Freelancer gebyrer og provisioner

For Arbejdsgivere

Projekter

På Freelancer er det gratis at tilmelde dig, oprette et projekt, modtage bud fra freelancere, gennemse freelancerens portefølje og diskutere projektspecifikationerne. Hvis du vælger at tildele projektet til en freelancer, og denne accepterer, opkræver vi et lille projektgebyr fra dig, der står i forhold til værdien af det valgte bud, som et introduktionsgebyr.

Størrelsen på dette gebyr og hvordan det opkræves afhænger af projekttypen.

For fastprisprojekter opkræves et gebyr på 3% eller €2.00 EUR (det største af de to beløb), når et projekt du har tildelt, er blevet accepteret af de valgte freelancere. Hvis du efterfølgende betaler mere til freelancerne end det oprindelige budbeløb, vil vi også opkræve projektgebyret på de ekstra betalinger.

For timebaserede projekter opkræves et gebyr på 3% for hver betaling du sender til freelanceren.

Du kan annullere projektet fra dit instrumentbræt til enhver tid op til syv (7) dage efter, projektet er blevet accepteret og få hele gebyret refunderet.

Valgfri projektopgraderinger kan købes.

Konkurrencer

Ved oprettelsen af en konkurrence skal arbejdsgiverne still midler til rådighed, der svarer til den samlede konkurrencepræmie. Vi har tilbagebetalingsgaranti for denne præmiesum.

Tilbagebetalingsgarantien giver dig ret til at få dine penge tilbage i op til 30 dag efter konkurrencens afslutning, hvis du ikke er tilfreds med de indsendte indlæg. Du kan få pengene refunderet ved blot at kontakte support.

Bemærk, at refundering af dine penge ikke er mulig for 'Garanterede konkurrencer', og refunderingen omfatter ikke eventuelle opgraderinger, du måtte have valgt til konkurrencen. Hvis du allerede har valgt et indlæg som vinder og har fuldført konkurrenceoverdragelsen, hvilket har medført frigivelse af præmiesummen til vinderen, kan du ikke få pengene refunderet.

Der er ingen konkurrence gebyr for at oprette og tildele konkurrencen for arbejdsgivere.

Hvert ekstra udvalgt indlæg vil også medføre betaling af præmie for det indlæg.

Valgfrie konkurrence opgraderinger kan tilkøbes.

Servicer

Ved bestilling af en service, skal arbejdsgivere stille midler til rådighed, der svarer til den samlede servicepris. Betalingen er beskyttet af Freelancers milestensbetalingssystem. Frigiv først betalingen når du er 100% tilfreds med det arbejde, der er blevet leveret.

For Freelancere

Freelancer is free to sign up, create a profile, select skills of projects you are interested in, upload a portfolio, receive project notifications, discuss project details with the employer, bid on projects (free members receive initially 8 bids per month) and enter contests.

Optional bid upgrades may be purchased to promote a bid.

Projekter

For fastprisprojekter, hvis du bliver tildelt et projekt og du accepterer, opkræver vi et lille projektgebyr fra dig, der står i forhold til værdien af det valgte bud, som et introduktionsgebyr. Hvis du efterfølgende bliver betalt mere end det originale budbeløb, vil vi også opkræve projektgebyret på de ekstra betalinger.

For timebaserede projekter opkræves gebyret for hver betaling, efterhånden som pengene overføres fra arbejdsgiveren til dig.

The fee for fixed price projects is 10% or €4.00 EUR, whichever is greater, and 10% for hourly projects.

Konkurrencer

Det, at indsende indlæg til en konkurrence, er gratis. Konkurrencegebyret pålægges, når du bliver tildelt en konkurrencepræmie. Dette gebyr bliver opkrævet, når præmien er frigivet, hvilket sker efter, en konkurrence er blevet tildelt til dig og overdragelsen af indlægsmaterialer er blevet fuldført til konkurrenceafholderens tilfredsstillelse.

Freelancer-konkurrencegebyret er 10% eller €4.00 EUR, det største af de to.

Servicer

Hvis du efterfølgende ansættes til at udføre denne tjeneste, vil der blive opkrævet et gebyr på 20% af den samlede tjenestepris. Dette opkræves når tjenesten er bestilt via et fradrag i den betaling, du modtager.

Foretrukken Freelancer-program

Hvis du er i Foretrukken Freelancer-programmet, vil du blive opkrævet 15% i projektgebyr når du er blevet tildelt og har accepteret et rekruttørprojekt. Dette vil ikke blive opkrævet på forhånd, som ved normale projekter, men derimod når du modtager betalingen.

