Freelancer gebyrer og provisioner

For arbejdsgivere

Projekter

På Freelancer er det gratis at tilmelde dig, oprette et projekt, modtage bud fra freelancere, gennemse freelancerens portefølje og diskutere projektspecifikationerne. Hvis du vælger at tildele projektet til en freelancer, og denne accepterer, opkræver vi et lille projektgebyr fra dig, der står i forhold til værdien af det valgte bud, som et introduktionsgebyr.

Størrelsen på dette gebyr og hvordan det opkræves afhænger af projekttypen.

For fastprisprojekter opkræves et gebyr på 3% eller €2.00 EUR (det største af de to beløb), når et projekt, du har tildelt, er blevet accepteret af de valgte freelancere. Hvis du efterfølgende betaler mere til freelancere end det oprindelige budbeløb, vil vi også opkræve projektgebyret på de ekstra betalinger.

For timebaserede projekter opkræves et gebyr på 3% for hver betaling, efterhånden som pengene overføres til freelanceren.

Du kan annullere projektet fra dit instrumentbræt til enhver tid op til syv (7) dage efter, projektet er blevet accepteret og få hele gebyret refunderet.

Valgfri projektopgraderinger kan købes.

Konkurrencer

Ved oprettelsen af en konkurrence skal arbejdsgiverne stille midler til rådighed, der svarer til den samlede konkurrencepræmie. Vi har tilbagebetalingsgaranti for denne præmiesum.

Tilbagebetalingsgarantien giver dig ret til at få dine penge tilbage i op til 30 dag efter konkurrencens afslutning, hvis du ikke er tilfreds med de indsendte indlæg. Du kan få pengene refunderet ved blot at kontakte support.

Bemærk, at refundering af dine penge ikke er mulig for 'Garanterede konkurrencer', og refunderingen omfatter ikke eventuelle opgraderinger, du måtte have valgt til konkurrencen. Hvis du allerede har valgt et indlæg som vinder og har fuldført konkurrenceoverdragelsen, hvilket har medført frigivelse af præmiesummen til vinderen, kan du ikke få pengene refunderet.

Der er intet konkurrencegebyr for arbejdsgivere ved at oprette og tildele konkurrencen.

Hvert ekstra udvalgt indlæg vil også medføre betaling af præmie for det indlæg.

Valgfrie konkurrenceopgraderinger kan tilkøbes.

Services

Ved bestilling af en service, skal arbejdsgiveren stille midler til rådighed, der svarer til den samlede servicepris. Betalingen er beskyttet af Freelancers milestensbetalingssystemet. Frigiv først betalingen når du er 100% tilfreds med det stykke arbejde, der er blevet leveret.

For freelancere

På Freelancer er det gratis at tilmelde dig, oprette en profil, vælge færdigheder på projekter du er interesseret i, uploade et portefølje, modtage projektunderretninger, diskutere projektdetaljer med arbejdsgiveren, byde på projekter (gratis medlemmer modtager i første omgang 8 bud om måneden) og deltage i konkurrencer.

Valgfri budopgraderinger kan købes for at promovere et bud.

Projekter

For fastprisprojekter, hvis du bliver tildelt et projekt og du accepterer, opkræver vi et lille projektgebyr fra dig, der står i forhold til værdien af det valgte bud, som et introduktionsgebyr. Hvis du efterfølgende bliver betalt mere end det originale budbeløb, vil vi også opkræve projektgebyret på de ekstra betalinger.

For timebaserede projekter opkræves gebyret for hver betaling, efterhånden som pengene overføres fra arbejdsgiveren til dig.

Gebyret for fastprisprojekter er 10% eller €4.00 EUR, det største af de to beløb og 10% for timebaserede projekter.

Konkurrencer

Det, at indsende indlæg til en konkurrence, er gratis. Konkurrencegebyret pålægges, når du bliver tildelt en konkurrencepræmie. Dette gebyr bliver opkrævet, når præmien er frigivet, hvilket sker efter, en konkurrence er blevet tildelt til dig og overdragelsen af indlægsmaterialer er blevet fuldført til konkurrenceafholderens tilfredsstillelse.

Freelancerkonkurrencegebyret er 10% eller €4.00 EUR, det største af de to beløb.

Services

Hvis du efterfølgende ansættes til at udføre denne tjeneste, vil der blive opkrævet et gebyr på 20% af den samlede tjenestepris. Dette opkræves når tjenesten er bestilt via et fradrag i den betaling, du modtager.

Foretrukken Freelancer-program

Hvis du er i Foretrukken Freelancer-programmet, vil du blive opkrævet 15% i projektgebyr når du er blevet tildelt og har accepteret et rekruttørprojekt. Dette vil ikke blive opkrævet på forhånd, som ved normale projekter, men derimod når du modtager betalingen.

