It strategy best practicesJobs

Filtrér

Mine seneste søgninger
Filtrer ved:
Budget
til
til
til
Slags
Færdigheder
Sprog
  Job-status
  213,480 it strategy best practices jobs fundet, i prisklassen EUR

  Hej BEST SEO 4 RANKING, Jeg lagde mærke til din profil, og vil gerne tilbyde dig et projekt. Vi kan diskutere detaljer over chat.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Gns Bud
  1 bud

  Opgaven: Telemarketing salg til små og mellemstore virksomheder i Danmark inden for bestemte brancher. Formålet er at generere leads til vores salgs-team som følger op med det egentlige salgsmøde. Du vil blive forsynet med... -De første emnelister, -Call script med info på produkter og vores erfaring indenfor de enkelte brancher, -Kort træning indenfor relevante begreber og produkter, -Skype eller andet til opkaldet. Opgaven forventes udført fra din egen adresse. Betaling sker som freelancer/selvstændig. Vi forventer, du... -Er dansk og kan tale og skrive på indfødt Dansk niveau. -Er vant til at arbejde med salg, -Ikke giver op nemt, -Kan se værdien af et langvarigt samarbejde. Nogle engelsk kundskaber til koor...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Gns Bud
  1 bud
  €20 Gns Bud
  45 bud

  can af,mkdnsakmfndkmsanfkmd nskafmdsafkdssdk

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Gns Bud
  6 bud

  Jeg fik for nogle år siden programmeret min virksomheds website. Jeg havde en relativ god dialog med programmøren som i sidste ende ikke var særlig pålidelig og vel blev forsinket med 6-12 måneder. Nu er jeg på et sted hvor jeg har et par initiativer jeg godt kunne tænke mig at få implementeret men tilliden til pro...blev forsinket med 6-12 måneder. Nu er jeg på et sted hvor jeg har et par initiativer jeg godt kunne tænke mig at få implementeret men tilliden til programmøren er ikke tilstede. Jeg kunne godt tænke mig at få tredje part på for at gennemgå koden og vende tilbage med et overblik over følgende: ¥ Versionsstyring og backup på kode. ¥ Korrekt brug af...

  €342 (Avg Bid)
  €342 Gns Bud
  1 bud

  best price project best price xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  €9 (Avg Bid)
  €9 Gns Bud
  1 bud

  EA MT4 News event strategy, forex

  €28 - €232
  €28 - €232
  0 bud

  Jeg tilbyder professionelle tekster og korrektur af høj kvalitet. Jeg skriver levende, flydende og fejlfrit. Både til web og print. Som cand. merc. med kommunikation som speciale har jeg mere end 8 års erfaring med at kommunikere til forskellige målgrupper, bl.a. som redaktør på blade og web samt med at lave foldere, nyhedsbreve, undervisningsmateriale, sprogrevision på interne/eksterne tekster, pressemeddelelser og artikler. Jeg er uddannet korrekturlæser og har fuldstændig styr på grammatik og kommaregler. Jeg har blandt meget andet skrevet web-tekster, bagsidetekster til bogudgivelser, nyhedsbreve, været redaktør på personaleblad, været skribent og gæsteblogger, korrekturlæst og red...

  €332 (Avg Bid)
  €332 Gns Bud
  3 bud

  I am looking for a talented web designer who can create a WordPress website for my online tutoring and travel business. Purpose of the website: - The website will serve as a platform for...of 6-10 pages, including home, about, services, blog, contact, and portfolio sections. Ideal skills and experience: - Proficiency in WordPress and web design - Strong understanding of user experience and responsive design - Ability to create a visually appealing and professional website - Experience in incorporating e-commerce functionality for online tutoring services - Knowledge of SEO best practices to optimize the website for search engines If you are a skilled web designer who can bring my ideas to life and create a functional and visually appealing WordPress website, please subm...

