It organization designJobs

Filtrér

Mine seneste søgninger
Filtrer ved:
Budget
til
til
til
Slags
Færdigheder
Sprog
  Job-status
  125,725 it organization design jobs fundet, i prisklassen EUR

  Opgaven: Telemarketing salg til små og mellemstore virksomheder i Danmark inden for bestemte brancher. Formålet er at generere leads til vores salgs-team som følger op med det egentlige salgsmøde. Du vil blive forsynet med... -De første emnelister, -Call script med info på produkter og vores erfaring indenfor de enkelte brancher, -Kort træning indenfor relevante begreber og produkter, -Skype eller andet til opkaldet. Opgaven forventes udført fra din egen adresse. Betaling sker som freelancer/selvstændig. Vi forventer, du... -Er dansk og kan tale og skrive på indfødt Dansk niveau. -Er vant til at arbejde med salg, -Ikke giver op nemt, -Kan se værdien af et langvarigt samarbejde. Nogle engelsk kundskaber til koor...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Gns Bud
  1 bud
  SEO WordPress site Udløbet left

  SEO for We would like to be in top of search engines so that we can get natural visitors as we are not going to pay Google or Facebook for advertising since we are a non profit organization supporting municipalities to get their citizens a job. We need decision makers in municipalities to visit out site in www, FB and LinkedIN in order to get new clients. The website is in Danish - hope that wont be a problem...

  €100 (Avg Bid)
  €100 Gns Bud
  50 bud
  €20 Gns Bud
  45 bud

  can af,mkdnsakmfndkmsanfkmd nskafmdsafkdssdk

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Gns Bud
  6 bud

  Jeg tilbyder professionelle tekster og korrektur af høj kvalitet. Jeg skriver levende, flydende og fejlfrit. Både til web og print. Som cand. merc. med kommunikation som speciale har jeg mere end 8 års erfaring med at kommunikere til forskellige målgrupper, bl.a. som redaktør på blade og web samt med at lave foldere, nyhedsbreve, undervisningsmateriale, sprogrevision på interne/eksterne tekster, pressemeddelelser og artikler. Jeg er uddannet korrekturlæser og har fuldstændig styr på grammatik og kommaregler. Jeg har blandt meget andet skrevet web-tekster, bagsidetekster til bogudgivelser, nyhedsbreve, været redaktør på personaleblad, været skribent og gæsteblogger, korrekturlæst og red...

  €325 (Avg Bid)
  €325 Gns Bud
  3 bud

  YOU NEED TO KNOW SALESFORCE CRM OR I WONT RESPOND TO YOUR MESSAGES !!!!!!!!! I am looking for an assistant to help me with my Sale...am looking for an assistant to help me with my Salesforce CRM project. The specific tasks I need assistance with include data entry and organization. Ideal Skills and Experience: - Intermediate level of experience with Salesforce CRM - Strong attention to detail and organizational skills - Familiarity with data entry and organization techniques - Ability to work efficiently and accurately to meet the tight timeline of less than a week If you have experience in Salesforce CRM and are available to start immediately, please reach out to me. This is a great opportunity to contribute to a fast-paced project and showcase your skills in data entry ...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Gns Bud
  8 bud

  I am looking for someone to collate information from emails into a spreadsheet on a weekly basis. The ideal candidate should have experience in data entry and organization. Specifics: - The information to be collated is from emails. - The spreadsheet should have a specific format, which will be specified by the client. - One spreadsheet is needed per week, with 7 tabs. - Approximately 200 records need to be entered into the spreadsheet each week. Skills and Experience: - Proficient in data entry and organization. - Attention to detail and accuracy in entering information. - Familiarity with spreadsheet software and formatting. - Ability to meet deadlines and deliver high-quality work.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Gns Bud
  62 bud

  I’m looking to hire a virtual assistant who can help with some tasks throughout the day. It’s a plus if you are familiar with coding/Python The tasks will be very simple to begin with, and we can grow as I learn more about your capabilities. Examples include web research, making reservations, organization/planning, admin work, etc. If able, maybe even some coding with me. Important: Must be available to communicate during Pacific Time hours (UTC -08:00), and fluent in written and spoken English.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Gns Bud
  27 bud

