Filtrér

Mine seneste søgninger
Filtrer ved:
Budget
til
til
til
Slags
Færdigheder
Sprog
  Job-status
  164,954 it strategy ppt jobs fundet, i prisklassen EUR

  Opgaven: Telemarketing salg til små og mellemstore virksomheder i Danmark inden for bestemte brancher. Formålet er at generere leads til vores salgs-team som følger op med det egentlige salgsmøde. Du vil blive forsynet med... -De første emnelister, -Call script med info på produkter og vores erfaring indenfor de enkelte brancher, -Kort træning indenfor relevante begreber og produkter, -Skype eller andet til opkaldet. Opgaven forventes udført fra din egen adresse. Betaling sker som freelancer/selvstændig. Vi forventer, du... -Er dansk og kan tale og skrive på indfødt Dansk niveau. -Er vant til at arbejde med salg, -Ikke giver op nemt, -Kan se værdien af et langvarigt samarbejde. Nogle engelsk kundskaber til koor...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Gns Bud
  1 bud
  €20 Gns Bud
  45 bud

  I have a slide deck and I need to add 4 new slides beautifully designed

  €305 (Avg Bid)
  €305 Gns Bud
  30 bud

  can af,mkdnsakmfndkmsanfkmd nskafmdsafkdssdk

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Gns Bud
  6 bud

  EA MT4 News event strategy, forex

  €28 - €232
  €28 - €232
  0 bud

  Jeg tilbyder professionelle tekster og korrektur af høj kvalitet. Jeg skriver levende, flydende og fejlfrit. Både til web og print. Som cand. merc. med kommunikation som speciale har jeg mere end 8 års erfaring med at kommunikere til forskellige målgrupper, bl.a. som redaktør på blade og web samt med at lave foldere, nyhedsbreve, undervisningsmateriale, sprogrevision på interne/eksterne tekster, pressemeddelelser og artikler. Jeg er uddannet korrekturlæser og har fuldstændig styr på grammatik og kommaregler. Jeg har blandt meget andet skrevet web-tekster, bagsidetekster til bogudgivelser, nyhedsbreve, været redaktør på personaleblad, været skribent og gæsteblogger, korrekturlæst og red...

  €332 (Avg Bid)
  €332 Gns Bud
  3 bud
  Mobile Salesman 6 dage left

  Mobile Salesman Project - I am looking for a freelancer who can assist me with selling smartphones in the local market. - The ideal candidate will have experience in developing and implementing a full sales strategy for mobile devices. - The freelancer will be responsible for devising a comprehensive sales strategy that includes market analysis, target audience identification, and promotional campaigns. - They will also need to have a deep understanding of the local market and be able to recommend the most effective sales channels and techniques. - The candidate should have excellent communication and negotiation skills to build relationships with potential customers and close sales. - Experience in the mobile device industry and knowledge of the latest trends and technologi...

  €166 (Avg Bid)
  €166 Gns Bud
  1 bud

  We are seeking a highly skilled and motivated Marketing Strategist/Copywriter to join our team and lead our marketing department. The ideal candidate will be a strategic thinker with exceptional copywriting skills and hands-on experien...marketing strategies, crafting compelling copy, managing social media accounts, and interacting with clients to ensure their success. -Manager for the department -copywriting skills -experience with Instagram -experience with coaches -experience with the fitness industry or making money online industry -good communication skills -managerial skills -think, and do the strategy -upload IG stories -managing the accounts -strategy and marketing -communicate with the client -understand sales, and incorporate sales into marketing -have the abilitie...

  €815 (Avg Bid)
  €815 Gns Bud
  32 bud

  Affiliate marketers for Ecommerce Website - We are looking for affiliate marketers who can promote a general niche website that sells everything. - The target audience for the affiliate marketing campaign is everyone, including young adults, parents, and business professionals. - We prefer an affiliate marketing strategy that offers payment based on conversions. You will be paid only as per the conversions you get we promise to pay affiliate cut of 30% to you - The ideal candidate should have experience in affiliate marketing and be familiar with various promotional methods such as incentive programs, product reviews, and banners and ads.