  €122 (Avg Bid)
  €122 Gns Bud
  68 bud
  Need an expert on SEO/SMO 6 dage left
  VERIFICERET

  I am looking for an expert on SEO/SMO to help me with my project. I specifically need someone who is experienced in On-Pa...experienced in On-Page Optimization. My goal for this project is to increase website traffic. I am hoping to see improvements from the SEO/SMO services within 1-3 months. Ideal skills and experience for this job include: - Extensive knowledge and experience in On-Page Optimization techniques - Proven track record of increasing website traffic - Familiarity with the latest SEO/SMO trends and best practices - Excellent analytical skills to track and measure the effectiveness of the implemented strategies - Strong communication skills to provide regular updates and reports on progress If you have the necessary skills and experience, please subm...

  €80 (Avg Bid)
  €80 Gns Bud
  8 bud
  blog Web site 6 dage left

  ...propose design concepts that align with the news blog theme. Required Skills and Experience: - Experience in web design and development, particularly in creating blog websites. - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript. - Knowledge of content management systems (CMS) such as WordPress or Joomla. - Ability to create a user-friendly and visually appealing website layout. - Familiarity with SEO best practices to optimize the website for search engines. - Strong communication skills to collaborate with the client and understand their preferences. Timeline and Deliverables: - The freelancer will be responsible for designing and developing the news blog website. - Regular communication with the client to ensure the website meets their expectations. - The website should be mob...

  €60 (Avg Bid)
  €60 Gns Bud
  16 bud

  ...and test the skills of intermediate-level programmers. - The projects/exercises should cover a range of topics and concepts, including but not limited to data structures, algorithms, object-oriented programming, and file handling. - The projects/exercises should be well-documented and include clear instructions and specifications. - The code should be well-structured, efficient, and follow best practices. Skills and Experience: - Strong proficiency in OpenCV / C++ programming language. - Proficient in using Visual Studio IDE. - Solid understanding of data structures and algorithms. - Experience in designing and implementing object-oriented programming concepts. - Familiarity with file handling in C++. - Excellent problem-solving skills and ability to create challenging ex...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Gns Bud
  4 bud
  conversions api 6 dage left

  I am looking for a freelancer who can help me improve my conversions tracking on Facebook. Currently, I have a tracking system in place, but it needs improvement. My primary goal with tracking conversions is to increase sales. Skills and Experience: - Experience with Facebook conversions API - Knowledge of best practices for tracking conversions on Facebook - Experience in analyzing and interpreting conversion data - Ability to optimize conversions tracking to improve sales performance

  €11 (Avg Bid)
  €11 Gns Bud
  2 bud

  We are seeking skilled rewriting experts who can rewrite articles for our website. The ideal candidates should have experience in creating high-quality content that is engaging and in...website. The ideal candidates should have experience in creating high-quality content that is engaging and informative. The rewritten articles will be used for SEO purposes and should be optimized for search engines. The successful applicants must possess the following skills: - Strong command of the English language - Ability to create unique and compelling content - Familiarity with SEO best practices If you are a talented rewriting expert, we would love to hear from you. Please submit your portfolio and a brief introduction outlining your experience in rewriting. We look forward to collab...

  €386 (Avg Bid)
  €386 Gns Bud
  35 bud
  Content writing 6 dage left

  I am looking for a skilled content writer who can create engaging and informative articles fo...articles for a general public audience. The ideal candidate should have experience in writing short pieces of content, with a word count of less than 500 words. Requirements: - Ability to create compelling and concise content that captures the attention of the reader - Strong research skills to gather information on various topics - Excellent grammar and writing skills - Knowledge of SEO best practices to optimize the content for search engines - Quick turnaround time and ability to meet tight deadlines If you are a talented content writer who can deliver high-quality articles within a short timeframe, please submit your proposal. This is an urgent project, and I need the conten...

  €397 (Avg Bid)
  €397 Gns Bud
  21 bud

  I am looking for a Facebook ads expert to set up and manage ad campaigns for my web hosting company. Target Audience: - Small b...Objective: - Drive Sales Metrics: - The client has specific goals in mind, but they are only general goals. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in Facebook ads management for web hosting or similar industries - Strong understanding of targeting small businesses and driving sales - Ability to track and analyze ad performance to optimize campaigns for maximum results - Knowledge of best practices for ad copywriting, creative design, and landing page optimization - Familiarity with Facebook ad tools and platforms, including Pixel and Custom Audiences - Excellent communication and reporting skills to provide regular updates and insigh...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Gns Bud
  6 bud
  blog writer 6 dage left