Refunderede beløb som bonuskredit

I nogle tilfælde kan man få refunderet gebyrer som bonuskredit. Denne bonus kan kun blive brugt på dette site og kan ikke blive hævet eller overført. Bonussen udløber 90 dage fra receptdatoen.

Provition med 0% gebyr

Freelancer project commissions charged for freelancers who refer new employers that do not have an existing account on Freelancer.com and who join and create a new account, will be reduced from 10% to 0%, for all future projects performed by the referring freelancer for the referred employer.

Dette er underlagt følgende betingelser:

 • Nye arbejdsgivere skal henvises gennem det specifikke promoveringslink på https://www.freelancer.com/no-commission.
 • For at undgå tvivl, gælder den reducerede projektprovision på 0% udelukkende for nyt arbejde udført af den freelancer, der har ansøgt om dette tilbud for den specifikke arbejdsgiver, som ansøgningen vedrører. De nye projekter skal påbegyndes efter at arbejdsgiveren opretter en ny konto på Freelancer.com, og de skal påbegyndes ved brug af denne nye konto.
 • Kun freelancerens gebyrer for projektprovision sænkes fra 10% til 0% med dette tilbud. Alle andre gebyrer og opkrævninger forbliver upåvirkede, inklusiv, men ikke begrænset til, arbejdsgiverens gebyrer for provisioner og overførsler.
 • Denne kampagne gælder ikke for konkurrencer.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at gennemse klassifikationer af arbejdsgivere som nye arbejdsgivere, med henblik på dette tilbud, for at sikre rimelig brug af dette tilbud. Arbejdsgivere skal have arbejdet med, og betalt freelanceren, der søger om brug af dette tilbud, før begyndelsen af dette tilbud, eksempelvis gennem en anden platform. Freelancere kan blive påkrævet at fremlægge bevis for dette tidligere arbejde, samt betaling, før de bliver berettigede reduceret provision. For at være berettiget til dette tilbud, må arbejdsgivere ikke ikke have haft en aktiv konto på Freelancer.com, hvorfra en betaling er blevet foretaget indenfor de seneste 6 måneder umiddelbart før oprettelse af den nye konto.
 • Alle andre elementer af Brugeraftalen er fortsat gældende - se https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Alle andre elementer af afsnittet Gebyrer og provisioner under Yderligere vilkår er fortsat gældende - se https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer kan kræve at begge parter udfylder og færdiggører deres profiler og/eller bliver godkendt i identitetstjeks, før betalinger bliver frigivet.
 • Freelancer kan kræve, at oplysninger om alle projekter, hvor den nedsatte provision gælder, bliver behørigt udfyldt.
 • Dette avancement kan trækkes tilbage fra en bestemt bruger, hvis der observeres betydelige tilbageførsler eller svindleri, hvis Freelancer mener, at der er risiko for at midler bliver tilbageførte, i tilfælde af stridigheder mellem arbejdsgiver og freelancer, eller for enhver anden grund.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at afvise brug af dette avancement efter egen skønsmæssig vurdering, med hensyn til rimelig anvendelse af dette avancement, og for at forhindre enhver mistanke om svindleri.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at kræve fremvisning af yderligere informationer fra enhver part, der søger om brug af dette avancement, for at undersøge svindleri, og for risikostyring samt andre relaterede formål.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at annullere eller ændre dette avancement til enhver tid.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at annullere dette avancement i en region, hvis det bliver anset for at være eller bliver ulovligt at tilbyde tilbyde dette avancement til personer med bopæl i denne region.

Medlemskabsplaner

Select from a range of membership plans to determine the fees you pay for our service. You can work on the site as either an employer or freelancer as a free member, or gain additional benefits as a paid member by upgrading to a paid plan.

Memberships will recur on either a monthly or annual basis on the anniversary of your subscription, unless cancelled. If funds are insufficient we will try to renew your membership for up to 30 days, until funds are made available.

You may cancel your membership at anytime from the user settings page, which will cease billing at the end of your subscription period without additional costs.