  €570 (Avg Bid)
  €570 Gns Bud
  2 bud

  ...understand and incorporate client's branding and messaging into the design - Strong communication skills to collaborate with the client and provide design suggestions Project Description: We are looking for a talented website designer to create a visually appealing and user-friendly website for our business/service promotion. As the main purpose of the website is to promote our business/services, it is important that the design effectively communicates our brand and messaging to the end user. The ideal candidate should have experience in website design and development, with a strong understanding of current design trends and best practices. You should be able to incorporate our branding and messaging into the design, while also providing creative suggestions to enhance the...

  €535 (Avg Bid)
  €535 Gns Bud
  97 bud
  Email marketing 6 dage left

  Freelances contacted me and told me that they were fed up with the intense competition and couldn't stand out. I collected their email and prepared this script. "Discover my free practical guide that reveals the secrets of a winning marketing strategy for Freelance. Learn how to create a hard-hitting professional identity that will set you apart from the crowd of freelancers. Explore solutions to common problems such as pricing, effective communication, and managing late payments. Avoid the traps of fraud and scams. Get practical advice to maximise your visibility, secure attractive contracts and build long-term customer relationships. Turn your skills into a thriving career. Don't let the competition hold you back. Download your FREE Practical Guide now and giv...

  €4022 (Avg Bid)
  €4022 Gns Bud
  3 bud

  Lead Generation for K-12 Pre Recorded Courses Target Demographic: Parents Target Regions/Countries: Specific countries Preferred Method of Contact: Phone Skills and Exper...parents effectively Project Deliverables: - Generate high-quality leads of parents interested in K-12 pre recorded courses - Provide detailed reports on lead generation efforts, including contact information and demographics - Constantly track and analyze lead generation metrics to optimize performance and achieve desired results - Collaborate with the client to fine-tune the lead generation strategy and adjust as necessary to maximize success Note: Please include relevant examples of past lead generation projects and any additional strategies or ideas you may have to effectively target parents in specific ...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Gns Bud
  3 bud

  ...Well-being Description Project Overview: I am looking for a creative writer who can craft an inspirational and empowering description focusing on mental health and well-being. This project aims to provide support and guidance to people struggling with mental health issues. Specific Requirements: - The description should emphasize the importance of mental health and well-being in our daily lives. - It should provide practical tips and strategies for improving mental health and maintaining emotional balance. - The content should be informative, yet written in an inspirational and empowering tone to motivate and uplift the readers. - The description should address common mental health challenges and offer encouragement and hope to individuals facing these issues. Ideal Skills and...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Gns Bud
  68 bud

  ...have a dropshipping website, , for my existing business. However, I have not received any orders for the past 15 days and I am looking for someone who can help me generate more orders. Specific improvements needed: - More effective marketing strategy: I need someone who can create and implement a marketing strategy to attract potential customers and increase conversions. - Target audience: Although the client skipped this question, it is important to determine the target audience in order to tailor the marketing strategy accordingly. Ideal skills and experience: - Experience in marketing and lead generation for e-commerce businesses - Knowledge of dropshipping business models and strategies - Proficiency in digital marketing channels such as social media ad...

  €194 (Avg Bid)
  €194 Gns Bud
  10 bud

  I am in need of an SEO expert to improve the current state of my website's SEO, which is currently poor. The specific area that I want to focus on is keyword optimization & Backlinks. I need assistance with keyword research as I do not have specific target keywords in mind. ...Backlinks. I need assistance with keyword research as I do not have specific target keywords in mind. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in SEO and keyword optimization - Strong understanding of search engine algorithms and ranking factors - Proficiency in conducting keyword research and analysis - Knowledge of on-page and off-page SEO techniques - Familiarity with backlink strategy and technical SEO - Excellent analytical and problem-solving skills - Strong communication and coll...

