Lukket

Napisz oprogramowanie

Zlecę wykonanie panelu do administracji użytkownikami w Angular 1.4.

Część serwerowa do zamockowania.

Wymogi ogólne dla panelu:

- łatwy do ostylowania CSS osobny plik

Panel ma zawierać następujące funkcjonalności:

[url removed, login to view] użytkowników z wyszukiwaniem loginie, państwie, roli. Kliknięcie na przycisk szukaj wywołuje wyszukiwanie w REST (listUsers). Dane takie jak państwa oraz role do filtrów zwracane przez osobne serwisy REST (do zamockowania). Uprawnienia UserReadonly, UserWrite pobierane z mock.

+Dane prezentowane na liście:

> Username

> Roles rozdzielone przecinkami. W przypadku wychodzenia tabeli poza obszar widoku łamane po przecinku (łącznie bedzie 7 ról)

> Countries jak w przyp. role

+Tryby działania

> UserReadonly tylko do odczyt danych

> UserWrite odczyt/zmiana/tworzenie

+Inicjacja:

> lista - dane z REST offset 0 wielkość strony domyślna (20)

> kontrolki do filtrowania - dane z REST osobny serwis dla państ i ról

+Filtrowanie:

> login - pole tekstowe

> państwo - rodzaj dropdown z filtrowaniem po nazwie (inteligentne combo) wiele wartości do wyboru

> role - J.w. User wyszukuje po rolach wybranych z listy. Do zaznaczenia wiele ról.

Uwaga A: filtry mają być zapamiętywane między kolejnymi ekranami (stan po stronie UI)

Uwaga B: Informacje o wybranych kryteriach mają być widoczne na ekranie wyszukiwania.

+Interakcje:

> Wejście w pozycje - Kliknięcie na pozycji z listy przechodzi do ekranu:

- podglądu danych użytkownika (tryb UserReadonly)

- tworzenia/edycji użytkownika (tryb UserWrite)

> Przycisk tworzenia użytkownika widoczny w trybie UserReadonly lub niewidoczny w trybie UserWrite

> Przycisk ClearAll czyści kryteria wyszukiwania

> Obsługa stronicowania

- Pole liczbowe z il. rezultatów na strone

- Przeciski lewo/prawo do zmiany stron. Kliknięcie wywołuje REST z offset danych, wielkością strony.

[url removed, login to view] użytkownika

+Dane prezentowane

> Username

> First name

> Last name

> Email

> Active (Yes/No)

> Roles

> Countries

+Tryby działania

> UserReadonly tylko do odczytu danych. Wszystkie dane tylko teskstowe/brak kontrolek do wprowadzania.

- państwa: tekst rozdzielony przecinkami (uwaga na łamanie zawartości jak w przyp. listy)

- role: tekst rozdzielony przecinkami (j.w)

- Active można użyć kontrolki typu radio wygaszonej (kolor szary)

- pozostałe: zwykły teskt

> UserWrite odczyt/zmiana/tworzenie

+Inicjacja:

> wejście przez UserReadonly lub z pozycji na liscie: inicjacja z REST-Mock getUser

> wejście przez UserWrite: niezainicjowane

+Wprowadzanie (UserWrite):

> Wejście przez "Create user" z ekranu listy (Tworzenie)

- Username:

[url removed, login to view] wpisaniu pierwszej litery username wyświetla się lista z podpowiedziami z której można wybrać użytkownika. Lista jest zawężana w po wprowadzeniu kolejnych liter w username. Wywołanie REST (ex. getUserHint) po wprowadzeniu znaku.

[url removed, login to view] wyborze użytkownika z listy pola:

First name,

Last name,

Email,

countries (zawsze 1 pozycja)

są uzupełnianie (REST)

- Active YES/NO - radio domyślnie zaznaczone YES

- Roles wybór ról przez multiselect

- Countries j.w.

Wymagalność pól:

- Username użytkownik wybrany z listy

- Roles conajmniej 1 rola wybrana

- Countries conajmniej 1 państwo zaznaczone

Interakcje:

- klikniecie na przycisku create wywołuje:

[url removed, login to view] wymagalności

[url removed, login to view] createUser.

> Wejście przez kliknięcie na pozycji na liście userów (Edycja)

- kontrolka wybór usera (username), First name, Last name, Email - nieaktywne tak jak przy UserReadonly

- countries z REST wybór przez multiselect

- Roles z REST j.w.

Wymagalność pól:

jak przez "Create user"

Interakcje:

- klikniecie na przycisku Create wywołuje:

[url removed, login to view] wymagalności

[url removed, login to view] updateUser.

- kliknięcie na przycisku Cancel wraca do listy userów.

Færdigheder: Angular.js, Javascript

Se mere: napisz oprogramowanie, sddl ci, php codeigniter programer, sample cms, ci package, manager linux, ci logos, ci logo, ci design, ci centosconsole

Om arbejdsgiveren:
( 0 bedømmelser ) Poland

Projekt-ID: #14888008

5 freelancere byder i gennemsnit zł466 for dette job

OrangeTechsol

Hello sir how are you?? please read my review what client said about my work. i have 3+ experience developer in angularJS let me know your best time to more discuss Thanks

zł466 PLN in 3 dage
(21 bedømmelser)
5.3
zł466 PLN in 3 dage
(9 bedømmelser)
4.4
zł466 PLN in 3 dage
(0 bedømmelser)
0.0
zł466 PLN in 10 dage
(0 bedømmelser)
0.0
patrykrusin

Dzień dobry, Chętnie wykonalibyśmy dla Państwa zlecenie. Budżet jednak z pewnością będzie większy, jak zakładany w opisie. W razie zainteresowania proszę o kontakt, przygotuję wycenę. https://nanocoder.pl/pl/uslu Mere

zł466 PLN in 40 dage
(0 bedømmelser)
0.0