Filtrér

Mine seneste søgninger
Filtrer ved:
Budget
til
til
til
Slags
Færdigheder
Sprog
  Job-status
  44,434 binance platform jobs fundet, i prisklassen EUR

  Det drejer sig om vores platform kaldet NeuroVision, som findes på Siden skal have en god opfrisker, hvis ikke endda et komplet rework, og dertil leder vi efter en freelance web developer som vi kan hyre på timebasis, og som også om nødvendigt vil være i stand til at assistere os med platformen efter endt opgave. Siden er tiltænkt at være i stand til at oprette/håndtere brugere med tilhørende profiler som kan se/uploade/downloade filer, tage imod betaling fra Paypal, kredit kort, etc. og ikke mindst håndtere hele funktionaliteten af hjemmesiden - at processere billeder/videoer med en algoritme vi besidder. Dette indebærer ligeledes at fremvise data i forskellig grafform. Backenden behandler allerede billede...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Gns Bud
  10 bud

  Convert Unity3d Project In IOS Platform & Upload To AppStore . I Have Unity3d Project For Infinite Runner Game . Time Deadline - 1 day Budget : 400-500$

  €407 (Avg Bid)
  Fremhævet Haster
  €407 Gns Bud
  4 bud

  I forbindelse med etableringen af en digital platform rettet mod studerende, skal jeg bruge en back-end udvikler (front-end kundskaber er et stort plus). Platformen skal overordnet indeholde to dele: - Profildel hvor studerende opretter sig - En del hvor det er muligt at lægge opgaver ud til besvarelse fra specifikke persongrupper (af dem der har en profil), baseret på forskellige kriterier. Vi har tegningerne bag sitet klar, så det vi mangler er en der kan få dem omdannet til noget der rent faktisk kan bruges til noget. Hjemmesiden hedder

  €2363 (Avg Bid)
  €2363 Gns Bud
  4 bud
  Social platform Udløbet left

  Building a social P2P platform for skills exchange

  €714 (Avg Bid)
  €714 Gns Bud
  1 bud

  Skab en online platform som , der kan forbinde studerende og scholarships i Danmark.

  €638 (Avg Bid)
  €638 Gns Bud
  4 bud

  Greetings from an ambitious venture in the literary domain! We are in search of a skilled and creative website designer and coder who can bring our novel book publishing platform to life. This project requires a unique blend of artistic design and technical expertise, as we aim to create an engaging, user-friendly, and aesthetically appealing online space. What We Need: Design Expertise: A clean, modern, and elegant website design that reflects the literary world. Incorporate high-quality visuals, intuitive navigation, and easy-to-use menus. A WordPress template would likely be used as a starting point for the website. I will handle most of the design work. Technical Prowess: Robust backend development to support dynamic features like AI-driven personalization, dynamic pricing mod...

  €1043 (Avg Bid)
  €1043 Gns Bud
  81 bud

  I am looking for a Shopify developer who can help me implement a rounding feature on my online store. The feature should round up prices to the nearest 4 integers. Desired Rounding Method: - Round up Scope of Application: - The rounding feature should apply to all products in my store. Activation Control: - The rounding feature should always be active, with no need for toggling on and off. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Shopify development - Strong understanding of pricing calculations and rounding methods - Experience in implementing custom features on Shopify platforms

  €153 (Avg Bid)
  €153 Gns Bud
  50 bud

  I am looking for a skilled freelancer who can work on cloud devops and cloud platform programming, specifically with AWS. Project Requirements: - Proficiency in AWS cloud platform programming - Experience in code deployment - Ability to work quickly and efficiently with a timeline of less than 1 week Skills and Experience: - Strong understanding of AWS services and infrastructure setup - Expertise in code deployment techniques and best practices - Familiarity with cloud devops processes and tools If you have the necessary skills and can deliver quality results within a tight deadline, please submit your proposal.

