Bestillingsformular wordpress

Lukket Opslået Jan 28, 2014 Betalt ved levering
Lukket Betalt ved levering

Jeg skal bruge en formular til en mindre wordpres side, der skal være mulighed for at ændre i diverse tekster - hvis der kan kobles noget design i forhold til sitet ind over kunne det være fedt.

Ydermere skal der også være "normal" validering på formularen, så nummer felter kan man kun skrive tal o.s.v

På sigt skal der også kunne sættes priser på turene og betales online, så der må gerne være en form for klargæring til woocommerce, dette ved jeg gravityforms allerede har.

Så måske bare en pris på ovenstående ville være fint, da det er en ekstra udvikling.

Jeg har prøvet at ridse de fleste ting op som man skal kunne, det kan godt være der kommer små ændringer undervejs, men hvis det sker så kan vi evt aftale en pris dertil.

Hvis der er nogen forslag til en forenkling af formularen, evt fjernelse af felter, så er jeg meget modtagelig.

Jeg har også beskrevet hvilke inputs jeg mener de forskellige skal være, hvis i har andre ideér så er jeg meget åben (der er mulighed for at bruge: [url removed, login to view] - da jeg har en licens dertil):

REJSEBESTLLING:

------------

Vælge en tur (dropdown menu med x antal emner)

------------

Dato med kalender (hvis muligt, så skal der kun være x antal dage man kan vælge, da hver tur kun er tilgængelige i [url removed, login to view] uge 15 13 og 22, og hvis muligt kunne det være fedt at kunne markere hvilke dage der er afrejse dage).

------------

Antal voksne (inputfield hvor man kan skrive [url removed, login to view] 5 voksne)

------------

Antal børn under 12år (inputfield hvor man kan skrive [url removed, login to view] 2 børn)

------------

Dobbeltværelse ja / nej (hvis der bliver valgt ja, så skal man kunne indtaste hvor mange dobbeltværelser [url removed, login to view] 2 dobbelværelser,)

------------

Enkeltværelse ja / nej (hvis der bliver valgt ja, så skal man kunne indtaste hvor mange enkeltværelser der skal bruges [url removed, login to view] 2 enkeltværelser)

------------

Halvpension ja/nej (radio button)

------------

REJSEDELTAGERE

Rejsedeltagere (Her kunne det være fedt, hvis man kunne udfra antal voksne og børn man har indtastet udfra ovenstående, at den allerede havde klargjort [url removed, login to view] hvis man har valgt 3 voksne og 1 barn så er der 4 felter klar under rejsedeltagere. Man skal også kunne klikke et felt til hvor der står "bestiller" så man har info på den person der bestiller rejsen. nedenstående felter skal være udfra hver person)

Den person der er bestiller skal udfylde en del flere info end de andre rejsedeltagere:

fornavn / efternavn

Addresse / postnr / by

telefon

email

----

fornavn / efternavn (inputfield)

----

Cykelleje ja / nej (radiobutton)

----

Højde i cm (input number field)

----

Bemærkningsfelt (et text field, har du nogle kommentarer til din bestlling)

----

Jeg har læst og accepteret betingelserne (chechbox)

----

Submit knap

----

ENGLISH DESCRIPTION:I need a form for a smaller wordpress site , it should be possible to translate / modify the various texts - and if there could be some kind of design in relation to the site.

Furthermore, there must also be "normal" validation on the form so that number fields can only enter numbers , etc.

In time we will also be able to set prices on tours so the customer can pay online, so there has to be some kind of preperation to woocommerce, i got a gravityforms license if you prefer to develop in that.

So maybe just a price on the woocommerce part would be fine as it is an additional development.

I've tried to scratch most things up as you could , there may well be coming small changes a long the way, but if it happens then we can possibly agree on a price to it.

If you have any suggestions for a simplification of the form, maybe removing some fields, I am very open for suggestions.

I have also described the inputs how i think it should be, but if you have other ideas I'm very open (and again it is possible to use: gravityforms.com - since I have a license to do so ) :


TRAVELINFORMATION:

------------

Choosing a trip ( drop down menu with x number of items)

------------

Date calendar (if possible, there should be only x number of days to choose from (something that you can set in the backend), since each trip is only available in some week’s let say it could be the dates from 15/7 - 13/8 , and if possible it could be cool to be able to mark the days for departure.

------------

Number of children (input field where you can type ex 5 adults )

------------

Number of children under 12 years (input field where you can write ex 2 children )

------------

Double room yes / no (if yes is selected , then you could enter the number doubles for example, 2 doubles , )

------------

Single room yes / no (if yes is selected , you should be able to enter the number of single rooms will be used such as 2 singles )

------------

Half pension yes / no ( radio button)

------------

TRAVEL PARTICIPANTS

Travel companions ( Here it might be cool if you could based on the number of adults and children you have entered above, that it had already made fields ready for example if you have selected 3 adults and 1 child, there are 4 fields available. One must also click a field to where it says "leader" so you have the info on the person who orders the journey. Following fields must be based on each person.)

The person who is ordering “the leader” to fill out a lot more info than the other tour participants :

forename / surname

Address / postcode / city

telephone

e-mail

----

The rest of the persons (the one that are not “the leader”) should fill these informations:

first name / last name (input field)

----

Bicycle Rental yes / no ( radio button)

----

Height in cm (input number field)

----

Comment field ( a text field , you have some comments on your bestlling )

----

I have read and accepted the terms ( chechbox )

----

submit button

----

CSS Grafisk design HTML PHP WordPress

Projekt ID: #5368387

Om projektet

2 bud Remote projekt Aktiv Mar 6, 2014

2 freelancere byder i gennemsnit $168 timen for dette job

Risalat1

A proposal has not yet been provided

$200 USD in 3 dage
(149 bedømmelser)
7.1