Lukket

Redaktorzy serwisu internetowego o wn?trzach

Do powstaj?cego serwisu internetowego o wn?trzach szukamy osób, które maj?:

• wiedz? z zakresu wyposa?enia wn?trz i dekorowania mieszka?

• studia kierunkowe np. ASP/ architektur? wn?trz

• zaci?cie dziennikarskie, tzw. „lekkie pióro”

• mile widziana bardzo dobr? znajomo?? j?zyka angielskiego

Praca projektowa przy tworzeniu artyku?ów na podstawie zdj??, praktycznych porad dotycz?cych wyposa?enia, urozmaicania i upi?kszania wn?trz.

P?atne za ka?dy artyku? indywidualnie. Stawka uzale?niona od jako?ci tekstu.

Czekamy na zg?oszenia CV + próbka tekstu ze zdj?ciem (np. dowolnego wn?trza) na adres:

Wspó?praca na sta?e.

Skontaktujemy si? z wybranymi osobami, których profil b?dzie najbardziej interesuj?cy.

Færdigheder: Article Writing

Se mere: ze, profil, o, maj, wsp, heathmont o, provirilia o, itarc consult, city holdings, ssh jako disk, jako designs

Om arbejdsgiveren:
( 0 bedømmelser ) Poland

Projekt-ID: #4112271

1 freelancer byder i gennemsnit $350 for dette job

meldev

Hi, I don't speak polish but if you put your text in english, i can maybe try to help you. I will be in Krakow soon.

$350 USD in 10 dage
(2 bedømmelser)
1.0