  ...Optimized Content - I am looking for an experienced blog writer to create engaging and informative articles - The desired length for each blog post is medium (500-1000 words) - The target audience for the blog is the general public - The content should be SEO optimized to improve visibility and attract organic traffic - The ideal candidate should have a strong understanding of SEO principles and best practices - Previous experience in writing for the general public is preferred - Knowledge of the client's industry and ability to tailor the content accordingly is a plus - The writer should be able to conduct thorough research and provide well-structured and engaging articles - The project requires regular blog post submissions on a consistent basis - Clear and concise...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Gns Bud
  40 bud

  We are seeking a highly skilled and motivated Marketing Strategist/Copywriter to join our team and lead our marketing department. The ideal candidate will be a strategic thinker with exceptional copywriting skills and hands-on experien...marketing strategies, crafting compelling copy, managing social media accounts, and interacting with clients to ensure their success. -Manager for the department -copywriting skills -experience with Instagram -experience with coaches -experience with the fitness industry or making money online industry -good communication skills -managerial skills -think, and do the strategy -upload IG stories -managing the accounts -strategy and marketing -communicate with the client -understand sales, and incorporate sales into marketing -have the abilitie...

  €807 (Avg Bid)
  €807 Gns Bud
  25 bud

  ...can help me identify a tool to conduct a comparative analysis of Environmental, Social and Governance practices in the Mining Industry in a precise list of 5-10 companies. The ideal candidate should have the following skills and experience: - Strong knowledge of ESG practices and governance principles - Experience in conducting comparative analysis of company practices - Familiarity with tools and software for data analysis and visualization - Ability to analyze and interpret complex data sets - Attention to detail and accuracy in reporting findings This project requires a thorough understanding of corporate governance and the ability to compare and evaluate different companies' practices. The freelancer should be able to identify and recommend the mos...

  €90 (Avg Bid)
  €90 Gns Bud
  20 bud

  ...specifications and quality standards. **Requirements:** - Proven experience and proficiency in using Elementor to design and edit WordPress websites. - Strong understanding of web design principles, user experience, and responsive design. - Ability to work with provided content and incorporate it effectively into the web design. - Attention to detail and a commitment to producing high-quality work. - Good communication skills and responsiveness to feedback and revisions. - Knowledge of SEO best practices is a plus. - Portfolio or examples of previous Elementor projects. **What We Provide:** - The original Elementor templates for Maryland and Kentucky as a starting point. - All the necessary content, including text and images, for the Oklahoma and Ohio landing pa...

  €133 (Avg Bid)
  €133 Gns Bud
  72 bud

  I am looking for a social media expert who can help me gain 1 lakh followers on Facebook, Instagram, and Twitter within a timeframe of 3 days. My budget for this project is less than $100. I am specifically looking for followers from a specific location. Ideal Skills and Experience...lakh followers on Facebook, Instagram, and Twitter within a timeframe of 3 days. My budget for this project is less than $100. I am specifically looking for followers from a specific location. Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successfully gaining a large number of followers on social media platforms - Strong understanding of Facebook, Instagram, and Twitter algorithms and best practices - Ability to target followers from a specific location - Excellent communication and col...

  €49 (Avg Bid)
  €49 Gns Bud
  5 bud

  Affiliate marketers for Ecommerce Website - We are looking for affiliate marketers who can promote a general niche website that sells everything. - The target audience for the affiliate marketing campaign is everyone, including young adults, parents, and business professionals. - We prefer an affiliate marketing strategy that offers payment based on conversions. You will be paid only as per the conversions you get we promise to pay affiliate cut of 30% to you - The ideal candidate should have experience in affiliate marketing and be familiar with various promotional methods such as incentive programs, product reviews, and banners and ads.

