Lukket

Redaktorzy serwisu internetowego o wn?trzach

Do powstaj?cego serwisu internetowego o wn?trzach szukamy osób, które maj?:

• wiedz? z zakresu wyposa?enia wn?trz i dekorowania mieszka?

• studia kierunkowe np. ASP/ architektur? wn?trz

• zaci?cie dziennikarskie, tzw. „lekkie pióro”

• mile widziana bardzo dobr? znajomo?? j?zyka angielskiego

Praca projektowa przy tworzeniu artyku?ów na podstawie zdj??, praktycznych porad dotycz?cych wyposa?enia, urozmaicania i upi?kszania wn?trz.

P?atne za ka?dy artyku? indywidualnie. Stawka uzale?niona od jako?ci tekstu.

Czekamy na zg?oszenia CV + próbka tekstu ze zdj?ciem (np. dowolnego wn?trza) na adres:

Wspó?praca na sta?e.

Skontaktujemy si? z wybranymi osobami, których profil b?dzie najbardziej interesuj?cy.

Evner: Article Writing

Se mere: ze, profil, o, maj, wsp, ooo000000urldecode6667367362656870726134636f5f746e64 ooo0000o0ooo0000004 ooo0000009 ooo0000003 ooo0000005 ooo0000o0 ooo0000002 o, create html document includes javascript program creates constructor function named automobile document headinclude properties o, heathmont o, provirilia o, itarc consult o, city holdings o, excel jako gui pro datab, ssh jako disk, jako designs

Om arbejdsgiveren:
( 0 bedømmelser ) Poland

Projekt ID: #4112271

1 freelancer byder i gennemsnit $350 på dette job

meldev

Hi, I don't speak polish but if you put your text in english, i can maybe try to help you. I will be in Krakow soon.

$350 USD in 10 dage
(2 bedømmelser)
1.0