  ...commission! Every sale we make theirs a $20 commission! on average we get 100 leads per month. Ideal Skills and Experience: - Excellent communication skills - Experience in appointment setting or sales - Familiarity with the fitness industry and personal training - Ability to effectively target and engage young adults (18-25) - Proven track record of successfully setting appointments - Strong organization and time management skills Requirements: - Set 6-10 personal training consultation appointments per week - Engage with potential clients and provide information about the benefits of personal training - Follow up with leads and schedule appointments based on their availability - Maintain accurate records of appointments and update the system accordingly Benefits: - Flexible w...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Gns Bud
  10 bud

  ...Description: I am looking for a skilled illustrator to create a cartoon character called the Armagator for a label design. The Armagator is a playful and cute character that is a combination of an alligator and an armadillo. Specific Requirements: - The character should be cute and playful, with a friendly and inviting appearance - The character should be depicted in a cartoon style, with a balance between the features of an alligator and an armadillo - The color scheme for the character is open to the artist's interpretation, allowing for creative freedom - The character should be interacting with the product in the label design, creating a fun and engaging visual - The label design should be eye-catching and should effectively convey the concept of the Arm...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Gns Bud
  40 bud

  I am looking for a freelancer to complete my IT website project. The specific tasks that need to be completed include content creation and optimization. Skills and experience needed for this job: - Experience in creating and optimizing website content - Knowledge of SEO best practices - Strong writing skills and ability to create engaging and informative content The client has specific topics and keywords in mind for the content, so the freelancer should be able to work with those guidelines. The preferred timeline for completion is 1-2 weeks, so the freelancer should be able to work efficiently and meet deadlines.

  €92 (Avg Bid)
  €92 Gns Bud
  52 bud

  I am seeking a skilled and experienced writer to create a press release for our nonprofit organization. The purpose of the press release is to announce a new program or initiative that we will be launching. The tone and style of the press release should be formal and professional, reflecting the seriousness and importance of the announcement. I have specific details and quotes that must be included in the press release, so attention to detail and accuracy are crucial. Ideal skills and experience for the job include: - Strong writing skills, with the ability to craft compelling and engaging content - Experience writing press releases, particularly for nonprofit organizations - Familiarity with the nonprofit sector and understanding of its unique needs and challenges - Knowled...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Gns Bud
  40 bud

  This is a 41 page mathematical text with 20 figures and many mathematical expression (probably over 100). I want to up load this document as a question on Physics Stack Exchange (not all at once). At a minimum you must know the MathJax program for formatting math expressions. I am guessing that I will have to upload the figures separately but I would like for it to be as easy as possible to upload to Stack Exchange.

  €681 - €1362
  Forseglet
  €681 - €1362
  8 bud

  I am looking for a freelancer who can create an a...familiar with these job search websites. Specifically, I am interested in scraping the job title and description, as well as the company name and location. The desired output format for the scraped job information is Excel. Skills and experience required for this project: - Strong knowledge of web scraping techniques and tools - Familiarity with Indeed and LinkedIn's website structure and data organization - Proficiency in programming languages such as Python or Java for web scraping - Experience in handling and manipulating data in Excel - Attention to detail and ability to accurately scrape and organize large amounts of job information - Ability to create an automated scraping tool that can efficiently gather job data fro...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Gns Bud
  36 bud

  Project Title: Photo edited for engraving I am looking for a skilled photo editor who can help me prepare a photo for engraving. The main task for this project will be background removal. Intended Use: - The edited photo will be used for engraving purposes. Specific Requirements: - As for the specific dimensions or file formats required for the edited photo, I'm not sure at the moment. However, I will provide the necessary details once they are available. Skills and Experience: - Experience in photo editing, particularly in background removal, is required. - Knowledge of engraving techniques and requirements would be a plus. Please provide examples of your previous work in photo editing, especially if they involve engraving or similar projects.