  €570 (Avg Bid)
  €570 Gns Bud
  2 bud

  Calling all Programmer Analysts I am looking for a programmer analyst to develop a web application using Java. The main purpose of the program is for we...Experience working with SQL and relational databases such as mySQL, Postgres, Oracle, etc. Nice to haves: These are areas that would be helpful but not required for the position Write and consume web services and APIs such as PayPal or Braintree integrations, Freight rate shopping, Magento or Shopify integrations, hosting REST and SOAP services etc. Knowledge on Software / System Security best practices Awareness of software compliance requirements for things like Payment data (PCI), Consumer Protections (GDRP, CCPA, ADA), Open-Source licensing, Software Access and Controls (SOX/SOC) Rate of pay $16-32 per hour dependin...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Gns Bud
  21 bud

  I am looking for a skilled freelancer who can help me with conversions for my Shopify ecommerce website. My main goal is to increase sales for my physical products. Drive in more conversions from traffic , no useless people, use only highly targeted audience. Skills and experience required: - Proficiency in Shopify platform - Knowledge of ecommerce best practices and strategies for increasing sales - Experience in optimizing user experience and improving conversion rates - Familiarity with A/B testing and data analysis to identify areas for improvement - Ability to implement effective marketing and promotional strategies to drive traffic and increase sales If you have a proven track record of successfully increasing sales for ecommerce websites and are familiar with the...

  €549 (Avg Bid)
  €549 Gns Bud
  18 bud
  social media 6 dage left

  ...Instagram Overview: I am looking for a skilled freelancer to create promotional social media content for my Instagram account. The content should be engaging, visually appealing, and relevant to my brand. Requirements: - Experience in creating promotional social media content for Instagram - Proficiency in graphic design and photo editing - Strong understanding of Instagram's algorithm and best practices for engagement - Ability to create visually appealing and attention-grabbing posts - Knowledge of current social media trends and strategies - Excellent communication and collaboration skills Responsibilities: - Create high-quality promotional content for Instagram - Develop a content calendar and schedule posts multiple times a day - Collaborate with me to align t...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Gns Bud
  26 bud
  Accounting 6 dage left

  Accounting Services Needed for Monthly Bookkeeping in Xero Skills and Experience: - Proficiency in using Xero accounting software - Strong knowledge of bookkeeping principles and practices - Experience in providing monthly accounting services - Attention to detail and accuracy in financial data entry - Ability to reconcile bank statements and financial transactions - Familiarity with tax preparation and financial analysis Task Requirements: - Perform monthly bookkeeping tasks using Xero accounting software - Enter and reconcile financial transactions and bank statements - Prepare financial reports and statements for review - Assist in tax preparation and financial analysis as needed Ideal Candidate: - A professional accountant or bookkeeper with experience in using Xero software ...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Gns Bud
  17 bud

  I am looking for a skilled developer to create a blockchain-based web application for personal use. Features required: - User registration: The application should allow users to create accounts and login securely. - Transaction processing: Users should be able to initiate and process transactions securely through the appl...initiate and process transactions securely through the application. - Data encryption: All data stored and transmitted within the application should be encrypted to ensure privacy and security. Ideal skills and experience: - Proficiency in blockchain technology and development. - Experience with user registration and authentication systems. - Knowledge of data encryption techniques and best practices. The client already has a specific blockchain ...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Gns Bud
  8 bud

  ...user-friendly websites - Knowledge of current design trends and best practices - Ability to understand and incorporate client's branding and messaging into the design - Strong communication skills to collaborate with the client and provide design suggestions Project Description: We are looking for a talented website designer to create a visually appealing and user-friendly website for our business/service promotion. As the main purpose of the website is to promote our business/services, it is important that the design effectively communicates our brand and messaging to the end user. The ideal candidate should have experience in website design and development, with a strong understanding of current design trends and best practices. You should be ...

  €535 (Avg Bid)
  €535 Gns Bud
  97 bud
  Email marketing 6 dage left

  Freelances contacted me and told me that they were fed up with the intense competition and couldn't stand out. I collected their email and prepared this script. "Discover my free practical guide that reveals the secrets of a winning marketing strategy for Freelance. Learn how to create a hard-hitting professional identity that will set you apart from the crowd of freelancers. Explore solutions to common problems such as pricing, effective communication, and managing late payments. Avoid the traps of fraud and scams. Get practical advice to maximise your visibility, secure attractive contracts and build long-term customer relationships. Turn your skills into a thriving career. Don't let the competition hold you back. Download your FREE Practical Guide now and giv...