  €60 (Avg Bid)
  €60 Gns Bud
  42 bud
  help with money 6 dage left

  Project Description: I am seeking assistance with debt management, specifically in the area of consolidation. I have a debt amount ranging from $5,000 to $10,000 that I need help managing effectively. Key Requirements: 1. Debt Management Strategy: I am looking for a freelancer who can provide guidance and develop a debt management strategy focused on consolidation. 2. Budgeting and Financial Planning: The ideal candidate should possess strong skills in budgeting and financial planning to help me create a realistic repayment plan. 3. Negotiation Skills: It would be beneficial if the freelancer has experience in negotiating with creditors to potentially lower interest rates or payment terms. If you have expertise in debt management, consolidation, budgeting, and negot...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Gns Bud
  16 bud

  Course: Flutter From Scratch with Dart

  €124 (Avg Bid)
  €124 Gns Bud
  21 bud

  I am looking for a skilled Pine Script developer to modify my tradingview strategy. The specific modifications I need for my strategy include optimizing its performance and improving accuracy. I do not have a preferred method of optimization, but I prioritize improving accuracy over maximizing profit or minimizing risk. Backtesting the strategy is not necessary for this project. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Pine Script - Experience in modifying tradingview strategies - Knowledge of optimization techniques for trading strategies - Attention to detail and ability to improve accuracy in strategy implementation and designs. Detailed file attached

  €23 (Avg Bid)
  €23 Gns Bud
  2 bud
  Trophy icon Logo for IT company 6 dage left

  Logo Concept: Zenvo Global Tech is an IT company and we want the logo to be unique and we provide all kinds of IT related services here and make the logo accordingly. Company Name: (Zenvo Global Tech) Color Palette: Deep Blue or Teal: Represents trust, professionalism, and reliability. Electric Green or Lime: Symbolizes innovation, technology, and a global outlook. Typography: Use a sleek and modern font for the company name "Zenvo Global Tech" to convey a sense of cutting-edge technology. Icon/Graphic Element: Incorporate a globe or an abstract representation of a globe to signify the global nature of the company's operations. Integrate circuit lines or tech-related symbols within the globe to highlight the company's expertise in technology. Integrati...

  €9 (Avg Bid)
  Garanteret
  €9
  120 indlæg

  Social Media Marketer Needed for Upcoming Book Targeting Twitter & Ins...Twitter marketing and be able to effectively engage with the Twitter community. - The social media marketer should also have a strong understanding of book marketing strategies and be able to create compelling content that will drive sales. - Experience with running paid advertising campaigns on Twitter would be a plus. - The successful candidate will be able to develop a comprehensive social media strategy that focuses on driving book sales and boosting brand awareness. - They will also be responsible for creating and scheduling engaging social media posts, monitoring campaign performance, and making adjustments as necessary. - The project will require regular communication and updates on campaign progres...

  €112 (Avg Bid)
  €112 Gns Bud
  53 bud

  I am looking for a freelancer who can help me install the Android operating system on my Lenovo Smart Clock 2 remotely, so that I can use it like any Android phone. Skills and Experience: - Experience with installing Android operating systems on devices - Knowledge of the Lenovo Smart Clock 2 and its compatibility with the Android operating system - Familiarity with the process of acquiring and installing the Android operating system software - Ability to install specific apps along with the operating system, based on my preferences Please note that I already have the Android operating system software that I want installed and I have specific apps in mind that I would like to be installed along with the operating system. This project is for personal use.