  €49 (Avg Bid)
  €49 Gns Bud
  82 bud

  Project Tit...temperature, Humidity, and precipitation data and sends it to Firebase in real-time. The website should have a minimalist design, focusing on simplicity and functionality. Skills and Experience: The ideal freelancer for this project should have the following skills and experience: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience with Firebase integration and real-time data updates - Knowledge of weather data collection and APIs - Ability to create a minimalist and user-friendly website design - Strong problem-solving and communication skills Please provide examples of your previous work and a brief overview of your approach to this project. Please see the attach file for the example design of the website...

  €141 (Avg Bid)
  Haster
  €141 Gns Bud
  34 bud

  I am looking for a freelancer who can help me edit my postcard. I need both the dates changed and a minimal holiday touch added to it. It is important to note that I am looking for a holiday touch that is not too Christmasy, as I want it to be inclusive for everyone. The post card is back and front Skills and Experience Needed: - Graphic design skills to make the necessary edits to the postcard - Creativity in adding a minimal holiday touch that aligns with my desired style - Attention to detail to ensure that the dates are accurately changed If you have the skills and experience needed for this project, please reach out to me. Thank you!

  €25 (Avg Bid)
  €25 Gns Bud
  71 bud

  I am looking for a freelancer who can help me with a web scraping project. I need to extract text data from multiple websites and organize it in an Excel file. Skills and experience needed: - Proficiency in web scraping tools and techniques - Expertise in data extraction from multiple websites - Strong knowledge of Excel and data organization - Attention to detail and accuracy in data extraction and organization Responsibilities: - Scraping text data from multiple websites - Organizing the data in an Excel file by website - Ensuring the accuracy and completeness of the extracted data If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Gns Bud
  58 bud

  I am looking for a skilled web developer to create a website for my IT service company. Main Purpose: - The main purpose of the website is to showcase our services and portfolio to potential clients. Design and Features: - I am open to suggestions and do not have any specific design or features in mind. Timeline: - I would like the website to be created within a month. Ideal Skills and Experience: - Strong web development skills - Experience in creating websites for IT service companies - Knowledge of website design and user experience - Ability to showcase services and portfolio effectively - Timely delivery of projects

  €86 (Avg Bid)
  €86 Gns Bud
  59 bud
  B2B Lead Generation Project 6 dage left
  VERIFICERET

  Lead Generation experts needed. I am looking for a freelancer who can help me generate leads for my business. I am op...gender) - Name, position, email, phone number, website URL, LinkedIn, etc. I am looking to generate a total of 5000 leads. The ideal freelancer should have experience in lead generation and be able to provide high-quality leads within the specified industry. Skills and Experience: - Proven track record in lead generation - Strong research and data mining skills - Excellent communication and organization skills - Familiarity with CRM systems and lead management tools - Attention to detail and accuracy in collecting and recording lead data If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal with relevant examples of your ...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Gns Bud
  34 bud
  230540: EN-IT 9 dage left

  Hey, we need to OCR and translate 4 files.

  €59 (Avg Bid)
  €59 Gns Bud
  1 bud

  ...Purpose of the Donation Page: - The purpose of the donation page is to collect donations for a specific cause. - Showcase our mission statement and have people donate to our not-for-profit organization catered towards helping internationally trained lawyers. Payment Gateway Integration: - We can discuss this Donor Information Collection: - The client plans on collecting full contact details of the donors (name, contact details, amount given) Ideal Skills and Experience: - Experience in creating donation pages for websites. - Proficiency in integrating payment gateways into webpages. - Ability to design and develop a user-friendly and visually appealing donation page. - Knowledge of data collection and management for donor information. - Strong attention to detail to ens...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Gns Bud
  146 bud

  BedlyGo, startup dedicata alla realizzazione di soluzioni innovative e servizi indirizzati a chi opera nel settore degli affitti a breve termine è alla ricerca di un: IT DEVELOPER (Full Remote) - Frontend e Backend (m/f/d) Sede di lavoro: Da remoto Siamo alla ricerca di risorse da inserire in un contesto stimolante e innovativo, con grandi prospettive di crescita professionale. Il candidato ideale è laureato in discipline tecnico-informatiche, con una buona attitudine al problem solving, brillante, curioso e appassionato alle nuove tecnologie. Inserito all’interno di un team di sviluppo software si occuperà di sviluppo di progetti in autonomia e collaborerà nell'attività di supporto, manutenzione e aggiornamento delle soluzioni. ...

