Tildelt

Cần sửa lại phần hệ thống Chat Room cho website

mình có hệ thống chat room được viết trên web ASP.net và ajax nhưng nó hoạt động rất chậm . Chat giữa các user rất chậm , chuyển đổi room chat chậm và không có âm báo . mình muốn nhờ bạn sữa lại để nó hoàn thiện hơn.

Evner: ASP

Se mere: $l, h&m, h & m, PH, l & t, h, ajax chat, chat room web, chat room chat, ajax user user chat, web chat asp net, room chat, web chat net, net web chat, web room chat, chat room net, asp net chat, chat rooms can advertise website, net web ajax chat, ajax web chat, ajax user chat, web chat room, ajax asp chat, working web cam sites job chat room, web design sample works chat room

Om arbejdsgiveren:
( 0 bedømmelser ) Hanoi, Vietnam

Projekt ID: #6018200

1 freelancer byder i gennemsnit $10 på dette job

hieutc

Hired by the Employer

$10 USD på 1 dag
(3 bedømmelser)
4.3