  €70 (Avg Bid)
  €70 Gns Bud
  15 bud

  I am looking for a skilled developer to create a Digital Human Avatar Platform powered by A.I that can perform LiveStream Selling 24/7. Features: - Realistic facial expressions and movements to enhance the user experience - Voice recognition and natural language processing for seamless communication - Customizable avatar appearance to cater to individual preferences Accessibility: - The platform should be accessible on all devices, including computers and mobile devices AI Integration: - Full AI integration with cognitive computing is required for the livestream selling feature to provide advanced capabilities and enhance user interaction. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in A.I technologies and platforms - Experience in developing digital avatar platforms with...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Gns Bud
  39 bud

  ...Flipbook platform for our digital magazines, brochures, and other publications. Features: - The platform should have customizable features based on our specific requirements, allowing us to tailor it to our brand and needs. Technology and Programming Language: - Since I am not sure about the best technology or programming language for this project, I am seeking advice from the freelancer who has expertise in this area. Deadline: - We have a flexible timeline and would like the project to be completed within more than 4 weeks to ensure a thorough and high-quality development process. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in developing Flipbook platforms or similar digital publishing solutions. - Ability to understand our specific requirements and customiz...

  €225334 (Avg Bid)
  €225334 Gns Bud
  60 bud

  Project Scope: Video Streaming Platform Optimization 1. Install Backblaze: Task: Install Backblaze on the video streaming platform. Objective: Enable efficient and secure data storage and management. 2. Content Migration: Task: Transfer video content from AWS or the previous hosting server to Backblaze. Objective: Centralize video content on the Backblaze server for streamlined access. 3. Testing Phase: Task: Conduct thorough testing to ensure seamless video uploading. Objective: Confirm successful integration and functionality. 4. Performance Optimization: Task: Optimize the platform for fast video uploads. Sub-Task: Expand upload size to allow unlimited uploads for the Administrator. Objective: Enhance user experience by facilitating quick and unrestricted conte...

  €168 (Avg Bid)
  €168 Gns Bud
  8 bud
  Trading bot 5 dage left
  VERIFICERET

  Trading bot - Cryptocurrency exchanges: Binance, Coinbase, Kraken - Trading strategy: Recommendations based on market analysis - Risk level: Low We are looking for a skilled developer to create a trading bot for our cryptocurrency trading needs. The bot should be able to trade on the Binance, Coinbase, and Kraken exchanges. We do not have a specific trading strategy in mind, so we would like the developer to provide recommendations based on market analysis. Our goal is to minimize risk, so we are comfortable with a low level of risk for this bot. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in programming languages such as Python or Java - Experience with cryptocurrency trading and exchanges - Knowledge of market analysis and trading strategies - ...

  €275 (Avg Bid)
  €275 Gns Bud
  15 bud
  Platform testing 5 dage left
  VERIFICERET

  I am looking for a skilled tester to conduct user interface testing for my website. The ideal candidate should have experience in website testing and a strong understanding of user experience. Speci...and experience: - Proficiency in website testing methodologies and tools - Strong attention to detail and ability to identify and document issues accurately - Knowledge of user experience best practices and ability to provide suggestions for improvement - Excellent communication skills to effectively communicate any findings or recommendations - Create profiles and test functionality of user platform. If you are experienced in user interface testing and have a keen eye for detail, I would love to hear from you. Please provide examples of previous website testing projects you have ...

  €140 (Avg Bid)
  €140 Gns Bud
  66 bud

  Project Title: Design a Wordpress Website for an Emergency Medical Transportation Company Purpose of the website: - Provide information about the Non emergency medical transportation services offered by the company - Allow users to request transportation services online Color scheme and branding guidelines: - The client needs help with choosing colors and branding for the website Functionalities and features: - The client is open to suggestions and needs help to understand what functionalities would be best for the website Ideal skills and experience: - Proficiency in Wordpress development and design - Experience in designing websites for service-based companies - Strong understanding of user experience and conversion optimization - Knowledge of branding and color psychology - Ability ...

  €372 (Avg Bid)
  €372 Gns Bud
  125 bud

  ...programmer who can develop a bot that can be connected to my Binance exchange account using the API. The bot should be able to receive trading signals from a specific Telegram channel and execute the trades immediately on my exchange account. Skills and Experience: - Proficiency in Python programming language - Experience with connecting bots to exchange accounts using APIs - Familiarity with Telegram API and integration - Knowledge of trading signals and their interpretation - Ability to execute trades in real-time based on the received signals The ideal candidate should be able to develop a reliable and efficient bot that can handle buy/sell signals from the specified Telegram channel and execute the trades seamlessly on the Binance exchange account. The bot should be...