  €1111 (Avg Bid)
  €1111 Gns Bud
  73 bud

  Pick one of the below options to inspire your final paper. Be sure to indicate on your paper which option you chose. Organization: you should organize your paper into the following three parts. Introduction: Provide a clear description of your topic (thesis), a brief summary of your specific conflict, injustice, or intercultural situation, then introduce your main points (3 intercultural communication theories that will be used to analyze your selected topic). Body: Select 3 intercultural theories covered this semester with which to analyze your topic (individualism, ascription, narratives, role expectations, fundamental attribution error, ethnocentrism, prejudice, functions of prejudice, object conflict, etc.). Use each theory to help your reader understand how the specific con...

  €360 (Avg Bid)
  Haster
  €360 Gns Bud
  42 bud

  Pick one of the below options to inspire your final paper. Be sure to indicate on your paper which option you chose. Organization: you should organize your paper into the following three parts. Introduction: Provide a clear description of your topic (thesis), a brief summary of your specific conflict, injustice, or intercultural situation, then introduce your main points (3 intercultural communication theories that will be used to analyze your selected topic). Body: Select 3 intercultural theories covered this semester with which to analyze your topic (individualism, ascription, narratives, role expectations, fundamental attribution error, ethnocentrism, prejudice, functions of prejudice, object conflict, etc.). Use each theory to help your reader understand how the specific con...

  €263 (Avg Bid)
  €263 Gns Bud
  18 bud

  I am looking to hire a freelancer to build a web application for my data entry needs. The main purpose of the application is to efficiently manage and organize data. I do not have any preference for the programming language or framework, so I am open to suggestions from the freelancer. The primary...framework, so I am open to suggestions from the freelancer. The primary feature that I want included in the web application is user registration. This will allow users to have their own accounts and securely access and manage their data. Ideal Skills and Experience: - Experience in web application development - Proficiency in programming languages and frameworks - Knowledge of data management and organization techniques - Ability to create a user-friendly and intuitive interface for ...

  €253 (Avg Bid)
  €253 Gns Bud
  25 bud

  Project Title: Model Implementation for Integration of Explicit and Implicit Knowledge - The project involves implementing a model that combines the concepts of yolor and capsule network. - The desired outcome is the integration of explicit and implicit knowledge within the model. - The client is open to receiving both models individually if necessary. - The model should prioritize accurate object detection and improved interpretability. - The client already has a specific dataset for model training. - The timeframe for this project is within a week. - Ideal skills and experience for this job include expertise in yolor, capsule networks, object detection algorithms, and deep learning. - The freelancer should have a strong understanding of explicit and implicit knowledge integration in mac...

  €129 (Avg Bid)
  €129 Gns Bud
  24 bud

  ...to clean up and enhance my design to make it look more professional. There is something off about it, it doesn't look like it's been done by a pro graphic designer. The specific changes I am looking for are layout modifications or you can start from scratch but it needs to: - include a snowmobile, a forest preferably, those signs, the moose and the birds are a maybe - somewhere is says "Fredrika" (town name) and "Pärlan i Drottninglandet" (town slogan). You can change the font if you want - keep it one color - no frame (there is one currently, remove it please) - it looks very one dimensional now, fluff it up a bit if possible - I prefer a minimalist design style for this projec...

  €29 (Avg Bid)
  Garanteret
  €29
  77 indlæg
  230536: IT-PT 9 dage left

  Hi, we need the attached files to be translated from Italian to Portuguese, destination: Brasil Leave the other languages of the certificates as they already are, only translate the Italian parts. There isn't much to translate. Could you send me the file on thursday morning?

