00 EUR
Gebyr for Rising Stars €55.00 EUR
Fornyelsesgebyr €75.00 EUR

Uanset, hvad resultatet af din ansøgning bliver, kan gebyret ikke refunderes.

Refunderede beløb som bonuskredit

I nogle tilfælde kan gebyrer refunderes som bonuskredit. Denne bonus kan kun bruges på denne side og kan ikke hæves eller overføres. Bonussen udløber 90 dage fra datoen på kvitteringen.

Kampagne med 0% gebyr

Freelancers projektprovisioner, der opkræves for freelancere, som henviser nye arbejdsgivere, der ikke har en eksisterende konto på Freelancer.com, og som tilmelder sig og opretter en ny konto, vil blive reduceret fra 10% til 0% for alle fremtidige projekter udført af den henvisende freelancer for den henviste arbejdsgiver.

Dette er underlagt følgende betingelser:

 • Nye arbejdsgivere skal henvises gennem de specifikke kampagnelinks på https://www.freelancer.com/no-commission.
 • For at undgå tvivl, gælder den reducerede projektprovision på 0% udelukkende for nyt arbejde udført af den freelancer, der har ansøgt om dette tilbud for den specifikke arbejdsgiver, som ansøgningen vedrører. De nye projekter skal påbegyndes efter at arbejdsgiveren opretter en ny konto på Freelancer.com, og de skal påbegyndes ved brug af denne nye konto.
 • Kun freelancerens gebyrer for projektprovision sænkes fra 10% til 0% med dette tilbud. Alle andre gebyrer og afgifter forbliver upåvirkede, inklusiv, men ikke begrænset til, arbejdsgiverens gebyrer for provisioner og overførsler.
 • Denne kampagne gælder ikke for konkurrencer.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at gennemse klassificeringen af arbejdsgivere som nye arbejdsgivere for at sikre rimelig brug af denne kampagne. Arbejdsgivere skal have arbejdet med og betalt freelanceren, der søger om brug af denne kampagne før begyndelsen af kampagnen, eksempelvis gennem en anden platform. Freelancere kan blive påkrævet at fremlægge bevis for dette tidligere arbejde samt betaling, før de bliver berettigede til reduceret provision. For at være berettiget til denne kampagne, må arbejdsgivere ikke have haft en aktiv konto på Freelancer.com, hvorfra en betaling er blevet foretaget indenfor de seneste 6 måneder før oprettelse af den nye konto.
 • Alle andre elementer af 'Brugeraftalen' er fortsat gældende - se https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Alle andre elementer af afsnittet 'Gebyrer og afgifter' under 'Yderligere vilkår' er fortsat gældende - se https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer kan kræve, at begge parter udfylder og færdiggør deres profiler og/eller gennemgår en identitetsgodkendelse, før betalinger bliver frigivet.
 • Freelancer kan kræve, at oplysninger om alle projekter, hvor den nedsatte provision gælder, bliver behørigt udfyldt.
 • Dette kampagnetilbud kan trækkes tilbage fra specifikke brugere, hvis der observeres betydelige ændringer, tilbagebetalinger eller svindel; hvis Freelancer mener, at der er risiko for tilbagebetalinger af penge; i tilfælde af konflikter mellem arbejdsgiver og freelancer eller af enhver anden grund.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at afvise brug af dette kampagnetilbud efter egen skønsmæssig vurdering, med henblik på rimelig anvendelse af dette tilbud og for at forhindre enhver mistanke om svindel.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at kræve indsendelse af yderligere oplysninger fra enhver part, der søger om brug af dette kampagnetilbud for at undersøge svindel og på grund af risikostyring og andre relaterede formål.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at annullere eller ændre denne kampagne til enhver tid.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at annullere denne kampagne i en region, hvis det bliver anset for at være eller bliver ulovligt at tilbyde denne kampagne til personer med bopæl i regionen.

3% gebyr for tilbud

Freelancers projektprovision opkræves for freelancere, som har fået tildelt et tilbud af en ny ekstern klient og vil udgøre 3% for alle projekter mellem freelanceren og den nye klient. For nye eksterne klienter, der accepterer et tilbud, vil der opkræves 0% i Freelancers projektprovision.