  €4022 (Avg Bid)
  €4022 Gns Bud
  3 bud

  I am looking for a freelancer who can help me set up VTiger CRM and integrate it with Google Mail. My primary goal for using VTiger CRM is to efficiently manage customer interactions. I have previous experience with VTiger CRM, so I am familiar with its functionalities. Specifically, I want to integrate email functionality with the CRM, allowing me to seamlessly manage customer communications within the system. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in setting up and configuring VTiger CRM - Experience with integrating CRM systems with Google Mail - Knowledge of best practices for managing customer interactions through CRM systems - PDF Maker intergration

  €126 (Avg Bid)
  €126 Gns Bud
  20 bud

  Lead Generation for K-12 Pre Recorded Courses Target Demographic: Parents Target Regions/Countries: Specific countries Preferred Method of Contact: Phone Skills and Exper...parents effectively Project Deliverables: - Generate high-quality leads of parents interested in K-12 pre recorded courses - Provide detailed reports on lead generation efforts, including contact information and demographics - Constantly track and analyze lead generation metrics to optimize performance and achieve desired results - Collaborate with the client to fine-tune the lead generation strategy and adjust as necessary to maximize success Note: Please include relevant examples of past lead generation projects and any additional strategies or ideas you may have to effectively target parents in specific ...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Gns Bud
  3 bud
  content creator 6 dage left

  ...ideal candidate should have experience in creating engaging and eye-catching content for various social media platforms. Requirements: - Proficient in writing concise and compelling social media posts - Ability to understand and adapt to different brand voices and styles - Creative mindset to come up with unique and innovative content ideas - Familiarity with current social media trends and best practices - Strong organizational skills to manage multiple content projects simultaneously Responsibilities: - Develop and create engaging social media posts for various platforms - Collaborate with the marketing team to understand brand guidelines and target audience - Research and stay up-to-date with industry trends to create relevant and timely content - Edit and proofread ...

  €569 (Avg Bid)
  €569 Gns Bud
  27 bud
  Security expert 6 dage left
  VERIFICERET

  I am in need of a security expert w...devices. Skills and Experience Required: - Expertise in network security, with a focus on protecting against potential threats and vulnerabilities - Experience in conducting regular security assessments and implementing necessary measures to ensure network security - Proficiency in configuring and monitoring network devices, such as firewalls, routers, and switches - Knowledge of industry best practices and standards for network security - Ability to identify and respond to security incidents promptly - Familiarity with network protocols and their potential security risks - Strong problem-solving and analytical skills to troubleshoot security issues - Excellent communication skills to effectively communicate security measures to the te...

  €796 (Avg Bid)
  €796 Gns Bud
  12 bud

  ...Well-being Description Project Overview: I am looking for a creative writer who can craft an inspirational and empowering description focusing on mental health and well-being. This project aims to provide support and guidance to people struggling with mental health issues. Specific Requirements: - The description should emphasize the importance of mental health and well-being in our daily lives. - It should provide practical tips and strategies for improving mental health and maintaining emotional balance. - The content should be informative, yet written in an inspirational and empowering tone to motivate and uplift the readers. - The description should address common mental health challenges and offer encouragement and hope to individuals facing these issues. Ideal Skills and...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Gns Bud
  68 bud
  Website Full Backup Required 6 dage left
  VERIFICERET

  I am in need of a freelancer who can provide a full backup of my WordPress website. Website type: WordPress Backup requirement: Full Site Backup Preferred method for receiving the backup: Direct Download Skills and experience required: - Proficient in WordPress website backup procedures - Familiarity with backup plugins and tools for WordPress - Knowledge of best practices for website backups to ensure data integrity and security - Ability to troubleshoot any potential issues during the backup process - Attention to detail to ensure all website files and databases are included in the backup Please provide a brief overview of your experience and methodology for performing website backups in your proposal.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Gns Bud
  25 bud

  ...have a dropshipping website, , for my existing business. However, I have not received any orders for the past 15 days and I am looking for someone who can help me generate more orders. Specific improvements needed: - More effective marketing strategy: I need someone who can create and implement a marketing strategy to attract potential customers and increase conversions. - Target audience: Although the client skipped this question, it is important to determine the target audience in order to tailor the marketing strategy accordingly. Ideal skills and experience: - Experience in marketing and lead generation for e-commerce businesses - Knowledge of dropshipping business models and strategies - Proficiency in digital marketing channels such as social media ad...

