Annulleret

Leucorrea, signo de infección vaginal?