Filtrér

Mine seneste søgninger
Filtrer ved:
Budget
til
til
til
Slags
Færdigheder
Sprog
  Job-status
  67,055 employee engagement jobs fundet, i prisklassen EUR

  Efter mange år på det danske marked, har vi nu valgt at indtage det svenske marked inden for fritlægning ...mellem og store virksomheder. Vi står for alt administration, håndtering af ordrer, fakturering og vedligeholdelse af digital platform – så du skal blot fokusere på at sparke dørene ind hos nye kunder. Du har selv ansvaret for at finde og opsøge potentielle kunder. Vi forventer at du: • Kan tale og skrive flydende svensk • Har erfering med og brænder for opsøgende salg • Har et stort drive og engagement Læs mere om vores "produkt" her: Aflønning sker på provisions basis - jo flere kunder, ordrer og omsætning du skaffer, jo mere vil du tjene. Konta...

  €1418 - €2835
  €1418 - €2835
  0 bud

  Muuv søger en tekstforfatter, der kan hjælpe med at poste relevante musikartikler på Muuv.dk. Portalen formidler månedligt flerehundrede kontakter mellem musikere og undervisere, og vores selvstudie-del er med til at informere mange tusinde musikere hver måned. Vi er v...idéer til udbygning af Vi forventer at du; - har gode skriftlige egenskaber på dansk - har spillet musik, og er velbevandret i musikteori - brænder for musikken - trives med selvstændigt arbejde - har basal kendskab til HTML-koder og arbejde med blogs Forventet arbejdsmængde: Til at starte med vil mængde at arbejde være begrænset (3-5 timer/ugen), men afhængigt af dit engagement, forventes arbejdsmængden ...

  €105 / hr (Avg Bid)
  €105 / hr Gns Bud
  1 bud

  ...sharp and lean graphics. We are Karavaan Home a boutique and design-oriented furniture manufacturer that is dedicated to catering to discerning retailers and wholesalers who want to make higher engagement and get better transaction value and higher profitability that places them with more creative and fashionable furniture to style modern homes with different genres of design and styling coming from our creative laboratory. Rustic, Sleek, Modern and Minimalist, Rural & Artistic, Distressed, Industrial, Mid-Century Modern, Eclectic, Metal Fusion. Well drafted content with sharp focus on engagement. The target audience is likely between 35-65 and a thorough professional who knows the subject and is usually looking for interesting furniture items for business purposes....

  €81 (Avg Bid)
  €81 Gns Bud
  3 bud

  ...the project requirements: - Build a static website with 4-6 pages - Create a visually appealing and user-friendly design - Showcase gym facilities and services through high-quality images and informative content - Include sections for gym membership information and pricing - Optimize the website for mobile devices to ensure a seamless user experience - Integrate social media links to promote engagement and reach - Implement contact forms to facilitate communication with potential customers - Ensure fast loading times and smooth navigation throughout the website Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript for front-end development - Experience with responsive web design to optimize the website for different screen sizes - Knowled...

  €55 (Avg Bid)
  €55 Gns Bud
  24 bud

  I am looking for a freelancer to help me grow my YouTube gaming channel. Currently, my channel has 100-500 subscribers and I primarily post gameplay videos. My main goal is to boost video views and increase audience engagement. Skills and Experience Required: - Experience in YouTube channel growth strategies - Knowledge of SEO optimization for YouTube videos - Ability to create compelling thumbnails and titles to attract viewers - Familiarity with social media marketing and promotion - Understanding of gaming trends and popular games - Strong communication and collaboration skills to work with me on developing content ideas and strategies My channel is @mozinrat?si=pTgWKGK29YZBpoPX Need strategy to improve views and subs Proper SEO guidance Guidance on YouTube algo

  €19 (Avg Bid)
  €19 Gns Bud
  7 bud

  Project Title: Create and manage an Influencer based affiliate Instagram page The goal of the Instagram page is to increase engagement and followers. I am seeking a micro-influencer with 1k-10k followers to collaborate with. The preferred method of affiliate marketing is through discount codes and links. Skills and Experience Required: - Strong knowledge of Instagram and influencer marketing - Experience in managing and growing Instagram pages - Familiarity with affiliate marketing and using discount codes and links - Excellent communication and negotiation skills to collaborate with micro-influencers - Ability to track and analyze Instagram metrics to measure the success of the campaign