  €49 (Avg Bid)
  €49 Gns Bud
  1 bud

  IT service lead generation - Seeking a freelancer to generate qualified leads for my IT services (Should bring in appointments) - Specific industry targeted for lead generation - Less than 50 qualified leads per month required Skills and Experience: - Proven track record in lead generation for IT services - Familiarity with the targeted industry - Ability to generate high-quality leads within the specified quantity

  €45 (Avg Bid)
  €45 Gns Bud
  4 bud

  I am in need of a virtual assistant for data entry and organization tasks. The volume of data that needs to be managed is small, with less than 1000 entries. The data does not need to be entered into a specific software or platform, but rather into a system that I will provide. Ideal Skills and Experience: - Strong attention to detail and accuracy in data entry - Proficiency in organizing and categorizing data - Good understanding of data management principles - Previous experience in data entry projects - Ability to work independently and meet deadlines - Familiarity with basic computer software and tools

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Gns Bud
  141 bud

  I am looking for a person who can assist me in creating a PhonePe payment gateway account and integrating it into my mobile application. Requirements: - Familiarity with creating PhonePe payment gateway accounts - Experience in integrating payment gateways into mobile applications - Knowledge of the necessary information for setting up a PhonePe payment gateway account Responsibilities: - Assist in creating a PhonePe payment gateway account - Integrate the payment gateway into my mobile application - Test the payment gateway after integration Ideal Skills and Experience: - Expertise in creating and integrating payment gateways - Proficiency in mobile application development - Strong attention to detail and problem-solving skills - Ability to work independently and meet project ...

  €40 (Avg Bid)
  €40 Gns Bud
  9 bud
  wikipedia 6 dage left

  I am looking for a freelancer to create a new Wikipedia page for my organization. Subject: Organization I have a specific style and structure that I want the page to follow. Skills and Experience Needed: - Experience in creating new Wikipedia pages - Familiarity with Wikipedia guidelines and formatting - Strong research and writing skills - Ability to present information in a clear and concise manner - Attention to detail and accuracy in sourcing information - Knowledge of the subject matter (organization) is a plus Please provide examples of previous Wikipedia pages you have created or edited.

  €118 (Avg Bid)
  €118 Gns Bud
  46 bud

  Please search for free downloads of PDFs on Trigger Point therapy work books. This can be similar to the ones found online. It should be simple and informative and also filled with info graphics on locating the pain points and the massaging technique for every ailment eg: Headache , shoulder pain, frozen shoulders, sciatic pain, tailbone pain, lower back pain, etc. Note: The ebooks should include accurate medical images and marking of the applicable muscles and information on how to find them. booklet can be around 50 pages and the work book should be around 200 pages. Only serious freelancers please apply and kindly stick to your quote.

  €144 (Avg Bid)
  €144 Gns Bud
  9 bud

  Logo for New Organization Strucure Campain I am looking for a talented freelancer to create a logo for my New Organization Strucure campain Slogan : [New Org] Nature of the Organization: Taskforce Requirements: - Incorporation of specific colors and symbols (#1F4F9E PRIMARY and #F49814 SECONDARY) - The logo should reflect the organization's nature and goals - The design should be unique, creative, and eye-catching - The logo should be suitable for both online and print usage - High-resolution files in various formats should be provided upon completion Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Experience in creating logos for non-profit organizations - Knowledge of color psychology and symbolism in design - Ability to ...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Gns Bud
  67 bud

  ...US for IT Industry Target Region: East Coast, West Coast, Midwest IT Product/Service: Software Criteria for selection: - Good communication - experience in IT industry - exposure to B2B sales - exposure to enterprise customers - good network of existing customers Payment: 25% recurring commissions every month. Project Overview: We are seeking independent commission-based sales reps in the US to promote and sell our software products. As a sales rep, your primary responsibility will be to generate leads, pitch our software solutions to potential clients, and close sales. Targeting various regions in the US, including the East Coast, West Coast, and Midwest, we are looking for individuals with a strong sales background and e...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Gns Bud
  4 bud
  MIPS COMPUTER ORGANIZATION BASIC 6 dage left
  VERIFICERET