 1. Med "ny klient" menes der klienter, der ikke har oprettet en konto på Freelancer.com før.
 2. Denne fordel er ikke gældende, hvis klienten har flere konti på Freelancer.com.

Dette er underlagt følgende betingelser:

 • Nye arbejdsgivere skal henvises ved at acceptere et tilbud og registrere sig i løbet af processen omkring denne accept.
 • For at undgå tvivl bemærkes det, at den nedsatte projektprovision på 3% for freelancere kun gælder i forbindelse med arbejde udført af freelanceren, som har fået godkendt en ansøgning om dette kampagnetilbud for den specifikke arbejdsgiver, som relaterer sig til ansøgningen. Arbejdet skal påbegyndes, når arbejdsgiveren har oprettet en ny konto på Freelancer.com og indledes ved brug af denne nye konto.
 • Gebyrer for projektprovision nedsættes fra 10% til 3% for freelancere, og fra 3% til 0% for klienter i løbet af denne kampagne. Alle andre gebyrer og afgifter forbliver uændrede inklusive, men ikke begrænset til, transaktionsgebyrer.
 • Denne kampagne gælder ikke for konkurrencer.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at gennemgå klassifikationer af arbejdsgivere som nye arbejdsgivere i forbindelse med dette kampagnetilbud for at sikre rimeligt brug af tilbuddet. For at være kvalificeret til dette tilbud, må arbejdsgivere ikke have haft en aktiv konto på Freelancer.com, som betaling har fundet sted fra indenfor de sidste 6 måneder umiddelbart før oprettelsen af den nye konto.
 • Alle andre elementer af 'Brugeraftalen' er fortsat gældende - se https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Alle andre elementer af afsnittet 'Gebyrer og afgifter' under 'Yderligere vilkår' vil fortsat være gældende - se https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer kan kræve, at begge parter udfylder og færdiggør deres profiler og/eller gennemgår identitetsgodkendelser før betalinger frigives.
 • Freelancer kan kræve, at oplysningerne for det projekt, det reducerede projektgebyr gælder for, er passende udfyldt.
 • Dette kampagnetilbud kan blive tilbagetrukket for en specifik bruger, hvis signifikante ændringer, svindel eller tilbagebetalinger observeres; hvis Freelancer tror, at der er risiko for tilbagebetalinger af penge; hvis der opstår konflikter mellem arbejdsgiveren og freelanceren eller af enhver anden grund.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at aflyse brugen af dette kampagnetilbud fuldstændigt efter egen vurdering med henblik på retfærdig brug af dette tilbud og forebyggelse ved mistanke om svindel.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at kræve indsendelse af yderligere oplysninger af alle ansøgere, der vil gøre brug af dette tilbud for at undersøge eventuel svindel, risikostyring og relaterede formål.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at annullere eller ændre denne kampagne til enhver tid.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at afslutte denne kampagne i en region, hvis det vurderes at være ulovligt at tilbyde denne fordel til beboere i denne region.

Medlemskaber

Vælg ud fra en række medlemskaber for at se de gebyrer, du skal betale for vores service. Du kan arbejde på siden som enten arbejdsgiver eller som freelancer som gratis medlem, eller du kan få yderligere fordele som betalende medlem ved at opgradere til et betalt medlemskab.

Medlemskaber vil blive fornyet på enten månedlig eller årlig basis i forhold til datoen for opstart af dit abonnement, med mindre det afmeldes. Hvis der er et utilstrækkeligt beløb til rådighed, vil vi forsøge at forny dit medlemskab i op til 30 dage, indtil betaling bliver mulig.

Du kan opsige dit medlemskab når som helst fra dit kontrolpanel, hvilket vil stoppe opkrævningen fra slutningen af din abonnementsperiode uden yderligere omkostninger.

Se vores medlemskaber

Freelancer Virksomhed

Opgrader din profil til Virksomhed. Opnå den tillid og troværdighed, du har brug for for at accelerere din virksomheds tilstedeværelse.