  €215 (Avg Bid)
  €215 Gns Bud
  16 bud

  ...professional development team that will help us develop an Ai Based Theme development platform. The goal will be for users to come to this platform, fill out a simple form and then have a website automatically built for them. Originally our plan was to use wordpress technology, with ACF, and a custom theme that is responsive to ACF inputs. But we are willing to listen to other tech stack design Ideas. We will need this project to have both a customer dashboard and an admin dashboard. We will need billing and payment flow to have both a stripe and paypal integration. We will need this to be able to leverage ai tools like midjourney to generate images. We will need to be able to add new 'sections' to this platform. We wanted to 'lock plugins' ...

  €4146 (Avg Bid)
  €4146 Gns Bud
  66 bud

  I am looking for a skilled developer to create a web-based platform and four e-commerce applications. The ideal candidate should have experience in web development and e-commerce application development. Requirements: - Develop a web-based platform for managing e-commerce applications - Create four e-commerce applications for the platform - The applications should have features such as product listing, shopping cart, payment integration, and order management - The developer should have a good understanding of e-commerce best practices and user experience design Skills and Experience: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in e-commerce application development using frameworks such as Magento or WooCommerce - Knowled...

  €1085 (Avg Bid)
  €1085 Gns Bud
  123 bud

  ...a hands-on experience platform explainer animation. The animation will be targeted towards the general public and should be 2-5 minutes in length. The key message of the animation is to convey the benefits of using the platform. The animation should highlight the advantages and value that the platform brings to its users. Ideal skills and experience for this job include: - Strong animation skills with the ability to create engaging and visually appealing content - Experience in creating explainer animations that effectively communicate complex concepts to a wide audience - Understanding of DevOps concepts and the ability to translate them into a visually compelling narrative - Creativity and attention to detail to effectively convey the benefits of using the pl...

  €144 (Avg Bid)
  €144 Gns Bud
  44 bud

  I am looking for a skilled freelancer with experience in the skin care area on an Amazon platform to help me with my project. I need assistance in creating 5 digital and printable skin care product images and product information to sell on Amazon. Additionally, I require a short video that is informative, promotional, and tutorial in tone to showcase the product. Specifics of the project: - The skin care products I am selling are facial cleansers, moisturizers, and serums. - I have specific design and branding guidelines that need to be followed for the product images but still need someone to help create written and visual content. - The intended tone for the short video is a fun science style, yet informative, promotional, and tutorial, with a focus on driving sales. Ideal skil...

  €376 (Avg Bid)
  €376 Gns Bud
  29 bud

  I am looking for an experienced Android app developer to create a personal college community platform for me. The app should have the following main features: - Chatting functionality: Users should be able to communicate with each other through text messages within the app. - Course information and updates: The app should provide information and updates about courses, including syllabus, assignments, and announcements. - Event calendar: Users should be able to view and add events to a calendar, including academic events, social gatherings, and extracurricular activities. I have a preferred timeline of completing the app within 1 month. Therefore, I am looking for someone who can work efficiently and deliver high-quality results within this timeframe. Ideal skills and experience ...

  €75 (Avg Bid)
  €75 Gns Bud
  15 bud

  I am in need of a freelancer who can help me create an online purchase order system through Microsoft Power Platform. The primary purpose of this system is to streamline our purchasing process. Timeframe is around 1 week. Key requirements: - The system should be stand-alone and not require integration with any existing software. - Electronic register with Excel export capabilities - Ability to select if PO to be sent to supplier after approval or not. - Seamless redirection of approvals during absences

  €98 (Avg Bid)
  €98 Gns Bud
  22 bud

  Special Note - Only apply if you have Website development experience u...contains a single discussion topic. Style of Artwork: - Graphic Design Theme or Subject: - I have a list of subjects that will be provided for each newsletter. Conversion Requirements: - The conversion into a blog post for the Weebly platform and LinkedIn post may require copy being redrafted into a blog format. - Creative design will also be needed for the blog post and LinkedIn post. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design and creating visually appealing artwork. - Experience in converting content into blog format for Weebly platform. - Knowledge of LinkedIn post formatting and design. Please provide examples of your previous work in graphic design and blog post conversions f...