  €51 (Avg Bid)
  €51 Gns Bud
  9 bud

  Seeking a Facebook marketing expert to help increase brand awareness through the use of images. The ideal candidate will have experience in creating visually appealing content for social media platforms. The project requires targeting a specifi...a Facebook marketing expert to help increase brand awareness through the use of images. The ideal candidate will have experience in creating visually appealing content for social media platforms. The project requires targeting a specific audience, so the ability to create content that resonates with this audience is crucial. The goal is to create a strong brand presence on Facebook and drive engagement with the target audience. The candidate should have a strong understanding of social media analytics and be able to track the success of the...

  €230 (Avg Bid)
  €230 Gns Bud
  11 bud
  Social media 6 dage left
  VERIFICERET

  I'm looking for a freelancer to help with my social media needs. My goal is to create an engaging online presence, and I want to establish myself on Instagram. My project requires content creation including professional photos, and I'm also looking for someone to manage the posting and engagement responsibilities on that platform. With this comprehensive approach, I'm confident that the end product will be highly engaging and memorable.

  €100 (Avg Bid)
  €100 Gns Bud
  66 bud

  Hi Amar H., As we discussed, let's try the first video and see how this engagement will proceed.

  €38 (Avg Bid)
  €38 Gns Bud
  1 bud

  Looking for a social media posting person who is also skilled in video clip makin...for a social media posting person who is also skilled in video clip making. Social Media Platforms: - Instagram Content Type: - Still Images - Video Clips Posting Frequency: - 3 times a day Ideal Skills and Experience: - Proficient in creating engaging and visually appealing still images and video clips - Knowledge of Instagram algorithms and best practices for increasing reach and engagement - Experience in managing social media accounts and creating content that aligns with brand image and target audience - Ability to meet tight deadlines and consistently deliver high-quality content - Strong communication skills and ability to collaborate with the client to understand their vision and re...

  €68 (Avg Bid)
  €68 Gns Bud
  9 bud
  Youtube videos 6 dage left
  VERIFICERET

  I am looking for a video editor to create short YouTube videos for my channel. Desired Length: - The videos should be less than 5 minutes in duration. Desired Format: - I am looking for music videos, where the visuals are synchronized with the music. Specific Topics: - I already have specific topics in min...the visuals are synchronized with the music. Specific Topics: - I already have specific topics in mind for the videos. Skills and Experience: - Proficiency in video editing software - Ability to synchronize visuals with music - Creativity in creating visually engaging videos - Attention to detail in editing and post-production - Understanding of YouTube content creation and audience engagement Please provide samples of your previous work in a similar style. ...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Gns Bud
  27 bud

  I am looking for a Twitter growth specialist who can help me increase website traffic for my account. Goals: - Increase website traffic through Twitter engagement Current Follower Count: - Less than 1000 Target Audience: - I have a specific demographic in mind that I want to target Ideal Skills and Experience: - Proven experience in growing Twitter accounts and increasing website traffic - Knowledge of effective engagement strategies to reach the target audience - Ability to analyze and optimize Twitter campaigns for maximum results - Familiarity with social media analytics tools to track progress and make data-driven decisions

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Gns Bud
  16 bud
  social media marketing 6 dage left
  VERIFICERET

  ...Responsibilities: - Develop and implement a comprehensive social media marketing strategy to increase brand awareness on Instagram - Create and curate high-quality content, including both images and videos, that aligns with our brand identity - Use social media analytics tools to track and measure the success of the campaign - Collaborate with the marketing team to drive website traffic and boost engagement through the campaign Skills and Experience: - Proficient in using Instagram for business purposes - Strong copywriting and visual storytelling skills - Experience with social media analytics and reporting - Knowledge of graphic design and video editing tools - Excellent communication and collaboration skills If you are a creative and results-driven social media marketer with...