  €167 (Avg Bid)
  €167 Gns Bud
  10 bud

  Project Description: Facebook Ad Campaign for Ecommerce Website Target Audience: Both genders - The Facebook ad should be designed to appeal to both men and women, ensuring maximum reach and engagement. Main Goal: Boost product sales - The primary objective of the...Proficiency in targeting and reaching a diverse audience, including both men and women. - Strong knowledge of Facebook ad platform and its targeting capabilities. - Creative skills to design engaging and visually appealing ad content. - Ability to track and analyze campaign performance to optimize results and maximize ROI. Note: The freelancer should provide a detailed proposal outlining their strategy, timeline, and expected results within the given budget. Quote #OyoyoFaceBookAd at the top of your bid so i know you ...

  €144 (Avg Bid)
  €144 Gns Bud
  35 bud

  I am looking for a freelancer who can help me update my WooCommerce website. The specific updates I need include design changes and functionality improvements. I have explicit design references in mind for these changes. I would like the updates to be completed within a week. website : Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience with WooCommerce - Proficiency in web design and development - Ability to implement design changes and improve functionality - Attention to detail and ability to meet deadlines

  €35 (Avg Bid)
  €35 Gns Bud
  16 bud

  ...information from the accumulated "Output." • Example Workflow: • Loop 1: Prompt GPT-4 with "Topic A." Capture the output as "Output 1." • Loop 2: Prompt GPT-4 with "Topic B" and instruction to avoid "Output 1." Capture the output as "Output 2." • Loop 3: Continue this pattern, incrementally appending new outputs to the existing content. 4. Considerations: • API Token Limitations: Adapt the prompt strategy to manage the growing length of the "Output," potentially focusing on the most recent or relevant sections to comply with token limits. • Rate Limiting: Familiarize with OpenAI's rate limiting guidelines and implement strategies to handle these limits effectively. Reso...

  €148 (Avg Bid)
  €148 Gns Bud
  13 bud

  Need Product explainer videos (Total 3 Videos) of each 7 to 8 min length. Videos should use good motion graphic theme and demonstration through product walk through. Details of all the 3 videos provided in attachment.(Help ) Details of sample script provided in attachment.(Sample Script for voice ) Details of Product screens provided in attached PPT. (GEMS demo ) Way of working: Step 1. Explain the video theme based on sample videos. Explain the voice over with samples (voice should be very natural) Explain the sub titles style with samples. Provide sample for product demonstration characters theme with sample. Step 2. Provide very clear script of each video that covers visuals, voice over text, sub title text, product explanation details. Step 3. Provide

  €85 (Avg Bid)
  €85 Gns Bud
  12 bud

  Project Title: Business Pitch Presentation for College Level Competition Description: I am looking for a skilled freelancer who can create a business pitch presentation for a college level competition. The purpose of the presentation is to win the competition and impress the judges. Specific Requirements: - It should have an Executive Summary, Problem Statement, Solution, Market Analysis, Unique Value Proposition (UVP), Business Model, Go-to-Market Strategy, Traction/Validation, Budget and Financial Projections - The freelancer will have the freedom to decide on the information and data to include in the presentation. - The presentation should be creative and engaging, capturing the attention of the audience and leaving a lasting impression. Ideal Skills and Experience...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Gns Bud
  20 bud
  sales mapping 6 dage left

  Sales Mapping Project Objective: Analyze Sales Territories at a National Scale Industry: Technology Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in sales mapping and analysis - Proficient in using mapping software and tools to visualize sales territories - Abilit...provide insights into the distribution of sales, identify gaps or overlaps, and recommend strategies for optimizing sales efforts. - The analysis should consider various factors, such as customer demographics, competition, and market trends. - The final deliverable should include visual representations of sales territories, along with detailed reports and recommendations for improving the sales strategy. Note: Please provide examples or previous work related to sales mapping and analysis in the technology...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Gns Bud
  3 bud

  ...curating visually appealing content - Strong understanding of target audience and ability to tailor content accordingly - Proficiency in using scheduling and analytics tools for social media management - Excellent written and verbal communication skills - Ability to analyze data and make data-driven decisions to optimize content strategy - Familiarity with current social media trends and emerging platforms Responsibilities: - Develop and implement a content strategy to boost engagement on Instagram - Create and curate high-quality, visually appealing content consistently - Write engaging captions and utilize relevant hashtags to increase reach - Monitor and respond to comments and messages in a timely manner - Analyze data and metrics to assess the effectiveness of conten...