Præcis som Freelancer Medlemskaber, kan Virksomhed fås som et årligt eller et månedligt abonnement. Det kan også afmeldes når som helst fra brugerens indstillinger, hvilket vil afslutte opkrævningen i slutningen af din abonnementsperiode uden yderligere omkostninger.

Omdan til virksomhed her

Andre gebyrer

Projekter

Følgende gebyrer opkræves for valgfrie tillægsydelser. Medmindre andet er specificeret ifølge fordelene ved et betalt medlemskab:

Oprette et Projekt GRATIS
Fremhævet €12.49 EUR
Haster €12.49 EUR
Privat €27.49 EUR
Fuld Tid €287.49 EUR
Rekruttør €14.99 EUR
Fortrolighedsaftale (NDA) €27.49 EUR
IP-aftale €27.49 EUR
Forseglet €12.49 EUR
Prioritets €5.00 EUR
Forlæng €12.49 EUR

Konkurrencer

Følgende gebyrer opkræves for valgfrie tillægsydelser. Medmindre andet er udspecificeret ifølge fordelene ved et betalt medlemskab:

At oprette en Konkurrence GRATIS
At tildele en konkurrence GRATIS
At tildele til yderligere freelancere GRATIS
Garanteret GRATIS
Fremhævet €30.00 EUR
Topkonkurrence €30.00 EUR
Haster €35.00 EUR
Fremhæv €15.00 EUR
Forseglet €30.00 EUR
Privat €20.00 EUR
Fortrolighedsaftale (NDA) €20.00 EUR
Forlæng Omkostninger:
3 dage = 15% af konkurrence præmien
5 dage = 20% af konkurrence præmien
7 dage = 30% af konkurrence præmien
14 dage = 40% af konkurrence præmien
21 dage = 50% af konkurrence præmien
Halvdelen af omkostningerne vil gå til at forøge konkurrencens præmie (afrundet til det nærmeste heltal).

Bud Gebyrer

At byde på projekter GRATIS
Sponsoreret bud 0.75% af budbeløbet (minimum $5.00 USD, maksimum $20.00 USD)
Fremhæv Bud €1.00 EUR
Forseglet Forslag €0.10 EUR

Konkurrenceindlæg Gebyrer

Indsend et Indlæg GRATIS
Forseglet Indlæg €0.50 EUR
Fremhæv Indlæg €0.50 EUR

Vejviser Gebyrer

Vejviser sponsorat Som valgt på tidspunktet for sponsorering (minimum €35.00 EUR)

Eksamener

At tage en eksamen Afhængig af eksamen. Som angivet forud for køb. Typisk enten gratis, €5.00 EUR, €10.00 EUR, eller €15.00 EUR.

Servicegebyr for ændring af brugernavn

Ændring af brugernavn Enkeltstående mulighed for at ændre dit brugernavn for $99 USD. Læs mere her.

Transaktions Gebyrer

Transaktionsgebyrer påløbet for anvendelse af kreditkort, PayPal eller Skrill.* €0.35 EUR + 2.3%
Lokal Bank Indsætning GRATIS
International Bankoverførsel €15.00 EUR
*Australske brugere pådrager sig $0.30AUD + 0.99% for kredit-/debitkorttransaktioner

Voldgift Gebyrer

Voldgiftsgebyret for en milestensstrid er €5.00 EUR eller 5%, det største af de to.

Vores konfliktløsningssystem er designet til at tillade begge parter at løse milestensbetalinger mellem dem selv, uden voldgift.

4 dage efter at en konflikt bliver indgivet (eller 7 dage hvis konflikten er indgivet af freelanceren) kan parterne vælge at flytte konflikten til betalt voldgift. Den anden part vil derefter have yderligere 4 dage til at acceptere at betale dette gebyr og for begge parter til at fremsætte eventuelle endelige beviser. Hvis anden part ikke betaler inden for tidsrammen, taber de konflikten.

Voldgift gebyret vil derefter bliver refunderet til vinderen af konflikten.

Offsiting Gebyr

Brugere der har overtrådt vores vilkår og betingelser ved at udføre kommunikation og transaktioner uden for platformen, vil blive idømt en bøde svarende til 30 % af det maksimale projektbudget eller det aftalte beløb.