  €200 (Avg Bid)
  €200 Gns Bud
  9 bud

  I am in need of an SEO expert to improve the current state of my website's SEO, which is currently poor. The specific area that I want to focus on is keyword optimization & Backlinks. I need assistance with keyword research as I do not have specific target keywords in mind. ...Backlinks. I need assistance with keyword research as I do not have specific target keywords in mind. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in SEO and keyword optimization - Strong understanding of search engine algorithms and ranking factors - Proficiency in conducting keyword research and analysis - Knowledge of on-page and off-page SEO techniques - Familiarity with backlink strategy and technical SEO - Excellent analytical and problem-solving skills - Strong communication and coll...

  €60 (Avg Bid)
  €60 Gns Bud
  42 bud
  help with money 6 dage left

  Project Description: I am seeking assistance with debt management, specifically in the area of consolidation. I have a debt amount ranging from $5,000 to $10,000 that I need help managing effectively. Key Requirements: 1. Debt Management Strategy: I am looking for a freelancer who can provide guidance and develop a debt management strategy focused on consolidation. 2. Budgeting and Financial Planning: The ideal candidate should possess strong skills in budgeting and financial planning to help me create a realistic repayment plan. 3. Negotiation Skills: It would be beneficial if the freelancer has experience in negotiating with creditors to potentially lower interest rates or payment terms. If you have expertise in debt management, consolidation, budgeting, and negot...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Gns Bud
  15 bud

  Project ...HTML5, CSS, and JS without any css or js frameworks - Implement an interactive user interface that engages users - Incorporate specific designs provided by the client - Ensure the website is responsive and compatible with different devices and browsers Ideal skills and experience: - Proficiency in HTML5, CSS, and JavaScript - Strong understanding of front-end web development principles and best practices - Ability to create interactive user interfaces using pure HTML5/CSS/JS - Experience in implementing specific designs provided by clients - Knowledge of responsive design and cross-browser compatibility If you are a talented front-end developer with experience in pure HTML5/CSS/JS and can create an interactive multi-page website with specific designs, please subm...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Gns Bud
  25 bud
  Need Subscriber // -- 2 6 dage left
  VERIFICERET

  ...target, I would appreciate some guidance and assistance in identifying the most effective keywords for my YouTube reel. Content Type: My YouTube reel primarily features entertainment and comedy content. Therefore, it is crucial that the SEO specialist has experience in optimizing this type of content for search engine visibility. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in increasing views and subscribers on YouTube - Expertise in keyword research and optimization - Familiarity with entertainment and comedy content - Knowledge of YouTube's algorithm and best practices for SEO optimization - Strong analytical skills to track and measure the success of the SEO efforts If you have the necessary skills and experience to enhance the visibility and growt...

  €92 (Avg Bid)
  €92 Gns Bud
  7 bud

  I am looking for a skilled developer to create a Progressive Web App (PWA) that is compatible with iOS, MacOS, Android, and Windows. The main platform priority for this project is iOS. Functionalities: - The PWA should have the ability for users to easily share content with others. - O...developer will have creative freedom to propose a visually appealing and user-friendly design for the PWA. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in developing PWAs compatible with multiple platforms, particularly iOS, MacOS, Android and Windows. - Proficiency in implementing content sharing functionalities and offline capabilities. - Familiarity with push notification systems and best practices. - Creative design skills to propose and create an aesthetically pleasing and intuitiv...