  €47 (Avg Bid)
  €47 Gns Bud
  16 bud
  Social Media Marketing 6 dage left
  VERIFICERET

  ...increase brand awareness and reach a wider audience on Instagram, LinkedIn and Twitter. Even though the product is a B2C product and the company is an end product provider, it is important to understand the synergy it creates through the suppliers and vendors. Hence, social media presence and brand image becomes paramount for business. Responsibilities: - Develop a comprehensive social media strategy to achieve the goal of brand awareness - Create eye-catching and unique content for the campaign - Regularly post and engage with the audience to increase followers and boost engagement - Analyze data and adjust the strategy accordingly to optimize results I need all content to be created for this campaign, so the ideal candidate should have experience and skil...

  €167 (Avg Bid)
  €167 Gns Bud
  8 bud

  ...Additionally, knowledge of social media, WhatsApp marketing and email marketing would be a plus. Key Responsibilities: SEO Optimization: Conduct a comprehensive SEO audit to identify areas for improvement. Implement on-page and off-page SEO strategies to enhance search engine rankings. Optimize website content for relevant keywords and user experience. Backlink Building: Develop a robust backlink strategy to increase domain authority. Identify and collaborate with reputable websites and influencers for link-building opportunities. Monitor and manage the quality of backlinks to ensure compliance with best practices. Lead Generation: Devise and implement effective lead generation strategies tailored to our target audience. Utilize digital marketing channels, including social m...

  €91 (Avg Bid)
  €91 Gns Bud
  52 bud

  ...skilled NinjaScript developer with experience in NinjaTrader 8 to create a trading strategy for me. - Entry triggered based on an indicator and conditions; manual/auto option - Additional entries or reduced entries based on conditions - GUI of positions / P&L / R:R / @market or pending orders - Exit based on indicator / P&L / R:R condition Turn on/off Doesn't affect other trades Desired Trading Strategy: - I am interested in a strategy that combines both indicator and price action analysis. Specific Indicators and Parameters: - I have specific indicators in mind, such as MACD, but I am open to suggestions and other indicators that may enhance the strategy. Trading Frequency: - I would like the strategy to trade at a high and medium fr...

  €304 (Avg Bid)
  €304 Gns Bud
  12 bud
  High Quality Link Building 6 dage left
  VERIFICERET

  Project Description: High Quality Link Building for E-commerce Websites Target Audience: E-commerce website...identify and secure high-quality paid links - Expertise in acquiring organic/natural links through outreach and content creation - Understanding of the importance of relevancy and authority in link building - Proven track record of successfully increasing website traffic through link building efforts Project Deliverables: - Comprehensive link building strategy tailored to the client's e-commerce website - Execution of the link building strategy, including acquiring both paid and organic links - Regular reporting and analysis of the impact of link building efforts on website traffic - Recommendations for ongoing link building activities to sustain and further en...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Gns Bud
  111 bud

  Please send your bid with following details. - put your budget on hourly basis - past works link - 5 best ppts design of yours - tools you use - explain your process and how do you collect requirements

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Gns Bud
  7 bud

  Project Title: Business Analysts Industry Sector: Retail Main Goal: Developing a new business strategy Timeline: 3-6 months Skills and Experience Required: - Proven experience as a business analyst in the retail industry - In-depth knowledge of retail operations and market trends - Strong analytical and problem-solving skills - Ability to gather and interpret data to identify business opportunities and challenges - Familiarity with different business analysis techniques and tools - Excellent communication and presentation skills to effectively communicate findings and recommendations to stakeholders - Ability to work collaboratively with cross-functional teams and senior management - Project management skills to ensure timely completion of the analysis project