  €70 (Avg Bid)
  €70 Gns Bud
  39 bud

  PAAS Platform for a procurement company We are looking for a skilled developer to create a PAAS platform for our procurement company. The platform should include the following features: a) Purchase order management: We need a system that allows us to manage and track purchase orders efficiently. b) Login/ Registration c) Conduct and participate on a Live Auction page d) Logistics tracking e) Upload documents and retrieve data across the platform. As for the preferred technologies or languages, we have no specific preference. We are open to any technology or language that can meet our requirements effectively. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in developing PAAS platforms - Proficient in backend development - Knowledge of inventory management, su...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Gns Bud
  4 bud

  The platform must contain things such as, - Tracking system - Price comparison per company - varied Payment system - User accounts - On-site live chat support Existing example of a platform like this would be or (We do not want a copy we want our own style and website fitting our company and name) We would like someone that can assist us along the way, and possibly stick with us at the company as our developer. Must speak perfect english, and have knowledge of all the skills involved front and back end. We can pay by hour or pay in Etappes

  €3980 (Avg Bid)
  €3980 Gns Bud
  90 bud

  Hi Sophia B., Please help us with this urgent project. Please make sure that your language is required. Not all 5 communications needs to be translated into all languages. Thank you, G

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Gns Bud
  1 bud

  ...version 5. Project Description: The goal is to upgrade and transform DrMHope from a single-tenant, local server-based application into a cloud-based, multi-tenant SaaS (Software as a Service) platform. This transformation aims to make the software scalable and accessible to a broader range of healthcare facilities, integrating existing functionalities with new features inspired by the Practo platform. Key Features to Implement: Multi-Tenancy Architecture: Develop a robust, scalable multi-tenant framework for diverse healthcare facilities. User Interface Redesign: Overhaul the UI to mirror Practo's platform, enhancing user interaction. Integration of Existing Modules: Incorporate current features (OPD, IPD, billing, lab, radiology, EHR) into the new system. N...

  €234 (Avg Bid)
  €234 Gns Bud
  12 bud

  I am in need of a freelancer who can help me create an online purchase order system through Power Platform. The primary purpose of this system is to streamline our purchasing process. Key requirements: - The system should be stand-alone and not require integration with any existing software. - We expect to have between 10-50 users.

  €27 (Avg Bid)
  €27 Gns Bud
  17 bud

  ...development team to build a web-based platform that connects construction workers with employers. This platform will serve as a dynamic marketplace where construction workers can create profiles, list their skills, availability, and location, while employers can post job requirements and site locations. Key Features of the Platform: User Registration and Profile Management: Separate registration portals for workers and employers. Profile customization with skill sets, experience, and availability. Matching Algorithm: An intelligent system to match workers with employers based on job requirements and worker qualifications. Interactive Map Integration: Visual representation of job locations and worker availability. Internal Messaging System: In-platform me...

  €4194 (Avg Bid)
  €4194 Gns Bud
  113 bud

  ...project. I don't have much time to go over some of the details. I have to validate a proposal with a detailed execution schedule no later than this Thursday. All the project details are in this description. ### I'd like to redesign the platform, which is currently in Drupal, using Python/Django and React or PHP/Laravel & React code, respecting this layout But I more prefer Python/Django and React. The platform includes the following areas: - Magazine/Blog - Business Listing - Agenda - Marketplace (Multivendor) - PREMIUM MEMBERSHIP - Forum - Advertising space module #### Magazine/Blog This offers a variety of articles enriched with photos and videos. Users can interact

  €739 (Avg Bid)
  €739 Gns Bud
  72 bud

  I am looking for a skilled developer who can integrate my Interactive Brokers trading platform with a TradingView script to automate trades. The ideal candidate should have experience in both platforms and be able to handle intermediate complexity scripts. Requirements: - Proficient in Interactive Brokers trading platform - Familiarity with TradingView and its scripting language - Able to integrate the two platforms seamlessly - Experience with intermediate complexity TradingView scripts - Knowledge of backtesting and the ability to implement a backtesting feature to validate the automated trading strategy If you have the necessary skills and experience, please apply with examples of previous projects or relevant work samples.