Udbetalingsgebyrer

Gebyrer kan blive pålagt afhængigt af udbetalingsmetoden. Yderligere gebyrer kan blive pålagt af den tredjepart, der udbyder udbetalingsmetoden.

Ekspresudbetaling €1.00 EUR
PayPal €1.00 EUR
Skrill (Moneybookers) €1.00 EUR
Payoneer Debit Kort $1.00 USD
International Bankoverførsel €25.00 EUR

Vi kræver et minimumsbeløb for udbetalinger på USD $50 efter gebyrer.

Vedligeholdelsesgebyr

En brugerkonto, der ikke har været logget ind i seks måneder, vil pådrage sig et vedligeholdelsesgebyr på op til $14,00 USD pr. måned, indtil kontoen enten er opsagt eller genaktiveret for opbevaring, båndbredde, service og administrationsomkostninger for hosting af brugerens profil, porteføljeopbevaring, fortegnelser i registre, formidling af HireMe service samt opbevaring af filer og beskeder. Disse gebyrer vil blive refunderet på forespørgsel af brugeren ved efterfølgende genaktivering.

Skatter

Skatter er baseret på de lokale takster og regler nedlagt af brugerens bopælsland.

Australia - Goods and Service Tax (GST) 10%
Chile - Value Added Tax (VAT) 19%
European Union - Value Added Tax (VAT) VAT rates
India - Tax Collected at Source (TCS) 1%
India - Tax Deducted at Source (TDS) 1% / 5%
Mexico - Tilbageholdelse af Indkomstskat 1% / 20%
Mexico - Value Added Tax (VAT) 16%
Russia - Value Added Tax (VAT) 20%
Switzerland - Value Added Tax (VAT) 7.7%

Refusion for udligningsafgift i Indien

Traktaten fritager freelancere for tilbageholdelsesforpligtelser for at undgå tvivl udligningsafgiften. Du bliver ikke opkrævet eller betaler for denne afgift, det er en refusion.

Klient Freelancer Hvem Betaler Afgifter Information om afgift
Indbygger i Indien Indbygger i Indien Freelancer 2% opkrævet til Freelancer af brutto indtægter
Indbygger i Indien Andet Klient 2% opkrævet til Klienten af brutto milestensbetalinger
Andet Indbygger i Indien Freelancer 2% opkrævet til Freelancer af brutto indtægter
Andet Andet Ikke anvendelig Ikke anvendelig

Client

Indbygger i Indien

Freelancer

Indbygger i Indien

Who Pays Levy

Freelancer

Information om afgift

2% opkrævet til Freelancer af brutto indtægter

Client

Indbygger i Indien

Freelancer

Andet

Who Pays Levy

Klient

Information om afgift

2% opkrævet til Klienten af brutto milestensbetalinger

Client

Andet

Freelancer

Indbygger i Indien

Who Pays Levy

Freelancer

Information om afgift

2% opkrævet til Freelancer af brutto indtægter

Client

Andet

Freelancer

Andet

Who Pays Levy

Ikke anvendelig

Levy Details

Ikke anvendelig

* Freelancer og dets tilknyttede selskaber yder ikke skatteteknisk, juridisk eller regnskabsmæssig hjælp. Dette materiale er udelukkende til for information, og man bør ikke læne sig op af dette i forhold til skatteteknisk, juridisk eller regnskabsmæssige spørgsmål. Du bør konsultere dine egne rådgivere i forhold til dette.

Brugeraftaler

De gebyrer og afgifter, der opsummeres på denne side, er styret af vilkårerne på Freelancer User Agreement og relaterede politikker og bestemmelser på siden. Brugeraftalen inkluderer andre vigtige vilkår og bør læses til fulde. Især sektion 23 af Brugeraftalen specificerer konsekvenserne ved spærring og ophævelse i forbindelse med brud på Brugeraftalen. Disse konsekvenser kan inkludere bøder for skader som Freelancer kan pådrages som resultat af handlinger der bryder Brugeraftalen.