  €325 (Avg Bid)
  €325 Gns Bud
  43 bud

  ...Features of WPDataAccess which uses DataTables.net. Note, the code must be valid JSON for it to work in WPDataAccess. Here is a link to the Javascript code from that uses a footer callback function to obtain what I want. More specifically, a single table contains columns including but not limited to: date, name, employee, hours, rate, costs, payments, description. The purpose of the report is to generate a service ledger that shows the calculation of (Hours * Rate - Costs + Payments) for each row in a virtual column, and then total of the column in the footer. The report does not need to be generated automatically on a regular basis, but only as needed. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency

  €127 (Avg Bid)
  €127 Gns Bud
  39 bud

  how to use ai tools and chatbots in marketing Artificial Intelligence (AI) and chatbots have transformed the field of marketing in various ways. They enable businesses to streamline processes, enhance customer interactions, and make data-driven decisions. Here are some key ways AI and chatbots are used in marketing: Customer Support and Engagement: Chatbots are often used for real-time customer support, answering frequently asked questions, and providing assistance 24/7. They can engage with customers on websites, social media, and messaging apps, improving user experience. Personalization: AI algorithms analyze user data to deliver personalized marketing messages and product recommendations. This increases the likelihood of conversions as customers are presented with content an...

  €354 (Avg Bid)
  €354 Gns Bud
  6 bud
  website creation 6 dage left

  I am looking for a Freelancer to create an informative website for me. The website needs to reflect a specific design and theme that I have in mind. I want a custom built platform for the website and will provide further details of my project upon engagement of the right expert. I am looking for someone with excellent experience and knowledge in the area, and who can deliver a professional website.

  €390 (Avg Bid)
  €390 Gns Bud
  93 bud

  ...media marketer to help us increase brand awareness on Twitter. The ideal candidate will have experience in creating engaging and informative posts that resonate with our target audience. They should also have a strong understanding of Twitter's algorithms and best practices for increasing visibility and engagement. Responsibilities: - Create and schedule daily posts that align with our brand's messaging and tone - Develop a content strategy that focuses on increasing brand awareness and engagement - Monitor and analyze the performance of each post and make necessary adjustments to optimize results - Stay up to date with the latest trends and changes in Twitter's algorithms to ensure maximum visibility - Collaborate with our marketing team to align social me...

  €105 (Avg Bid)
  €105 Gns Bud
  13 bud

  ...find influencers on Instagram in the Study, Yoga, and Coding domains and organize their information in an Excel file. The person with the most high quality entries wins! Criteria for selecting influencers: - Number of followers: I am looking for influencers with 30k+ fans - Location of fans: Followers should be in the US, Canada or Europe and not in Asian countries - Engagement rate: I want influencers with a high engagement rate - Quality of content: Influencers should have high-quality content related to the domains Skills and experience: - Proficiency in Instagram and social media research - Strong knowledge of the Study, Yoga, and Coding domains - Ability to identify influencers based on specific criteria Structure of Excel file: Link - Instagram name - First name ...

  €29 (Avg Bid)
  €29
  9 indlæg

  ...application database (SQL server Database) to save or retrieve the attendance punch in and out data on real-time. A.1- Admin panel admin will have rights to change the database to be connected ( I mean if our customer wants this application needs to be connected with their database only), A.2- Api to connect our application to the customer database directly. B. Bulk Attendance IN/Out for Employee/Student by face recognition of more than one person at a time and its data should be saved in database on real-time. C. Single Attendance in/out using Biometric cum RFID Reader - should also be allowed to save its data directly into the database on real-time. D. Attendance punching related analytical reports. E. Punching Data needs to be synced in MS SQL Server Database...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Gns Bud
  6 bud

  I am looking for a freelancer who can help me find influencers on Instagram in the Study, Yoga, and Coding domains and organize their information in an Excel file. Criteria for selecting influencers: - Number of followers: I am looking for influencers with 30k+ fans - Location of fans: Followers should be in the US, Canada or Europe and not in Asian countries - Engagement rate: I want influencers with a high engagement rate - Quality of content: Influencers should have high-quality content related to the domains Skills and experience: - Proficiency in Instagram and social media research - Strong knowledge of the Study, Yoga, and Coding domains - Ability to identify influencers based on specific criteria Structure of Excel file: Link - Instagram name - First name - Follow...