  €173 (Avg Bid)
  €173 Gns Bud
  28 bud

  I NEED A PLATFORM WHERE TO OFFER AND DEMAND CRYPTO ASSETS, ALL BETWEEN THE USERS OF THE PAGE, AS WELL AS USERS TO TRADE WITH THE SAME PAGE. LIKE THE BINANCE P2P TRADING SYSTEM, BUT I REQUIRE THAT THIS BE A CLOSED PLATFORM ONLY FOR ONE COMMUNITY, AND THAT THE PAGE BE AN INTERMEDIARY, USING BOTH PERU BANK ACCOUNTS AND WALLETS OR EXCHANGES AS: BLOCKCHAIN, TRUSTWALLET, BINANCE, OKX , KUCOIN, ETC. REQUIERO UNA PLATAFORMA DONDE OFERTAR Y DEMANDAR CRIPTOACTIVOS, TODO ELLO ENTRE LOS USUARIOS DE LA PAGINA, COMO TAMBIEN COMERCIAR LOS USUARIOS CON LA MISMA PÁGINA. COMO EL SISTEMA DE COMERCIO DE P2P DE BINANCE, PERO REQUIERO QUE ESTA SEA UNA PLATAFORMA CERRADA SOLO PARA UNA COMUNIDAD, Y QUE LA PÁGINA SEA UN INTERMEDIARIO, USANDO TANTO CUENTAS...

  €2101 (Avg Bid)
  €2101 Gns Bud
  31 bud

  ...for a skilled developer to create an affiliate platform similar to clickdealer and cpabuild. The platform should have the following features: Is a website like to publish different types of offers, for advertisers, with statistics, etc. We need to have an affiliate and referral system, and all with a conversion tracking system. - Tracking and reporting: The platform should be able to track affiliate activities and provide detailed reports on their performance. - User management: The platform should allow for easy management of individual affiliates, including registration, login, and account management. The targeted user base for the platform is individual affiliates. I am looking for a custom design for the platform, so a designer...

  €2341 (Avg Bid)
  €2341 Gns Bud
  62 bud
  Social Post Publishing Platform 3 dage left
  VERIFICERET

  We are building a platform which can allow users to create and share social posts on all social channels. Ability to connect different social media platforms to enable a single click share from the developed platform and get real time analytics back from all the social media channels incl Social listening (ORM). Experience in using APIs for all these social media platforms including pas experience in building something like this will be an advantage Please reply to the below questions 1. Have you worked on similar project, Share details and links if possible 2. How will you execute this project 3. Approx timelines including the UI

  €1398 (Avg Bid)
  €1398 Gns Bud
  23 bud

  ...designer who can create a visually stunning website for my skincare brand on the Wix platform. Color Scheme: - I would like the website to have bold and vibrant colors, creating an eye-catching and energetic look. Design Elements and Features: - While I have a rough idea of the design elements I want, I am open to suggestions and would love to collaborate with a designer who can bring fresh ideas to the table. - Setting up payment methods, Shipping & Delivery Number of Pages: - I envision the website to have 4-7 pages, providing enough space to showcase my skincare products, brand story, and other relevant information. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in website design on the Wix platform - Creativity in utilizing bold and vibrant colors - Abil...

  €108 (Avg Bid)
  €108 Gns Bud
  34 bud

  Project Title: Experienced Android Software Developer Needed for Professional Online Platform App Description: I am seeking an efficient and experienced software developer for my startup business. The main goal is to develop a professional online platform app for Android. I require a developer who is serious and dedicated to delivering high-quality work within a timeline of more than 3 months. Specific Requirements: - Platform: Android - Main Functionalities: - Social Networking Integration - E-Commerce - Database Management Ideal Skills and Experience: - Proven experience in developing Android applications - Strong knowledge of social networking integration and e-commerce functionalities - Expertise in database management - Ability to create a user-friendly ...

  €331 (Avg Bid)
  €331 Gns Bud
  33 bud
  algo trading platform 2 dage left
  VERIFICERET

  I am looking for a skilled freelancer to develop an algo trading platform. i want to develope algo trading platform / panel from where my clients will perform will do automatic algo trading Requirements: - Develop an algo trading platform - Incorporate specific trading strategies and indicators provided by the client - Implement paper trading as the preferred method for testing the platform Ideal Skills and Experience: - Proficient in developing algo trading platform - Experience in developing algo trading platforms - Knowledge of various trading strategies and indicators - Familiarity with paper trading methods Note: The client is open to suggestions and the freelancer may provide suggestions for trading strategies and indicators.

