Annulleret

opdatering af Kursus & Temas Hjemmeside

Her er en række ting jeg kunne ønske mig, men vil meget gerne uddybe på telefon [Asking for or posting of direct contact details is prohibited without an awarded project. This is a violation of our Terms of Service. - [url removed, login to view] Admin]

, hvis det er en opgave helt eller delvist at hjælpe mig med det:

• Jeg har et kursustilmeldingssystem lavet i PHP, som jeg gerne vil have til at spille sammen med WP og hvis det

kan lade sig gøre Gravity Forms eller måske er der allerede udviklet et kursustilmeldings tilføjelse???

• Kursustilmeldingssystem med godkende betingelser,mulighed for at krydse medlemskab af, så de automatisk

bliver lagt i medlemskartoteket, med automatisk generering af regning, e-mail med kursusoplysning og download

af materialer, evaluering og kursusbevis.

• Jeg vil også gerne have integreret Facebook med blogdelen på [url removed, login to view]

• Medlemskartotek integreret med dadamail eller mailchimp tilpasning af nuværende installation

• Seo opdatering

• Print venlige sider med simpelt printer symbol

APP til Iphone og android med følgende features:

• Nyheder fra hjemmesiden [url removed, login to view]

• Oversigt over underviser, med beskrivelse

• Kursus overskrifter hjemkøb og beskrivelse af det enkelte kursus

• Åbne kurser med tilmelding og beskrivelse

• Tilbud

• Jeg mener

• Kontakt

Det er jo alt noget der ligger i WP. APP skal kunne godkendes af apple osv.+

I regret I have violated the rules. The reason for it is written in Danish is that lately I had a project I was very friendly feedback and sent a lot of materials, codes and scripts, and heard no more from those who had won the bid. I wanted to avoid by writing in Danish and Danish invite freelancers to bid.

I'm not good at writing in English, therefore be it goes to google translate.

For the record, I will translate my post here:

Project Description:

If it is a task wholly or partly to help me with it:


• I have a course registration system made in PHP, which I'd like to play with WP and if it
possible Gravity Forms or maybe there already developed a kursustilmeldings addition??

• Course Registration System with approval conditions, the ability to cross the membership, so they automatically
becomes established in a member directory, with automatic generation of bill, e-mail with course information and download
of materials, evaluation and training certificate.

• I would also like to have integrated Facebook with the blog portion of www.kursusogtema.dk

• Member Book integrates with dada mail or MailChimp adaptation of current installation

• Seo update

• Print-friendly pages with simple printer symbol

APP for iPhone and Android with the following features:
• News from the website www.fagligt.net
• Overview of the teacher, with description
• Course titles hjemkøb and description of each course
• Open courses with enrollment and description
• Offer
• I believe
• Contact

It's all something that is in WP. APP must be approved by Apple, etc.

Evner: WordPress

Se mere: www m freelancer com, www i freelancer net, www freelancer og, www freelancer com r, www freelancer com b, www facebook app for iphone, www direct freelancer com, wp service, wordpress installation service, wordpress hjemmeside, wordpress app freelancer, som freelancer, service freelancer com, seo service freelancer, p&g freelancer, og&e, m&e freelancer, m&b freelancer, kontakt wordpress, jo b

Om arbejdsgiveren:
( 15 bedømmelser ) Esbjerg, Denmark

Projekt ID: #1313736

1 freelancer byder i gennemsnit $230 på dette job

harry501

hello sir please check pmb

$230 USD in 5 dage
(0 bedømmelser)
0.0