  I am looking for a freelancer who can help me with implementing basic MIPS instructions for my project. The specific objective of this project is to implement these instructions and optimize the per...project is to implement these instructions and optimize the performance of the MIPS computer. I do not require a detailed report explaining the implemented instructions, as the code alone is enough. As for the tools and software, there is no preference, so the freelancer can choose any suitable tool or software for this project. Ideal skills and experience: - Strong understanding of computer organization and MIPS architecture - Proficiency in implementing basic MIPS instructions - Knowledge of optimizing performance of a MIPS computer - Familiarity with MIPS Simulator and/or Logisim ...

  €31 (Avg Bid)
  €31 Gns Bud
  10 bud
  Computer Organization -- 2 6 dage left
  VERIFICERET

  MIPS research question and answers

  €19 (Avg Bid)
  €19 Gns Bud
  36 bud

  I am looking for a skilled illustrator to create a design for a fire station t-shirt. The design will feature a sleeping bear underneath a palm tree on an island. The island will have the text "RESORT 36" written in the water on the edge. Size: - The desired size for the bear design is large, ranging from 9 to 12 inches. Color Palette: - I prefer a muted and natural color palette for this design, creating a calm and relaxing vibe. Illustration Style: - I would like the bear illustration to be stylized, adding a unique and creative touch to the design. Additional Details: - The front of the t-shirt should have a simple "Resort 36" with a palm tree incorporated into it, positioned on the front left chest area. Ideal Skills a...

  €71 (Avg Bid)
  €71 Gns Bud
  66 bud

  ...Description: Duplicate Website Design and Product Replication I am in need of a skilled developer to duplicate a website design and replicate the products within it. The primary purpose of this duplicate website is to cater to a different audience. Key Requirements: - Expertise in website duplication and replication - Proficiency in web design and development - Ability to replicate a large number of products (more than 100) - Attention to detail and accuracy in replicating the website design and product information Ideal Skills and Experience: - Experience in duplicating and replicating websites for different audiences - Knowledge of e-commerce platforms and product management systems - Familiarity with HTML, CSS, and JavaScript for website customi...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Gns Bud
  135 bud

  I am looking for a graphic designer who can create a modified version of the Masters Golf tournament logo for a personalized gift. The logo should have the word "McCormick" ins...modified version of the Masters Golf tournament logo for a personalized gift. The logo should have the word "McCormick" instead of "Masters" and include the USA below. File Format: - The logo should be provided in PNG and PDF formats. Size Requirement: - There is no specific size requirement for the logo. Color Preference: - The logo should keep the original colors and design. Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise - Experience with logo modification and customization - Proficiency in creating high-quality designs - Attention to detail to ensure the...

  €57 (Avg Bid)
  €57 Gns Bud
  54 bud

  I am looking for a skilled developer to convert my existing website from HTML into WordPress and move it off a different portal. The ideal candidate will have experience in both website conversion and WordPress development. Requirements: - Convert the website from HTML into WordPress, ensuring that both the layout/design and content are maintained. - Transfer the website from the current portal to WordPress. - Maintain the same layout and design of the current website. - Ensure that all content from the current website is transferred accurately. - Optimize the WordPress site for speed and performance. - Provide recommendations for plugins and features that would enhance the website's functionality. - Install and configure necessary plugins based on the client�...

  €165 (Avg Bid)
  €165 Gns Bud
  81 bud

  Note: this project if for Microsoft Teams for professionals, not the free version. Our organization is already using Teams and I am looking for a freelancer to help optimize the chat and messaging features of Microsoft Teams for my organization. I need assistance in adding SMS/MMS functionality to the platform. Specifically, I am seeking someone who has experience in: - Microsoft Teams development and customization - Chat and messaging optimization - Integration of SMS/MMS functionality The ideal candidate should be able to suggest and recommend a suitable app for adding SMS/MMS capabilities to Microsoft Teams. The project has a strict deadline, and I require the optimization and SMS/MMS functionality to be added within a week.