  €830 (Avg Bid)
  €830 Gns Bud
  11 bud

  I am looking for a freelancer to help me with cleaning up a small dataset in Excel. The specific type of data that needs to be cleaned up is numbers. The dataset that needs cleanup is less than 200 entries. The data is Binance history export that I need to be formatted to be easily readable (export sheet attached). The main tasks for this project include: - Grouping the data into readable chunks as following columns: [Date] [Asset] [Price] [Bought or Sold] [amount] [outcome] [outcome in $] [% gain or loss] [Profit (loss) $] - bundling trades together, example: In the exported history sheet there is an order of buying 1 bitcoin for 30000, and there is an order selling 1 bitcoin for 31000. I need them to be listed after each other with the calculations done showing how much $ was ...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Gns Bud
  39 bud

  I am looking for a skilled developer to create a website and mobile app for my buy/rent housing and furniture e-commerce platform. Design Preferences: - I am open to any design suggestions for both the website and mobile app. Key Functionalities: - User registration and login are essential features that I want to include on the platform. - The platform should also have product listing and searching capabilities. - Integration with a payment gateway is necessary for seamless transactions. E-commerce Integration: - I am looking for a developer who can integrate the e-commerce platform with a suitable framework. Ideal Skills and Experience: - Experience in designing and developing e-commerce platforms is a must. - Proficiency in mobile app development an...

  €1391 (Avg Bid)
  €1391 Gns Bud
  81 bud
  A professional podcast platform. 2 dage left
  VERIFICERET

  Looking for a tech guru to help me set up a professional podcast complete with Social Media account setup, professional podcast equipment list and software needed to provide a high-quality professional-level podcast that can be done with two hosts in two separate studios across state-lines. We are looking to create Joe Rogan/Shawn Ryan – level quality podcasts.

  €175 (Avg Bid)
  €175 Gns Bud
  15 bud
  Marketplace Ecommerce Platform 2 dage left
  VERIFICERET

  I am looking for a developer to create a marketplace ecommerce platform for selling both physical and digital products. The platform should be able to handle a high number of users/visitors, with an expected traffic of more than 1000. Specific features needed for the platform include: - Payment Gateway Integration - Multi-Language Support - Driver, Vendor and User registration along with Admin panel - Customer Service chat In addition, there are other specific features that I require, which will be discussed further with the chosen developer. Ideal skills and experience for this job include: - Experience in developing ecommerce platforms - Proficiency in integrating payment gateways - Knowledge of multi-language support implementation If you have previous experi...

  €2088 (Avg Bid)
  €2088 Gns Bud
  161 bud

  I am looking for a freelancer to develop a traccar platform with the following features: - Real-time tracking - Historical data tracking - Geofencing capabilities The platform should be accessible on both mobile and desktop devices. Additionally, I require the platform to have integrations with other systems or software. Ideal skills and experience for this project include: - Experience in developing traccar platforms - Proficiency in mobile and web application development - Knowledge of geofencing and real-time tracking technologies - Familiarity with integrating systems and software Please provide examples of previous traccar platform development work when submitting proposals.

  €507 (Avg Bid)
  €507 Gns Bud
  105 bud
  Platform to buy and sell cars -- 2 2 dage left
  VERIFICERET

  I am seeking a freelancer to help develop a platform to buy and sell cars for a new enterprise. The platform needs to include both a website and a mobile app, and I may need help with integrating multiple payment options. Here are some further details User App: Ability for consumers to purchase, sell and apply for financing. Sell/appraise vehicles through wholesale auctions. Give user sales data to help their buying experience. Schedule service, maintenance and keep track of all user history. Broker vehicle sales for private deals and provide warranties for all transactions. 2. Dealer App: List current retail inventory, wholesale purchase any preowned inventory from Automode dealer network. Track all consumer data related to their inventory. Integrate service availability a...

  €5233 (Avg Bid)
  €5233 Gns Bud
  129 bud

  ...on the Binance Smart Chain. The project requires the following specific features: - Flash Loan Functionality: The software should be able to execute flash loans on the Binance Smart Chain. - USDT Wallet Integration: Integration of USDT wallet functionality is required for seamless transactions. - Smart Contract Development: The developer should be able to develop smart contracts to facilitate the flash loan functionality. The preferred platform for this project is the Binance Smart Chain, so prior experience with this blockchain platform is essential. The timeline for this project is 1-2 weeks, so the developer should be able to work efficiently and meet deadlines. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Flash Loan funct...