  €29 (Avg Bid)
  €29
  6 indlæg

  ... and oversee projects. 3. Employee Relations: Proficiency in handling complex employee relations issues, conflicts, and performance management. 4. Talent Acquisition: Experience with end-to-end recruitment processes, including sourcing, interviewing, and selecting candidates. 5. Training and Development: Knowledge of training needs assessment, design, and delivery of employee development programs. 6. HR Strategy: Ability to contribute to the development and execution of HR strategies aligned with organizational goals. 7. Compensation and Benefits: Understanding of compensation structures, benefits administration, and job evaluation. 8. Change Management: Experience with organizational change initiatives, including communication and employee eng...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Gns Bud
  3 bud

  I am looking for a freelancer who can help me manage my social media contacts and posts. The ideal candidate should have experience in handling social media platforms such as Facebook, Instagram, and Twitter. Responsibilities: - Create ...by responding to comments and messages - Monitor and analyze social media metrics to track the effectiveness of social media campaigns Skills and Experience: - Proficient in using social media management tools - Strong written communication skills - Knowledge of social media trends and best practices - Ability to create engaging and informational content - Familiarity with promotions and user engagement strategies If you are passionate about social media management and have the skills and experience required for this project, please submit your...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Gns Bud
  24 bud

  Project Description: I am looking for a digital marketer who can help me with social media marketing for my company, CosmicFinite Inc. The ideal candidate should have experience and expertise in managing social media campaigns and driving engagement and conversions. Specific Requirements: - Social media marketing: The main focus of this project is to create and implement a comprehensive social media marketing strategy for CosmicFinite Inc. - All age groups: The target audience for this marketing campaign is all age groups, so the candidate should have the ability to create content that appeals to a wide range of demographics. - More than 3 months: The timeline for this marketing campaign is more than 3 months, so the candidate should be able to commit to a long-term project. Idea...

  €182 (Avg Bid)
  €182 Gns Bud
  27 bud

  I am looking for a skilled freelancer to turn my logo into an interactive logo. The primary purpose of this interactive logo is to enhance user engagement and showcase our brand identity. I have a logo i need the logo to be interactive and change into another logo should only be like 5 Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise to transform the logo into an interactive format - Proficiency in animation and motion design - Understanding of user experience (UX) principles to create a seamless and engaging interaction - Familiarity with web development to integrate the interactive logo as a header/footer element

  €26 (Avg Bid)
  €26 Gns Bud
  33 bud

  I am looking for a skilled freelancer to develop a custom-built e-commerce website for my business. Additionally, I need assistance with content creation and ... Instagram Content Creation and Posting Services: - Content creation for Instagram posts and stories that align with my brand. - Regular posting and scheduling of content. - Hashtag research and implementation to increase engagement and reach. - Knowledge of Instagram algorithms and best practices for growth. Ideal Skills and Experience: - Experience in social media management and content creation. - Graphic design skills to create visually appealing posts. - Knowledge of Instagram's features and tools. - Understanding of social media trends and strategies for engagement and growth. If you have the skills and e...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Gns Bud
  57 bud
  HRMS PROJECT 6 dage left
  VERIFICERET

  HRMS Portal Development - Employee Management, Payroll Management, Time and Attendance Management We are looking for a skilled developer to build a customized HRMS portal with the following features: - Employee Management: ability to manage employee data, records, and information - Payroll Management: ability to manage payroll processing and payments - Time and Attendance Management: ability to manage employee attendance and time tracking The preferred technology stack for this project is PHP. We require moderate customization of the HRMS portal, including customizing the user interface and adding additional features as needed. Ideal candidates will have experience with HRMS portal development, PHP, and customization. I have a client who needs HRMS portal along...

  €214 (Avg Bid)
  €214 Gns Bud
  43 bud
  Customer journey check 6 dage left
  VERIFICERET

  I'm looking for help conducting a customer journey check that will be carried out on a quarterly basis. The purpose of this che...potential customers have an easy and positive experience from start to finish. The check should focus on identifying any pain points in the journey, and on improving customer satisfaction so that customers can complete their purchases quickly and without difficulty. With this customer journey check, we hope to be able to improve our website and our customers' experience, leading to increased engagement and conversions. Business is mobile bike services - all booking and almost all advertising is digital. Shopify doesn’t show at which point we are losing the ca 400 people who land on the site each week. Project may be expanded depending on ...

