Lukket

VIẾT CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM ĐỌC MÃ THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI BẰNG C# - 22/08/2018 02:24 EDT

1 freelancer byder i gennemsnit $66 på dette job

son1682004w

Tôi là 1 người đến từ việt nam.Tôi có thể làm phần mềm trong khoảng 5-7 ngày hoặc sớm hơn.Tôi có khá nhiều kinh nghiệm ở .NET khoảng tư 3-4 năm

$66 USD in 10 dage
(0 bedømmelser)
0.0