  €345 (Avg Bid)
  €345 Gns Bud
  2 bud

  We are looking for a qualified person to manage the publication of our diverse portfolio of properties. As the ideal candidate, you should be well versed in the intricacies of these platforms and have a keen sense of detail to optimize property listings. Requirements: Familiarity with Booking, Airbnb, Vrbo and other relevant platforms. Strong communication skills to respon...portfolio of properties. As the ideal candidate, you should be well versed in the intricacies of these platforms and have a keen sense of detail to optimize property listings. Requirements: Familiarity with Booking, Airbnb, Vrbo and other relevant platforms. Strong communication skills to respond to requests and manage guest interactions. Ability to adapt to changing algorithms and platform...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Gns Bud
  15 bud

  I am looking for a developer to continue working on the development of a react.js MLM plan on our existing platform. The specific feature that needs to be developed for our MLM plan is the Matrix Plan. We have a tight deadline for this project, as we need it to be completed in less than 1 week. Additionally, we have an existing code or platform that needs to be integrated with the MLM plan. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in react.js - Experience with MLM plan development - Knowledge of Matrix Plan implementation - Ability to work within tight deadlines - Experience integrating code or platforms If you have the necessary skills and can meet the deadline, please submit your proposal.

  €1084 (Avg Bid)
  €1084 Gns Bud
  58 bud

  I have attached a sample logo for your reference. Need Source file with all the fonts and elements. if you have any questions, feel free to DM me. Thank you!!!

  €6 (Avg Bid)
  Garanteret
  €6
  53 indlæg

  Project Title: Crypto exchange platform Overview: We are seeking a skilled developer to create a crypto exchange platform that supports multiple cryptocurrencies. The platform should have both security measures and trading options. We anticipate needing minimal user support for the platform. Key Requirements: - Support for multiple cryptocurrencies, including Bitcoin and Ethereum. - Implementation of robust security measures to ensure the safety of user funds and data. - Integration of various trading options, including limit orders, stop-loss orders, and market orders. - User-friendly interface that allows for easy navigation and seamless trading experience. - Seamless integration with popular payment gateways for easy deposits and withdrawals. - Real-time ma...

  €468 (Avg Bid)
  €468 Gns Bud
  29 bud

  Need an E-commerce platform built in traditional HTML/CSS/PHP/MySQL that has following modules: 1) Home & Product browsing section (with discounts, category, subcategory, sort, filter, and search features) 2) Wishlist 3) Cart 4) Shipping API integration with real-time tracking (international) 5) Payment gateway API integration (international) 6) Login/signup with Phone & Google (Twilio & Fast2sms integration for Phone) 7) Address Management with Country Selection 8) About Us, Contact Us, Terms of Service and various Policies. (Static and Typical) 9) Admin Panel (to view and manage user's data, category and subcategory management, product listing & delisting with setting different prices for different countries in their own currency, marking product out-of-stock...

  €562 (Avg Bid)
  €562 Gns Bud
  105 bud

  ...project. Experts who can complete it within a day only apply. I am looking for a freelancer who can write SQL queries on the databox platform to create dashboards for my business. The purpose of these dashboards is to analyze sales data, detailed reports of menu performance and track customer behavior. I need help identifying the specific metrics or KPIs that should be tracked on the dashboards. The complexity level of the data to be analyzed is advanced, involving complex queries, stored procedures, data cleansing, and transformations. Ideal skills and experience for this project include: - Strong expertise in writing SQL queries on the databox platform - Experience in creating dashboards for analyzing sales data, monitoring website traffic, and tracking customer be...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Gns Bud
  15 bud

  I am looking for a freelancer to develop a predictive AI tool for the AVIATOR game on our betting platform. The tool should have the following features: - Winning probability calculation: The AI tool should be able to analyze player performance and calculate the probability of winning for each player. The interface for the AI tool should be graphical, providing a visually appealing and user-friendly experience for our users. The timeline for this project is 1-2 weeks, so we are looking for a freelancer who can work efficiently and deliver the project within this timeframe. Ideal skills and experience for this job include: - AI and machine learning - Data analysis and prediction modeling - Game development and betting platforms

  €155 (Avg Bid)
  €155 Gns Bud
  17 bud