  €627 (Avg Bid)
  €627 Gns Bud
  16 bud

  I'm looking for a social media expert to help me increase engagement across all of my social media platforms. Currently, I'm leveraging Instagram & youtube the most, but I'm looking to expand my reach on Facebook and Twitter as well. My intended goal is to increase engagement across all of these outlets, with the intention of brand awareness and driving more website traffic for my business. My target audience is broad; I want to reach all age groups so no one is left out. The ideal freelancer for this project should be experienced in social media marketing and also have a comprehensive understanding of how to reach various demographic groups across different platforms.

  €44 (Avg Bid)
  €44 Gns Bud
  46 bud

  Project...engaging with followers - Stay up-to-date with social media trends and best practices to ensure the client's brand remains relevant and competitive - Collaborate with the client to incorporate their specific content strategy while also providing suggestions for improvement Deliverables: - Increased brand presence on Instagram through a strategic and consistent social media presence - Improved engagement with followers through compelling and relevant content - Regular reports on social media performance and recommendations for optimization Note: The client is open to both following their specific content strategy and considering suggestions from the freelancer, allowing for a collaborative approach to achieving their social media project is aimed at Italian professi...

  €353 (Avg Bid)
  €353 Gns Bud
  61 bud

  I am looking for an experienced freelancer to create engaging image-based posts for my social media channels on Instagram. As I am looking to increase engagement with followers, the images should be both attractive and meaningful, as well as timely and reflective of trends and the target audience. Furthermore, consistency in creating posts should be a priority. The successful freelancer will need excellent marketing and creative skills to create posts that will inspire and excite followers, while staying true to the overall brand and goals of the project. Additionally, I am expecting a plan to maintain post consistency and timeliness, while keeping up with the latest and trending topics. I am looking forward to working with a talented freelancer who can bring creativity and dyna...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Gns Bud
  33 bud

  I am looking for a mobile application designer to create a mobile application for my business. The application will be used in the corporate world to manage and reduce employee sick days. Platform: The application should be developed for both iOS and Android platforms. Key Functionalities: The app should have the following key functionalities: - Employee Self-Service: Employees should be able to access and update their personal information, such as contact details and daily stress levels linked to time out and leave requests. - Stress level Tracking: The application should have a tracking feature that allows employees to request and track their stress levels. - Health and Wellness Tips: The app should provide health and wellness tips to help employees stay healthy and red...

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Gns Bud
  85 bud

  ...achieving sales or lead generation goals. - They should be able to create and curate engaging content that is specifically tailored to drive sales or generate leads. - The candidate should have a strong understanding of Instagram's algorithm and best practices for increasing visibility and engagement. - They should be able to analyze data and metrics to make informed decisions and adjustments to the content strategy. - The preferred posting frequency is once a day to ensure consistent and regular engagement with our followers. - The candidate should be proactive in staying updated with the latest trends and changes in the Instagram platform and be able to implement them effectively. - They should also have excellent communication and collaboration skills to work close...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Gns Bud
  17 bud
  social media management 5 dage left
  VERIFICERET

  Social Media Management Project - Social media platforms: Instagram - Primar...and utilize relevant hashtags and trends to increase visibility - Collaborate with our team to promote special offers or events through social media Skills and Experience: - Proven experience in managing and growing Instagram accounts - Strong understanding of Instagram algorithms and best practices - Ability to create visually appealing and entertaining content - Excellent communication and engagement skills - Familiarity with social media scheduling tools and analytics platforms - Knowledge of current trends and strategies in social media marketing If you are passionate about social media, have a creative mindset, and can deliver entertaining content that will attract followers, then we would love to...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Gns Bud
  75 bud

  I am looking for a freelancer who can help me with my social media marketing project. I want to focus specifically on Facebook as the main platform for this campaign. My primary goal for using social media marketing is to increase brand awareness. I am specifically interested in promoting my products through engaging and eye-catching content. Skills ...increase brand awareness. I am specifically interested in promoting my products through engaging and eye-catching content. Skills and experience required: - Strong knowledge and experience in Facebook marketing - Ability to create and curate compelling content for product promotion - Familiarity with social media advertising and targeting strategies - Understanding of brand awareness and customer engagement tactics on social media...