  €259 (Avg Bid)
  €259 Gns Bud
  12 bud

  ...protection against DDoS attacks, for instance. Furthermore, an S3 bucket with its content requires migration. An Angular application, presently on CloudFront, must also be deployed on the new system. The final step involves linking the domain and SSL certificate to the new setup. I am looking for someone who can conduct a thorough analysis and propose the most cost-effective migration and deployment strategy. My current expenditure on AWS is approximately $800/month, and I aim to reduce this to around $200/month. If you have the necessary skills and experience in DevOps, cloud platforms, and AWS services, and can efficiently migrate and deploy projects while ensuring cost-efficiency, we would love to hear from you. Please include examples of previous projects and your relevant...

  €20 - €171
  Forseglet
  €20 - €171
  20 bud

  Implement a first-order method, using projected gradients. Objective formula will be provided. Need to be professional with Python and knowledgable in multi-processing. Data are Wilshire 5000 and Russell 1000.

  €142 (Avg Bid)
  €142 Gns Bud
  23 bud

  I am looking for an experienced Android developer to create an application that can read various types of documents such as PPT, PDF, Excel, Word, and TXT files. The application should be user-friendly and able to handle different file formats effortlessly. Specific features required for the application include: - PDF reader functionality - Word document reader - Excel spreadsheet reader Design and layout: Although I do not have a specific design in mind, I have a rough idea of how I want the application to look. The developer should be able to work with my ideas and provide suggestions for a visually appealing and intuitive design. Target audience: The target audience for the application is the general public. Therefore, the design should be accessible and easy to use for peopl...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Gns Bud
  8 bud

  ...overall SEO health and driving organic traffic. - Familiarity with global SEO practices and techniques. - Proficiency in using SEO tools and analytics to track and measure progress. - Strong communication skills to provide monthly progress reports and updates on the SEO implementation. Deliverables: - Thorough SEO audit report highlighting areas for improvement and recommendations. - Customized SEO strategy tailored to enhance the website's overall SEO health. - Ongoing implementation of SEO strategies to increase website traffic and boost search engine rankings. - Monthly progress reports and updates on the SEO implementation. If you have the required skills and experience in SEO audits and ongoing SEO implementation, and are committed to enhancing my website's overa...

  €222 (Avg Bid)
  €222 Gns Bud
  26 bud

  ...through social media platforms Project Requirements: - The client is seeking a freelancer to promote their Amazon product through social media channels. - Specifically, the focus will be on Facebook as the main social media platform for promotion. - The main goal of this promotion is to increase product sales on the Amazon platform. Responsibilities: - Develop and execute a social media marketing strategy to promote the Amazon product on Facebook. - Create engaging and persuasive content to attract potential customers and drive product sales. - Utilize Facebook advertising tools and techniques to reach a targeted audience and maximize conversion rates. - Monitor and analyze campaign performance, making adjustments as necessary to optimize results. Note: The client is primarily...

  €97 (Avg Bid)
  €97 Gns Bud
  9 bud

  Project Title: Marketing Tips for My Amazon Shop Main Goal of Marketing Strategy: Increase Sales Target Audience: General Audience Current Marketing Channels: Social Media Skills and Experience Needed: - A strong understanding of online marketing and e-commerce - Experience with marketing strategies and techniques specifically for Amazon shops - Proficiency in social media marketing, including creating engaging content and managing campaigns - Knowledge of audience targeting and segmentation to effectively reach the general audience - Ability to analyze and interpret data to optimize marketing efforts and drive sales - Familiarity with Amazon's advertising platform and tools for promoting products - Excellent written and verbal communication skills to effectively convey ma...

