Annulleret

Microsoft access -- 2

Firma ‘FLOTA’ prowadzi wypożyczalnię samochodów. Firma oferuje klientom pojazdy różnych marek. Klient może wypożyczyć wskazany przez siebie pojazd na kilka dni (od jednego do 30). Zostaje podpisana umowa, klient wpłaca kaucję, która jest zwracana po zakończeniu wypożyczenia samochodu (oczywiście po potrąceniu kosztów wypożyczenia). Firma zatrudnia kilkunastu pracowników.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu systemu wspomagającego pracę wypożyczalni.

System powinien obejmować obsługę klientów, zarządzanie pojazdami, obsługę wypożyczenia oraz raportowanie.

Każdy klient jest rejestrowany, Podczas rejestracji klient musi podać nazwę firmy (albo imię i nazwisko) oraz nr telefonu, a także numer NIP (PESEL dla osób fizycznych) i adres. System powinien pozwalać na korektę danych klienta w razie potrzeby. Każdemu klientowi system przypisuje numer identyfikacyjny.

Zarządzanie flotą pojazdów obejmuje wprowadzenie danych zakupionych pojazdów do systemu. Każdemu pojazdowi nadajemy unikalny identyfikator. Wybieramy model z listy dostępnych modeli (model, marka), a także podajemy nr VIN, rok produkcji oraz rodzaj paliwa. Możemy też wprowadzić liczbę foteli, liczbę drzwi, kolor, typ nadwozia. Po zarejestrowaniu pojazdu wpisujemy jego numer rejestracyjny i zmieniamy jego status na dostępny.

Wypożyczenie składa się z kilku etapów: przekazanie pojazdu, odbiór pojazdu. Podczas przekazania pojazdu zapisujemy w systemie stan licznika, datę i godzinę przekazania oraz miejsce przekazania pojazdu, ewentualnie uwagi klienta i uwagi nasze. Przekazać można tylko pojazdy mające status dostępnych. Podczas odbioru zapisujemy jego datę, godzinę oraz miejsce, a także stan licznika i uwagi o stanie pojazdu. Przekazywany pojazd jest zatankowany pełną ilością paliwa i odbierane auto też powinno być zatankowane do pełna. Klient płaci za paliwo we własnym zakresie, a także zostanie obciążony kosztami dotankowania paliwa.

Pojazd od czasu do czasu może być niedostępny z różnych powodów (awaria, naprawa, przegląd). System powinien umożliwić zmianę statusu pojazdu dostępnego na niedostępny oraz zmianę statusu pojazdu niedostępnego na dostępny po włączeniu go do eksploatacji.

System powinien dawać możliwość dezaktywacji klienta, któremu przestaliśmy ufać (zalega z płatnościami). Możemy też go ponownie aktywować, jeśli przyczyny aktywacji ustały. Tylko aktywnemu klientowi można wypożyczyć pojazd. Wypożyczyć można samochód, który jest dostępny i nie jest aktualnie wypożyczony.

Raportowanie obejmuje dwa rodzaje zestawień. Jedno dotyczy wykorzystania floty, drugie przedstawia informacje o klientach.

W systemie dla każdej akcji (wypożyczenie, przekazanie, odbiór) wskazujemy odpowiedzialnego pracownika.

Rozszerzyć system FLOTA tak, aby obejmował rezerwację pojazdów.

Klient może zarezerwować konkretny pojazd na wybrane dni. Rezerwacja jest bezpłatna. System powinien wyszukiwać pojazdy wg zadanych kryteriów, sprawdzać dostępność pojazdów. Wspomagać zmianę terminu wypożyczenia (wydłużenie lub skrócenie wypożyczenia). Oraz dokonywać kalkulacji szacowanych kosztów związanych z wypoż[login to view URL]ć system FLOTA tak, aby obejmował rezerwację pojazdów.

Klient może zarezerwować konkretny pojazd na wybrane dni. Rezerwacja jest bezpłatna. System powinien wyszukiwać pojazdy wg zadanych kryteriów, sprawdzać dostępność pojazdów. Wspomagać zmianę terminu wypożyczenia (wydłużenie lub skrócenie wypożyczenia). Oraz dokonywać kalkulacji szacowanych kosztów związanych z wypożyczeniem

Evner: Polsk, Microsoft Access

Se mere: buy microsoft access, microsoft access tutorial, microsoft access download, microsoft access login, what is microsoft access used for, microsoft access for mac free, microsoft access 2007 download, microsoft access 2007, microsoft access open locked, microsoft access telco database, microsoft access search function code, microsoft access executable, system time microsoft access, microsoft access email harvester, inventory programs using vb6 microsoft access, sending microsoft access reports email, conversion microsoft access sharepoint, microsoft access contact databases, microsoft access disable ability change record, environment microsoft access function

Om arbejdsgiveren:
( 0 bedømmelser ) Warsaw, Poland

Projekt ID: #23428473