Færdiggjort

VB logon script needed

we need a logon script to set default printer to a specified printer in the script based upon the computer name person is logging in from.? Here is a sample login script we use and would like the same type of format

'***********************************************'

'* VB Script Generated By VBScripter

'* Date : 12/16/2004

'* For more information visit [[url removed, login to view]][1]

'* (c) 2003 Twisted Technologies

'* [[url removed, login to view]][2]

'***********************************************'

Dim strComputerName

Dim strUserName

Dim strDomainName

Dim strCommand

Set wshNetwork = [url removed, login to view]( "[url removed, login to view]" )

do while [url removed, login to view] = ""

[url removed, login to view] 250

loop

strComputerName = [url removed, login to view]

strUserName = [url removed, login to view]

strDomainName = [url removed, login to view]

call subDriveMap

call subPrinterMap

Sub subDriveMap()

On Error Resume Next

Dim colNetDrives

Dim strLocal

Dim strRemote

Dim strLocalSets

Dim bForce

Dim bUpdateProfile

bForce = true

bUpdateProfile = true

' Setup objects to map network drives.

Set wshNetwork = [url removed, login to view]( "[url removed, login to view]" )

Set wshShell = [url removed, login to view]("[url removed, login to view]" )

Set colNetDrives = [url removed, login to view]

' Remove any drive mappings.? This removes all drive mappings that might be set using

' reconnect at logon.

If [url removed, login to view] = 0 then

? 'MsgBox "There are no drive mappings at this time."

Else

? For x = 0 to colNetDrives.count-1

? ? [url removed, login to view] [url removed, login to view](x), bForce, bUpdateProfile? ? ?

? Next

End If

[url removed, login to view] "Z:","[\\DEMO\Data][3]"

[url removed, login to view] "U:","[\\DEMO\Music][4]"

End Sub

Sub subPrinterMap

On Error Resume Next

[url removed, login to view] "[\\DEMO\HPDeskJe][5]"

[url removed, login to view] "[\\DEMO\HPDeskJe][5]"

End Sub

Evner: .NET, Ingeniørarbejde, Microsoft, MySQL, PHP, Projekt Ledelse, Software Arkitektur, Software Testning, Visual Basic, Windows Skrivebord

Se mere: script resume, sample resume format, basic shell script, call shell script, drive script, count objects, wscript shell, Network printer, printer logging, date technologies, script default script, script resume php, music sleep, use network drive, php network drive, network data drives, network drive php, php script resume, shell visual basic, login loop

Om arbejdsgiveren:
( 55 bedømmelser ) United States

Projekt ID: #3330976

Tildelt til:

whitehotlogic

See private message.

$17 USD in 5 dage
(8 bedømmelser)
4.3

3 freelancere byder i gennemsnit $15 på dette job

itkamaraj

See private message.

$6.8 USD in 5 dage
(17 bedømmelser)
3.0
fisunil

See private message.

$21.25 USD in 5 dage
(0 bedømmelser)
0.0