Refunderede beløb som bonuskredit

I nogle tilfælde kan man få refunderet gebyrer som bonuskredit. Denne bonus kan kun blive brugt på dette site og kan ikke blive hævet eller overført. Bonussen udløber 90 dage fra receptdatoen.

Provition med 0% gebyr

Freelancers projektprovisioner, der opkræves for freelancere, som henviser nye arbejdsgivere, der ikke har en eksisterende konto på Freelancer.som, og som tilmelder sig og opretter en ny konto, vil blive reduceret fra 10% til 0% for alle fremtidige projekter med den henvisende freelancer og den henviste arbejdsgiver.

Dette er underlagt følgende betingelser:

 • Nye arbejdsgivere skal henvises gennem det specifikke promoveringslink på https://www.freelancer.com/no-commission.
 • For at undgå tvivl, gælder den reducerede projektprovision på 0% udelukkende for nyt arbejde udført af den freelancer, der har ansøgt om dette tilbud for den specifikke arbejdsgiver, som ansøgningen vedrører. De nye projekter skal påbegyndes efter at arbejdsgiveren opretter en ny konto på Freelancer.com, og de skal startes ved brug af denne nye konto.
 • Det er udelukkende freelancerens gebyrer for projektprovision, der sænkes fra 10% til 0% under dette tilbud. Alle andre gebyrer og opkrævninger forbliver upåvirkede, inklusiv, men ikke begrænset til arbejdsgiverens gebyrer for provisioner og overførsler.
 • Denne kampagne gælder ikke for konkurrencer.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at gennemse klassifikationer af arbejdsgivere som nye arbejdsgivere, med henblik på dette tilbud, for at sikre rimelig brug af dette tilbud. Arbejdsgivere skal have arbejdet med, og betalt freelanceren, der søger om brug af dette tilbud, før begyndelsen af dette tilbud, eksempelvis gennem en anden platform. Freelancere kan blive påkrævet at fremlægge bevis for dette tidligere arbejde, samt betaling, før de bliver berettigede reduceret provision. For at være berettiget til dette tilbud, må arbejdsgivere ikke ikke have haft en aktiv konto på Freelancer.com, hvorfra en betaling er blevet foretaget indenfor de seneste 6 måneder umiddelbart før oprettelse af den nye konto.
 • Alle andre elementer af Brugeraftalen er fortsat gældende - se https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Alle andre elementer af afsnittet Gebyrer og provisioner under Yderligere vilkår er fortsat gældende - se https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer kan kræve at begge parter udfylder og færdiggører deres profiler og/eller bliver godkendt i identitetstjeks, før betalinger bliver frigivet.
 • Freelancer kan kræve, at oplysninger om alle projekter, hvor den nedsatte provision gælder, bliver behørigt udfyldt.
 • Dette tilbud kan trækkes tilbage fra en bestemt bruger, hvis der observeres betydelige tilbageførsler eller svindleri, hvis Freelancer mener, at der er risiko for at midler bliver tilbageførte, i tilfælde af stridigheder mellem arbejdsgiver og freelancer, eller for enhver anden grund.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at afvise brug af dette tilbud efter egen skønsmæssig vurdering, med hensyn til rimelig anvendelse af dette tilbud, og for at forhindre enhver mistanke om svindleri.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at kræve fremvisning af yderligere informationer fra enhver part, der søger om brug af dette tilbud, for at undersøge svindleri, og for risikostyring samt andre relaterede formål.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at annullere eller ændre dette tilbud til enhver tid.
 • Freelancer forbeholder sig retten til at annullere dette tilbud i en region, hvis det bliver anset for at være eller bliver ulovligt at tilbyde tilbyde dette tilbud til personer med bopæl i denne region.

Medlemskabsplaner

Vælg mellem vores sortiment af medlemskabsplaner, for at bestemme de gebyrer, du betaler for vores service. Du kan arbejde på siden som enten en arbejdsgiver eller freelancer, som gratis medlem, eller modtage yderligere fordele som betalende medlem ved at opgradere til et betalt medlemskab.

Medlemskaber skal fornyes enten månedligt eller årligt, baseret på årsdagen for dit abonnement, medmindre det annulleres. Hvis der er utilstrækkelige midler, forsøger vi at forny dit medlemskab i op til 30 dage, indtil der er midler til rådighed.

Du kan opsige dit medlemskab når som helst i dine brugerindstillinger, hvilket vil stoppe abonnementsbetalingerne så snart din abonnementsperiode udløber, uden ekstra omkostninger.