  €93 (Avg Bid)
  €93 Gns Bud
  60 bud
  Facebook Marketer 5 dage left
  VERIFICERET

  I am looking for a Facebook Marketer to help me with my marketing campaign. My main goal for this project is to increase post engagement on Facebook.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Gns Bud
  31 bud

  ...engaging and succinctly conveys my message. The posts should be made to capture the attention of the target audience and be consistent with my overall branding. The content should be interesting and relevant so it stands out and increases the reach of my campaign. Ideally, the successful bidder should have experience in creating similar campaigns and be knowledgeable in optimizing posts for best engagement. They should also be able to provide detailed and up-to-date information on the performance of the campaign and the ROI it generates. The post should be data-driven and I'm expecting deep insights to be generated from each campaign. I'm keen to prioritize quality and consistency with this project and hence will need to see some samples of the freelancer’s pa...

  €341 (Avg Bid)
  €341 Gns Bud
  38 bud

  "Please read carefully and add your final bid, as I'll award you without negotiation." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I am looking for a skilled and experienced social media manager and marketing spec...e-Commerce products. Requirements: - Facebook, Instagram, and Twitter expertise - Create and schedule diverse and engaging content. - Post five posts regularly on 4 social media accounts. - Manage community interactions daily, ensuring timely and thoughtful responses. - Handle Direct Messages (DMs) and comments promptly and professionally. - Share posts on related groups to broaden our reach and engagement. - Experience in generating leads and driving sa...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Gns Bud
  60 bud
  social media posts Udløbet left

  I'm looking to create social media posts for my business to engage with followers on multiple platforms -- specifically, Facebook, Instagram, and Twitter. The primary objective of these posts is to increase engagement with my followers by creating interesting content that resonates with them. I'm hoping to post around 4-7 posts a week across all three platforms in order to achieve this engagement.

  €359 (Avg Bid)
  Haster
  €359 Gns Bud
  43 bud
  Daycare Employee Handbook 5 dage left
  VERIFICERET

  I am looking for a freelancer to create an employee handbook for my large daycare center. The handbook should cover both policies and procedures, as well as employee duties. Skills and Experience: - Experience in creating employee handbooks for daycare centers or similar organizations - Knowledge of the specific policies and procedures commonly found in daycare centers - Ability to provide suggestions and guidance on what should be included in the handbook based on my general ideas - Daycare Center is located in Norridge IL Usa

  €95 (Avg Bid)
  €95 Gns Bud
  58 bud

  I am looking for a freelancer who can help automate our client service contracts (sometimes called engagement letters). We currently have a manual process in place and are looking to speed up the contract creation process and decrease human error. Skills and experience needed: - Experience in contract automation - Knowledge of consulting contracts - Strong attention to detail - Proficiency in software or tools for contract automation Currently, the contract exists in Microsoft Word. The desired automation would go through the following steps: 1a) A manual trigger for the initiation of the process 1b) A guided process for creation of the final contract (i.e. filling in details of the contract into a blank template) 2) Converting the contract to a PDF 3) Using Microsoft Approvals...

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Gns Bud
  22 bud
  Influencer Engagement Manager 5 dage left
  VERIFICERET

  ...dedicated Influencer Engagement Manager to spearhead our engagement with Christian influencers in alignment with our game development initiatives. The primary focus will be to foster genuine, organic connections with influencers using a well-structured approach, ultimately nurturing a community where both the influencer and our brand thrive. You can see a demo of the app here: Responsibilities: Research & Familiarization: Review influencers' recent posts to grasp their content, style, and audience. Document key observations for future reference. Authentic Interactions: Engage with influencers' content in meaningful ways, such as leaving specific comments and sharing their content with appropriate credit. Holistic Engagement: Maintain a consistent

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Gns Bud
  17 bud

  **? Project Overview:** We are seeking a highly skilled and experienced freelance developer or a development team to build a robust HR Training and Certification Platform. This platform will incorporate advanced checklist and testing systems, manage employee certifications, workflows, job assignments, and more, based on a sophisticated time and rule-based system. --- **? Core Requirements:** 1. **Development of a Progressive Web Application (PWA):** - Utilizing Flutter, React, or PHP to ensure optimal user experience on both desktop and mobile devices. - Implementation of sophisticated and intuitive UI/UX design. 2. **Advanced Checklist & Testing System:** - Development of a flexible and user-friendly checklist system to handle certification validations. - Imp...

