Lukket

Druga korekta i redakcja książki PL => EN

Chciałbym zlecić redakcję i korektę angielskiego przekładu książki "Jezus poszukiwany". Orientacyjna wielkość docelowego składu to ok. 13 arkuszy. Z uwagi na nieznajomość ostatecznej liczby stron w chwili zamieszczenia anonsu prosiłbym o podane stawki stronicowej.

Tłumaczenie jest w toku i jego postępy jak również język roboczego dyskursu można śledzić na bieżąco w panelu roboczym ([url removed, login to view]). Tekst sprawdzany jest na bieżąco przez amerykańskiego native speakera, w związku z czym usługa miałaby charakter - nazwijmy to - drugiego redakcyjnego podejścia. Praca jest dość trudna składniowo i wymaga dobrej znajomości przynajmniej jednego z amerykańskich przekładów Biblii, ale słownictwo raczej nie stawia przed wytrawnym anglistą jakichś wielkich wymagań. Zależy mi przy tym - choć nie jest to bezwzględny warunek - na osobie doświadczonej życiowo (40+), dobrze byłoby też, gdyby redaktorem mógł być mężczyzna. Po prostu są to atuty, które cenię na tym etapie pracy nad publikacją i ich brak oznacza dla mnie trochę niższą wartość oferty.

Praca nad tłumaczeniem zakończy się najpóźniej w grudniu br. (wynika to z umowy), a prawdopodobnie trochę wcześniej. Tryb i termin pracy redakcyjno-korektorskiej jest do uzgodnienia, niemniej jednak będzie on zależny wprost od postępów tłumaczenia. Za usługę mogę zapłacić z góry, jeśli z nietypowym charakterem i normą roboczą zlecenia wiązałyby się jakieś formalne trudności. Zależałoby mi na nanoszeniu poprawek do PDF'a jako standardowych komentarzy.

Książka jest zbiorem wykładów-kazań na tematy nieobecne w chrześcijańskim piśmiennictwie. Jej rola, cel i środki wyrazu dość mocno odbiegają od ogólnie przyjętych chrześcijańskich (czy nawet religijnych) standardów, więc byłoby dobrze, gdyby osoba podejmująca się językowych poprawek, umiała uwolnić się od znanych jej stereotypów i nie starała się za wszelką cenę wygładzać lub korygować tego, co tłumaczka, za moją wiedzą i wolą, pozostawiła surowym i chropawym. Nie jest to typowy zamysł literacki czy nawet twórczy. Jego karby mają więcej z norm protokołu, testamentu czy nawet instrukcji obsługi, oczywiście po stosownej destylacji pisarskiego tworzywa.

Jest to język proceduralny, co prawda dość kategoryczny, niezbyt miękki i wykwintny, ale miejscami na tyle wartki, potoczysty i żywiołowy, iż może on łudzić niewprawne redaktorskie oko co do ucieleśnianych norm dyskursu. W każdym razie priorytetem jest tu rytm, zwartość, koherencja i dynamika materiału językowego, więc jeśli redaktor będzie widział możliwość poprawy tych jego parametrów bez znaczącej ingerencji w dopracowane już dość dobrze leksykalia, to jego wkład mi się opłaci.

Jako sprawdzian jego umiejętności chciałbym otrzymać jednostronicowy przekład fragmentu dowolnego z opowiadań ([url removed, login to view]), nieprzetłumaczonych do dnia nadesłania próbki. Formułując ten podstawowy warunek, wychodzę z założenia, że znacznie lepiej poznam redaktorskie możliwości, widząc owoc pracy twórczej.

Proszę o kierowanie korespondencji na adres dostępny w publikacji ([url removed, login to view]).

Paweł Zelwan

Evner: Redigering, Korrektur Læsning

Se mere: uj, j obs, i dost, praca redaktor, zlecenia przez net, wol, wk, trans, pawe, native ad, ki , formu, dny, cija, cel, ad op, skim, abrir popups en joomla, aac en flash, 100reduction com en francais, ssh jako dysk windows, program jako fineprint, artur skrzypiciel ksi, excel jako gui pro datab, ssh jako disk

Om arbejdsgiveren:
( 0 bedømmelser ) Poland

Projekt ID: #6036513