  €5563 - €11125
  Forseglet NDA
  €5563 - €11125
  5 bud

  Course: Flutter From Scratch with Dart

  €124 (Avg Bid)
  €124 Gns Bud
  21 bud

  Project Title: Instagram Reel - Travel Inspiration Purpose: - The ...Reel should be more than 30 seconds long. Ideal Skills and Experience: - Experience in creating visually appealing and engaging videos for social media platforms. - Knowledge of travel destinations and the ability to curate captivating footage. - Proficiency in video editing software to create seamless transitions and add relevant effects. - Understanding of Instagram's Reel feature and its best practices for maximum engagement. - Creative thinking and the ability to suggest unique ideas for travel inspiration content. Note: The client is looking for a freelancer who can provide suggestions and creative input to deliver an Instagram Reel that captures the essence of travel and inspires viewers to exp...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Gns Bud
  31 bud

  I am looking for a skilled Pine Script developer to modify my tradingview strategy. The specific modifications I need for my strategy include optimizing its performance and improving accuracy. I do not have a preferred method of optimization, but I prioritize improving accuracy over maximizing profit or minimizing risk. Backtesting the strategy is not necessary for this project. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Pine Script - Experience in modifying tradingview strategies - Knowledge of optimization techniques for trading strategies - Attention to detail and ability to improve accuracy in strategy implementation and designs. Detailed file attached

  €23 (Avg Bid)
  €23 Gns Bud
  2 bud
  Trophy icon Logo for IT company 6 dage left

  Logo Concept: Zenvo Global Tech is an IT company and we want the logo to be unique and we provide all kinds of IT related services here and make the logo accordingly. Company Name: (Zenvo Global Tech) Color Palette: Deep Blue or Teal: Represents trust, professionalism, and reliability. Electric Green or Lime: Symbolizes innovation, technology, and a global outlook. Typography: Use a sleek and modern font for the company name "Zenvo Global Tech" to convey a sense of cutting-edge technology. Icon/Graphic Element: Incorporate a globe or an abstract representation of a globe to signify the global nature of the company's operations. Integrate circuit lines or tech-related symbols within the globe to highlight the company's expertise in technology. Integrati...

  €9 (Avg Bid)
  Garanteret
  €9
  120 indlæg

  Project Title: Accounting for tax practice I am looking for assistance with financial statement preparation for my tax practice. Skills and Experience: - Strong knowledge of accounting principles and financial statement preparation - Experience working in the tax industry or with tax practices - Proficient in relevant accounting software and tools - Attention to detail and high level of accuracy in financial reporting This project could potentially lead to ongoing work, depending on the client's needs. The timeline for completion is less than a month, so the ideal candidate should be able to work efficiently and meet deadlines.

  €108 (Avg Bid)
  €108 Gns Bud
  21 bud

  --Description: I am seeking a mobile app developer or team to create an app for both Android and iOS platforms and assistance to deploy in stores. We are looking to ...given period of time (can be google spreadsheet for example). --Requirements: Prior experience in developing cross-platform mobile applications Ability to implement secure user authentication mechanisms. Knowledge of backend integration for secure data storage and retrieval and API usage. Ability to design user-friendly interfaces for seamless data entry during client visits. Adherence to best coding practices, ensuring code efficiency and maintainability. --Deliverables: Fully functional Android and iOS applications meeting the specified requirements. Source code and assistance with app deployment to respe...

  €1215 (Avg Bid)
  €1215 Gns Bud
  105 bud

  Social Media Marketer Needed for Upcoming Book Targeting Twitter & Ins...Twitter marketing and be able to effectively engage with the Twitter community. - The social media marketer should also have a strong understanding of book marketing strategies and be able to create compelling content that will drive sales. - Experience with running paid advertising campaigns on Twitter would be a plus. - The successful candidate will be able to develop a comprehensive social media strategy that focuses on driving book sales and boosting brand awareness. - They will also be responsible for creating and scheduling engaging social media posts, monitoring campaign performance, and making adjustments as necessary. - The project will require regular communication and updates on campaign progres...

  €112 (Avg Bid)
  €112 Gns Bud
  48 bud

  Project Title: Create ove...is to provide information and promote my towing and road side assistance services. Skills and Experience: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in building SEO friendly websites with a focus on on-page optimization and mobile responsiveness - Knowledge of content management systems (CMS) such as WordPress or Joomla - Familiarity with SEO best practices and keyword research - Ability to efficiently manage and organize large-scale website projects - Strong attention to detail and ability to meet project deadlines Project Timeline: As there is no time limit for this project, I am looking for a reliable and dedicated web developer who can work at a steady pace to complete the websites within a reas...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Gns Bud
  38 bud