Annulleret

111060 Gra HTML5

Do zrobienia: Prosta WYKREŚLANKA [ [url removed, login to view] ]

Technologia: HTML5 Canvas + JavaScript

Dostępne biblioteki: CreateJS [ [url removed, login to view] ], jQuery [ [url removed, login to view] ]

Format danych: poprawny JSON [ [url removed, login to view] ]

Struktura danych:

letters = tablica ciągów znaków, odpowiadających wierszom wykreślanki. ciąg znaków zawiera litery, w tym polskie znaki diakrytyczne, oraz kropkę oznaczającą konieczność wylosowania litery z zakresu dopuszczalnych znaków

words = tablica obiektów, o strukturze:

x = liczba naturalna, pozycja horyzontalna początku wyrazu, liczona od zera

y = liczba naturalna, pozycja wertykalna początku wyrazu, liczona od zera

d = liczba naturalna, kierunek słowa, liczony od pierwszej litery, wartości:

0 = w dół

1 = skos dół-prawo

2 = w prawo

3 = skos prawo-góra

4 = w górę

5 = skos góra-lewo

6 = w lewo

7 = skos lewo-dół

t = ciąg znaków, tekst słowa

l = liczba naturalna, długość słowa

Przykładowe dane:

{

"letters": [

".JABŁKO...",

".A...A....",

".J...M.S..",

".O..PIES.T",

".....E.AO.",

"...KOŃ.K..",

"....U.U...",

".....R....",

"GRUSZKA..."

],

"words" : [

{ "x" : 1, "y" : 0, "d" : 2, "l" : 6, "t" : "JABŁKO" },

{ "x" : 1, "y" : 0, "d" : 0, "l" : 4, "t" : "JAJO" },

{ "x" : 5, "y" : 0, "d" : 0, "l" : 6, "t" : "KAMIEŃ" },

{ "x" : 7, "y" : 2, "d" : 0, "l" : 4, "t" : "SSAK" },

{ "x" : 4, "y" : 3, "d" : 2, "l" : 4, "t" : "PIES" },

{ "x" : 7, "y" : 5, "d" : 3, "l" : 3, "t" : "KOT" },

{ "x" : 3, "y" : 5, "d" : 1, "l" : 4, "t" : "KURA" },

{ "x" : 3, "y" : 5, "d" : 2, "l" : 3, "t" : "KOŃ" },

{ "x" : 7, "y" : 5, "d" : 7, "l" : 4, "t" : "KURZ" },

{ "x" : 0, "y" : 0, "d" : 2, "l" : 7, "t" : "GRUSZKA" }

]

}

Zaznaczanie odbywać się ma poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy na pole początkowe oraz przemieszczenie kursora i puszczenie przycisku nad polem końcowym słowa. W trakcie zaznaczania litery powinny się podświetlać. Gra powinna raportować zdarzenia tj. poprawne i niepoprawne zaznaczenie słowa oraz odnalezienie wszystkich słów. Gra powinna ponadto wyświetlać graficzne alerty odnośnie tych zdarzeń.

Część grafik (tło planszy oraz tło alertu) zostanie dostarczona. Od oferenta wymagana jest przynajmniej podstawowe poczucie estetyki i umiejętności graficzne. Konieczna jest poprawna enkapsulacja kodu gry, dalsze wytyczne odnośnie kodu zostaną przekazane po uzgodnieniu szczegółów współpracy.

To jest tylko przykładowa GRA - dla wybranych osób planujemy kolejne gry.

Evner: CSS, Grafisk Design, HTML, PHP, Web Design

Se mere: ugo design, k wikipedia, html 5 pl, graphic design wikipedia, gra design, ao com, zera, wikipedia w, tablica, jquery l, jab , gra, d e s i g n l o g o, canvas javascript, jquery https, javascript html5 canvas, html5 https, javascript html5 jquery, canvas jquery, javascript canvas html5

Om arbejdsgiveren:
( 0 bedømmelser ) ŁÓDŹ, Poland

Projekt ID: #5682923