Lukket

vanilla supercorp

Brugern bliver tilbudt Hjælp og støtte ved frivillig deltagelse, uden offentlig tvang på therepiecentret. Her kan deltagerne arbejde med sig selv og deltage i workshops som.

Billedeundevisning,blomsterbinding,lærverksted,havearbejde, traditionel bronze støbning, smykkeværkstedet. Osv osv

Therapieformer:

Massage, training(frivillig og selv valgt) oplæring i supercorping. ( her forstiller jeg mig vi kan købe legale stiklinger af hampindustrien i den ønskede alder. Planterne bliver destrueret efter brug. Efter legalisering forstiller jeg mig at brugerne på centret dyrker deres egen planter, hvor brugern efter egen høst vælger den ønskede metode for sin egen medicin. Medicinen bliver så sammen med brugeren produceret på di maskiner som centeret stiller til rådelighed. Jeg tænker her på sikker metohder som som rosin-tek, bho ekstraktion i closeed loop systemer og r’s olje på sikker maskiner uden eksplosionsfare. Til mærkning af medicin bliver de påfyldt i forskellige farvemakerede flasker som brugeren tager med hjem.

Therapiemetode: anerkendelse og anerkendende motiverende samtaler. Meget mere......

Users are offered help and support through voluntary participation, without public coercion at the therepie center. Here, participants can work with themselves and attend workshops such as.
Image teaching, flower binding, leather workshop, gardening, traditional bronze casting, jewelry workshop. Etc. etc.

Therapieformer:
Massage, training (optional and self-selected) training in supercorping. (Here I imagine we can buy legal cuttings from the hemp industry of the desired age. The plants are destroyed after use. After legalization, I imagine that users at the center grow their own plants, where the user chooses the desired method for his own medicine after his own harvest. The medicine is then produced together with the user on di machines that the center makes available. I am thinking here of safe methods such as raisin-tek, bho extraction in closeed loop systems and r's oil on safe machines without risk of explosion. filled in different colored bottles which the user takes home.

Method of therapy: recognition and acknowledging motivational conversations. Much more......

Evner: Web Design, Odd Jobs

Om klienten:
( 0 bedømmelser ) Regstrup, Denmark

Projekt ID: #22604361