Se vores medlemskabsplaner

Andre gebyrer

Projekter

De følgende gebyrer er valgfrit opkrævet for tillægsydelser. Medmindre andet er specificeret ifølge fordelene ved et betalt medlemskabsplan:

Oprettelse af et projekt GRATIS
Featured €9.00 EUR
Hastende €9.00 EUR
Privat €19.00 EUR
Fuldtids €181.00 EUR
Rekruttør €19.00 EUR
Fortrolighedsaftale (NDA) €19.00 EUR
IP aftale €19.00 EUR
Forseglet €9.00 EUR
Prioritets €5.00 EUR
Forlæng €9.00 EUR
Slet €5.00 EUR

Konkurrencer

De følgende gebyrer er valgfrit opkrævet for tillægsydelser. Medmindre andet er specificeret ifølge fordelene ved et betalt medlemskabsplan:

Oprettelse af en konkurrence GRATIS
Tildeling af konkurrence GRATIS
Tildeling til yderligere freelancere GRATIS
Garanteret GRATIS
Featured €30.00 EUR
Top-konkurrence €30.00 EUR
Hastende €35.00 EUR
Fremhæv €15.00 EUR
Forseglet €30.00 EUR
Privat €20.00 EUR
Fortrolighedsaftale (NDA) €20.00 EUR
Forlæng Omkostninger:
3 dage = 15% af konkurrence præmien
5 dage = 20% af konkurrence præmien
7 dage = 30% af konkurrence præmien
14 dage = 40% af konkurrence præmien
21 dage = 50% af konkurrence præmien
Halvdelen af omkostningerne vil gå til at forøge konkurrencens præmie (afrundet til det nærmeste heltal).
Lås op €4.00 EUR

Gebyrer for bud

At byde på projekter GRATIS
Sponsoreret bud 0.75% af budbeløbet (minimum $5.00 USD, maksimum $20.00 USD)
Fremhæv bud €1.00 EUR

Gebyrer for konkurrenceindlæg

At indsende et indlæg GRATIS
Forseglet indlæg €0.50 EUR
Fremhævet indlæg €0.50 EUR

Vejviser-gebyrer

Vejviser sponsorat Som valgt ved sponsoreringen (minimum €35.00 EUR)

Eksamener

At tage en eksamen Afhængig af eksamen. Som angivet forud for køb. Typisk enten gratis, €5.00 EUR, €10.00 EUR, eller €15.00 EUR.

Transaktionsgebyrer

Transaction fees incurred for using Credit Card, PayPal or Skrill.* €0.35 EUR + 2.3%
Indskud fra lokal bank GRATIS
International bankoverførsel €15.00 EUR
*Australian users incur $0.30AUD + 0.99% for Credit/Debit card transactions.

Voldgiftsgebyrer

Voldgiftsgebyret for en milestensuenighed er det største af €5.00 EUR og 5%.

Vores konfliktløsningssystem er designet til at tillade begge parter at løse milestensbetalinger mellem dem selv, uden voldgift.

4 dage efter at en konflikt bliver indgivet, (eller 7 dage, hvis konflikten er indgivet af freelanceren,) kan parterne vælge at flytte konflikten til betalt voldgift. Den anden part vil derefter have yderligere 4 dage til at acceptere at betale dette gebyr, og begge parter vil have mulighed for at fremsætte eventuelle endelige beviser. Hvis den anden part ikke betaler inden for tidsrammen, taber de konflikten.

Voldgiftsgebyret vil derefter bliver refunderet til vinderen af konflikten.

Hævningsgebyrer

Gebyrer kan blive pålagt afhængigt af hævningsmetoden. Yderligere gebyrer kan blive pålagt af den tredjepart, der udbyder hævningsmetoden.

Ekspreshævning GRATIS
PayPal GRATIS
Skrill (Moneybookers) GRATIS
Payoneer debitkort GRATIS
International bankoverførsel €25.00 EUR

Vi håndhæver et mindste hævebeløb - efter gebyrer - på USD 30.

Vedligeholdelsesgebyr

Brugerkonti der ikke har været logget ind i seks måneder vil blive pålagt et vedligeholdelsesgebyr på op til €10.00 EUR pr. måned, indtil kontoen er enten opsagt eller genaktiveret, for opbevaring, båndbredde, support og vedligeholdelsesomkostninger for at yde hosting af brugerens profil, porteføljeopbevaring, notering i mapper, levering af tjenesten HireMe, filopbevaring og meddelelseslagring. Disse gebyrer tilbagebetales ved en efterfølgende anmodning fra brugere om genaktivering.

Skatter

Folk med bopæl i Australien pålægges GST på 10%. Andre statsafgifter kan blive pålagt afhængigt af din region.

Brugeraftale

Gebyrer og afgifter sammenfattet på denne side styres af vilkårene i Freelancer Brugeraftalen og relaterede politiker på siden. Brugeraftalen indeholder andre vigtige vilkår og bør læses i sin helhed. I særdeleshed afsnit 23 af brugeraftalen angiver konsekvenserne ved opsigelse for krænkelser af brugeraftalen. Disse konsekvenser kan omfatte bøder for skader, som kan blive tilført Freelancer som følge af handlinger, der overtræder brugeraftalen.