B2B customer research / telephone interviews

Lukket Opslået 7 år siden Betalt ved levering
Lukket

Vi søger personer med dansk som modersmål til gennemførelse af specielt interviews på b2b undersøgelser. Dine opgave vil være at kontakte firmaer eller personer for at gennemføre et interview på 5-15 minutter (afhængig af den konkrete opgave). Du skal være i stand til at arbejde på projektet ca. 4 timer dagligt (kun i normal kontortid). Forudgående erfaring som interviewer er ikke et krav, men du skal føle dig fortrolig med at telefonere med for dig ukendte mennesker og holde dig til konkrete spørgsmålsformuleringer. Vi give en projekt briefing pr. telefon forud for hver opgave.

Vi giver dig adgang til en programmeret online version af spørgeskemaet, som du skal læse op fra og hvori du skal indtaste svarene.

Navne og telefonnumre på de firmaer eller personer, som skal interviewes, stiller vi naturligvis til rådighed.

Et projekts løbetid er vanligvis 3 uger.

Dansk Oversætter

Projekt ID: #8889170

Om projektet

Remote projekt Aktiv 7 år siden