  €527 (Avg Bid)
  €527 Gns Bud
  39 bud
  nesecito experto en facebook 5 dage left
  VERIFICERET

  I am in need of a Facebook expert who can help me properly organize my Facebook pages and payment accounts. Specific expertise required: - Facebook Ads - Facebook Page Management - Facebook Group Management Main goal for hiring a Facebook expert: - Increase brand awareness - Generate leads and sales - Improve engagement and interaction Communication frequency: - As needed

  €36 (Avg Bid)
  €36 Gns Bud
  27 bud

  We are looking for a skilled developer to create a Culture Audit and Pulse Web App. The main purpose of this app is to assess and improve company culture. Features of the web app will include interactive dashboards, which will allow us to track employee satisfaction and engagement. The app will be a standalone system, meaning it will not need to integrate with any existing systems or technology. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience with data analysis tools and techniques - Strong knowledge of user interface design and interactive dashboard development. If you are interested in this project, please provide examples of your previous work and a timeline for completio...

  €1454 (Avg Bid)
  €1454 Gns Bud
  64 bud

  I am looking for a skilled photo editor who can add two missing persons into an engagement photo. The details of the project are as follows: - Photo Availability: The client has the photo of the missing person(s) available. - Desired Position/Action: One person should be standing in the photo. - Editing Requests: The client does not have any specific editing requests such as color correction or background change. They simply want the missing person(s) to be added to the photo. Ideal Skills and Experience: - Photo Editing: The freelancer should have experience in photo editing and manipulation. - Attention to Detail: It is important for the freelancer to have a keen eye for detail, ensuring that the added person(s) blend seamlessly into the photo. - Communication: The freelancer s...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Gns Bud
  34 bud

  ...maintaining time-related data within an organization. This role typically involves data entry, record-keeping, and ensuring accurate and timely tracking of employee hours, attendance, and related information. Here's an overview of the responsibilities and qualifications for a Timekeeping (Data Entry) Coordinator role, particularly if it's a remote position: Responsibilities: Data Entry: Accurately enter and maintain timekeeping data into the organization's database or software system. This includes recording employee work hours, overtime, leave requests, and other relevant information. Record Maintenance: Keep detailed records of employee attendance, time-off requests, and any relevant changes to work schedules. Ensure records are up to date and ac...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Gns Bud
  28 bud
  long term employee for copywriting 5 dage left
  VERIFICERET

  Long Term Copywriter for Daily Advertising Copy - I am seeking a skilled copywriter to produce daily advertising copy for my various projects. - The copywriting work will not be focused on a specific industry or product, allowing for creative freedom and versatility. - Ideal candidate will have experience in writing persuasive and engaging advertising copy. - Must be able to consistently produce high-quality copy on a daily basis. - Attention to detail and ability to meet deadlines are essential skills for this job. - This is a long-term position with the potential for ongoing work.

  €16 (Avg Bid)
  €16 Gns Bud
  67 bud

  Need to create two WordPress forms. The preferred template is 1. Book Now Form : The book now form should get a. Name b. Phone Number c. Address (Option to capture current location) 2. Feedback form : The Employee Feedback form (The employee name will be passed in URL). The form must get the rating from the customer for the conversation/support received from the employee. If the customer has provided a positive response, then the action must take him to Google review, if its negative, then it must take him to the apologise page. Please create a sample page for both in Wordpress and share the URL in the project description, so I can award

  €96 (Avg Bid)
  €96 Gns Bud
  36 bud
  B2C IPTV Email List Specialist 5 dage left
  VERIFICERET

  Job Overview: We are seeking a highly motivated and detail-oriented B2C IPTV Email List Specialist. This role is crucial in developing and managing email lists for our B2C IPTV (Internet Protocol Television) service. The successful candidate will be responsible for building, segmenting, and maintaining email lists to facilitate targeted marketing campaigns and maximize customer engagement.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Gns Bud
  15 bud

  Top employee engagement Community-artikler