Se vores medlemskabsplaner

Andre Gebyrer

Projekter

De følgende gebyrer er valgfrit opkrævet for tillægsydelser. Medmindre andet er specificeret ifølge fordelene ved et betalt medlemskabsplan:

Oprette et Projekt GRATIS
Fremhævet €11.25 EUR
Haster €11.25 EUR
Privat €23.75 EUR
Fuld Tid €226.25 EUR
Rekruttør €11.88 EUR
Fortrolighedsaftale (NDA) €23.75 EUR
IP-aftale €23.75 EUR
Forseglet €11.25 EUR
Prioritets €5.00 EUR
Forlæng €11.25 EUR

Konkurrencer

The following fees are optionally charged for additional services. Unless otherwise specified according to the benefits of a paid membership plan:

At oprette en Konkurrence GRATIS
At tildele en konkurrence GRATIS
At tildele til yderligere freelancere GRATIS
Garanteret GRATIS
Fremhævet €30.00 EUR
Topkonkurrence €30.00 EUR
Haster €35.00 EUR
Fremhæv €15.00 EUR
Forseglet €30.00 EUR
Privat €20.00 EUR
Fortrolighedsaftale (NDA) €20.00 EUR
Forlæng Omkostninger:
3 dage = 15% af konkurrence præmien
5 dage = 20% af konkurrence præmien
7 dage = 30% af konkurrence præmien
14 dage = 40% af konkurrence præmien
21 dage = 50% af konkurrence præmien
Halvdelen af omkostningerne vil gå til at forøge konkurrencens præmie (afrundet til det nærmeste heltal).

Bud Gebyrer

At byde på projekter GRATIS
Sponsoreret bud 0.75% af budbeløbet (minimum $5.00 USD, maksimum $20.00 USD)
Fremhæv Bud €1.00 EUR

Konkurrenceindlæg Gebyrer

Indsend et Indlæg GRATIS
Forseglet Indlæg €0.50 EUR
Fremhæv Indlæg €0.50 EUR

Vejviser Gebyrer

Vejviser sponsorat Som valgt på tidspunktet for sponsorering (minimum €35.00 EUR)

Eksamener

At tage en eksamen Afhængig af eksamen. Som angivet forud for køb. Typisk enten gratis, €5.00 EUR, €10.00 EUR, eller €15.00 EUR.

Transaktions Gebyrer

Transaktionsgebyrer påløbet for anvendelse af kreditkort, PayPal eller Skrill.* €0.35 EUR + 2.3%
Lokal Bank Indsætning GRATIS
International Bankoverførsel €15.00 EUR
*Australske brugere pådrager sig $0.30AUD + 0.99% for kredit-/debitkorttransaktioner

Voldgift Gebyrer

Voldgiftsgebyret for en milestensstrid er €5.00 EUR eller 5%, det største af de to.

Vores konfliktløsningssystem er designet til at tillade begge parter at løse milestensbetalinger mellem dem selv, uden voldgift.

4 dage efter at en konflikt bliver indgivet (eller 7 dage hvis konflikten er indgivet af freelanceren) kan parterne vælge at flytte konflikten til betalt voldgift. Den anden part vil derefter have yderligere 4 dage til at acceptere at betale dette gebyr og for begge parter til at fremsætte eventuelle endelige beviser. Hvis anden part ikke betaler inden for tidsrammen, taber de konflikten.

Voldgift gebyret vil derefter bliver refunderet til vinderen af konflikten.

Hævnings Gebyrer

Gebyrer kan blive pålagt afhængigt af hævningsmetoden. Yderligere gebyrer kan blive pålagt af den tredjepart, der udbyder hævningsmetoden.

Ekspreshævning GRATIS
PayPal GRATIS
Skrill (Moneybookers) GRATIS
Payoneer Debit Kort GRATIS
International Bankoverførsel €25.00 EUR

Vi håndhæver et mindste hævebeløb - efter gebyrer - på USD 30.

Vedligeholdelsesgebyr

Brugerkonti der ikke er blevet logget ind på i seks måneder vil blive pålagt et vedligeholdelsesgebyr på op til $10,00 USD pr. måned, indtil kontoen enten er opsagt eller genaktiveret, for opbevaring, båndbredde, support og administrationsomkostninger for hosting af brugerens profil, portfolioopbevaring, notering i mapper, levering af tjenesten HireMe, filopbevaring og meddelelseslagring. Disse gebyrer tilbagebetales ved en efterfølgende anmodning fra brugere om genaktivering.

Skatter

Folk med bopæl i Australien pålægges moms på 10%. Andre statsafgifter kan blive pålagt afhængigt af din region.

Brugeraftaler

The fees and charges summarised on this page are governed by the terms of the Freelancer User Agreement and related site policies. The User Agreement includes other important terms and should be read in full. In particular section 23 of the User Agreement specifies the consequences of termination for violations of the User Agreement. Those consequences can include fines for damages that Freelancer will sustain as a result of actions that breach the User Agreement.