  €123 (Avg Bid)
  €123 Gns Bud
  23 bud

  Project Title: Marketing Tips for My Amazon Shop Main Goal of Marketing Strategy: Increase Sales Target Audience: General Audience Current Marketing Channels: Social Media Skills and Experience Needed: - A strong understanding of online marketing and e-commerce - Experience with marketing strategies and techniques specifically for Amazon shops - Proficiency in social media marketing, including creating engaging content and managing campaigns - Knowledge of audience targeting and segmentation to effectively reach the general audience - Ability to analyze and interpret data to optimize marketing efforts and drive sales - Familiarity with Amazon's advertising platform and tools for promoting products - Excellent written and verbal communication skills to effectively convey ma...

  €367 (Avg Bid)
  €367 Gns Bud
  10 bud

  Project Description: Social Media Marketing - Focus on Facebook for social media marketing - Main goal is to increase brand awareness through social media channels - Client already has a content strategy in place for their platform Ideal Skills and Experience: - Extensive knowledge and experience in Facebook marketing strategies - Proven track record of successfully increasing brand awareness through social media - Strong understanding of content strategy and creation - Creative thinking and ability to generate engaging and high-quality content - Analytical skills to track and measure the effectiveness of social media campaigns - Excellent communication and collaboration skills to work closely with the client and understand their brand identity and goals

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Gns Bud
  39 bud

  ...communication and collaboration skills The ideal candidate will be able to develop creative and innovative strategies to drive customer acquisition. They should have a deep understanding of the insurance industry and be able to tailor marketing campaigns accordingly. The desired timeframe for achieving these growth goals is more than 6 months, allowing for a comprehensive and sustainable growth strategy to be implemented. SEO is not a requirement for this project. Social media pre schedule postings is required. Need someone to work on funnels already set up and manage funnels and Facebook, Instagram, Google Ads,Tik-Tok marketing-email and text campaigns for lead generation for personal and commercial-transportation insurance, accounting and mortgage. currently working with some...

  €427 (Avg Bid)
  €427 Gns Bud
  14 bud

  I am looking for a freelancer who can implement a message popup window on my WooCommerce website. When a payment is successful, I want a popup window to appear first, displaying a message that confirms the payment success. After 5 seconds, the popup window should automatically redirect to the normal thank you page. Requirements: - Experience with WooCommerce and payment gateway integration, particularly with PayPal. - Ability to create a message popup window that can be displayed for 3 seconds before redirecting. - If the client does not provide a specific design and content for the popup window, the freelancer should be able to suggest a design and provide suitable content. Skills and Experience: - Proficiency in PHP, JavaScript, and CSS for implementing the popup window. - Familiarity ...

  €120 (Avg Bid)
  €120 Gns Bud
  109 bud

  I am looking for a skilled developer to create an instant messaging app for Android, iOS, Web, and Desktop platforms. The app should have the following features: - Text messaging - Voice calling - Video calling I have some ideas for the design and UI/UX of the app, but I am open to the suggestions of a designer. The app should be available on all four platforms - Android, iOS, Web, and Desktop. Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in Android and iOS app development - Experience with web development - Knowledge of desktop app development - Expertise in instant messaging protocols and technologies - Strong UI/UX design skills If you have the necessary skills and experience to develop this app, please submit your proposal.

  €338 (Avg Bid)
  €338 Gns Bud
  24 bud

  In my woocommerce website i want when payment is success it show a message popup window first that say the payment is success then it redirect to the normal thank you page.

  €31 (Avg Bid)
  €31 Gns Bud
  51 bud

  I am looking for a skilled freelancer who can take a photograph and turn it into a 3D model. The ideal candidate should have experience in creating 3D models from photographs and a strong understanding of 3D printing and human anatomy...fugurative art specialty Specific requirements: - Ability to accurately recreate the details of the photograph in a 3D model - Proficiency in 3D modeling software - Knowledge of 3D printing processes and requirements - ability to turn item into a functional product ( a little industrial design background) as a bonus The client has clear instructions for the 3D model and expects the freelancer to follow them closely. Attention to detail and the ability to accurately capture the essence of the photograph are crucial. The 3D model will be used for 3...

  €361 (Avg Bid)
  €361 Gns Bud
  68 bud