  €158 (Avg Bid)
  €158 Gns Bud
  16 bud

  ...addresses the following questions: • Why are you applying to this specific leadership-focused DrPH program and what do you specifically hope to gain from it? • What are your career goals? • We expect students in each cohort to learn from each other as well as from faculty and guest speakers. What contributions will you bring to the cohort and how will you contribute to a diverse community? • What do you consider to be your most significant professional leadership accomplishment. (Describe your role, what you accomplished, how you accomplished it, and how it improved—or should improve—the public’s health, quality of care, or and/or system/organization). • How does your work experience qualify you as being mid- to seni...

  €72 (Avg Bid)
  €72 Gns Bud
  15 bud
  Computer Organization 6 dage left
  VERIFICERET

  Project Title: Computer Organization - Assistance with Theoretical Input/Output Systems I am seeking assistance with the specific aspect of computer organization related to Input/Output Systems. The project will be focused on a theoretical understanding of this topic. Skills and Experience Needed: - Strong knowledge of computer organization and architecture - Familiarity with Input/Output Systems and their role in computer operation - Proficiency in theoretical analysis and understanding of computer systems Project Requirements: - Provide a basic overview of Input/Output Systems in computer organization - Explain the principles and concepts behind Input/Output Systems - Discuss the role and importance of Input/Output Systems in computer operation - Provide ex...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Gns Bud
  11 bud

  I am looking for a skilled freelancer to create a professional e-brochure for my IT company. The brochure will consist of 5 pages and will target both B2B and B2C audiences. Skills and experience required: - Graphic design expertise to create a visually appealing brochure - Proficiency in creating engaging and persuasive content - Ability to understand and convey the professional tone desired for the brochure Specific requirements: - The freelancer will need to provide all the content and images for the e-brochure, as I do not have any specific content or images to include. Please provide examples of previous e-brochures you have created, along with your proposal.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Gns Bud
  38 bud

  I am looking for a freelancer to add SEO improvements to my website and make it deployable. The ideal candidate should have experience working with the platform my website is built on, which is Specifically, I need the following SEO improvements for my website: - Keyword optimization: I want to ensure that my website ranks well for relevant keywords in search engine results. - On-page optimization: I need help optimizing the content and structure of my website to improve its visibility and ranking. - Backlink building: I am looking for strategies to acquire high-quality backlinks to improve the authority and credibility of my website. I have a specific deadline for this project and need it to be completed within that timeframe. also, make sure that the project is deploya...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Gns Bud
  26 bud

  ...using their preferred method (NPM) * command 'bw' provides responses as expected indicating it is installed We have succeeded in installing the Windows GUI on a desktop computer that can reach the server via our internal network. * We HAVE succeeded in syncing our LDAP with Windows Directory Connector pointing to our server on the internal network. We have succeeded in installing Vaultwarden Directory Connector CLI * The command 'bwdc' provides responses as expected indicating it is installed * We have NOT succeeded in syncing our LDAP with Directory Connector CLI on the localhost environment. PROBLEMS I AM EXPERIENCING: bwdc usage: Typing the command: # id and secret are based on my organization API bwdc login client_id / client_secr...

  €519 (Avg Bid)
  €519 Gns Bud
  15 bud

  I am looking for a freelancer to design a logo for my engineering and maintenance organization, Asset Management & Engineering. Would also like the subtext 'Right Work, Right Time' Could also be interested in the acronym of AME instead of Asset Management & Engineering Specifics: - I have specific colors and design elements in mind for the logo - I would like the logo to incorporate an abstract shape or symbol Ideal skills and experience: - Strong graphic design skills - Experience in creating logos for engineering or maintenance organizations - Ability to translate abstract concepts into visually appealing designs

  €30 (Avg Bid)
  Garanteret
  €30
  165 indlæg